Đây là một thư viện video clip độc đáo cung cấp hầu hết các kiến thức cơ bản sử dụng hoàn toàn miễn phí và không cần đăng ký. Các tài liệu học tập được sắp xếp thành những chủ đề cơ bản như: Khoa...

Có những đường link hiện tại bạn cần nhưng không còn hoạt động, những thông tin của nó thật sự rất hữu ích, bạn có thể truy hồi lại những đường link chết bằng cách: vào website...

Cổng thông tin tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh Website chứa các thông tin - tư liệu về Hồ Chí Minh (bài viết, hình ảnh, phim tư liệu, công trình - tác phẩm…) và diễn đàn thảo luận của các nhà...

Phòng chuyên quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ ở trường Đại học, trong đó có tạp chí khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp cung cấp rất nhiều bài tạp chí toàn văn file PDF thuộc các lĩnh...

khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng của Trường Đại học Cần Thơ có cung cấp các nghiên cứu khoa học và ấn phẩm; bài giảng, giáo trình thuộc ngành nông nghiệp và sinh học ứng dụng. Website:...

Viện chuyên nghiên cứu về lĩnh vực cây trồng, chủ yếu là cây lúa. Đặc biệt, Viện có cung cấp tạp chí OmonRice và những sách chuyên ngành điện tử như: bảo vệ thực vật, công nghệ sinh học, di...

Đại học Quốc Gia Hà Nội là trường đào tạo đa ngành. Trường có cung cấp Tạp chí Khoa học phổ biến cho bạn đọc bao gồm rất nhiều lĩnh vực: Toán – vật lý, kinh tế - luật, khoa học tự nhiên và công...

Trang web cung cấp các thông tin về tài nguyên đất, tài nguyên nước, địa chất khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc & bản đồ, tài nguyên biển,…Ngoài ra, trang web còn cung cấp những...

Trung tâm Học liệu (LRC) – Đại học Cần Thơ là một trong 5 trung tâm học liệu lớn nhất cả nước. CSDL chuyên ngành là tập hợp các bài báo toàn văn thuộc các lĩnh vực như: công nghệ, công nghệ thông...

Cung cấp rất nhiều thông tin về ngành sinh học được chia ra thành các chủ đề: sinh học và y dược; sinh học và nông, lâm nghiệp; sinh học và thủy sản; sinh học và môi trường; đa dạng sinh học Việt...