Thu thập dữ liệu là một giai đoạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội. Tuy nhiên việc thu thập dữ liệu lại thường tốn nhiều thời gian, công sức và chi phí. Do đó cần phải nắm chắc các phương pháp thu thập dữ liệu để từ đó chọn ra các phương pháp thích hợp với hiện tượng, làm cơ sở để lập kế hoạch thu thập dữ liệu một cách khoa học, nhằm để đạt được hiệu quả cao nhất của giai đoạn quan trọng này.

Có loại dữ liệu được sử dụng là:

1. Dữ liệu sơ cấp

Hiểu đơn giản là dữ liệu do chính người nghiên cứu thu thập.

2. Dữ liệu thứ cấp

Là dữ liệu do người khác thu thập, sử dụng cho các mục đích có thể khác với mục đích nghiên cứu của chúng ta. Dữ liệu thứ cấp có thể là dữ liệu chưa xử lí (còn gọi là dữ liệu thô) hoặc dữ liệu đã xử lí. 

Với dữ liệu thứ cấp, không phải lúc nào nhà nghiên cứu cũng chủ động được trong việc thu thập dữ liệu và không phải lúc nào cũng có thể lấy được, tuy nhiên cũng có một số dữ liệu mà nhà nghiên cứu có thể tự thu thập (miễn phí) trên các website uy tín.

Sau đây là các nguồn lấy dữ liệu thứ cấp về kinh tế - xã hội mà các bạn có thể tham khảo phục vụ nghiên cứu khoa học.

  • Nguồn dữ liệu về các nước liên quan tới chỉ số kinh tế, xã hội theo năm:

- data.worldbank.org

- http://databank.worldbank.org/

- https://www.gapminder.org/data/

  • Nguồn dữ liệu kinh tế tài chính từ IMF: http://data.imf.org/
  • Nguồn dữ liệu từ tổng hợp kinh tế xã hội Việt Nam: gso.gov.vn
  • Nguồn dữ liệu ngân hàng nhà nước:  sbv.gov.vn
  • Nguồn dữ liệu từ bộ tài chính: mof.gov.vn
  • Nguồn dữ liệu Bột thương binh xã hội: molisa.gov.vn
  • Nguồn dữ liệu liên quan tới xuất nhập khẩu: trademap.org

Chúc các bạn thành công!