Được tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm mục đích tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

 

Các chương trình tài trợ:

  • Hỗ trợ nghiên cứu thường niên

Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng liên quan đến BigData và hướng tới kết quả có tác động xã hội lớn.

  • Học bổng sau đại học

Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và y dược.

  • Hợp tác đào tạo thạc sĩ

Chương trình hợp tác đào tạo thạc sĩ khoa học và công nghệ các ngành liên quan đến Khoa học dữ liệu và Học máy.

Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn truy cập tại địa chỉ: http://vinif.org/