Life Science Journals - Tạp chí truy cập mở Khoa học Đời sống là tạp chí uy tính với các thành viên trong ban biên tập là những nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực khoa học đời sống. Các bài viết được xuất bản được đảm bảo về hình thức, nội dung ngắn gọn, xúc tích. Tạp chí còn cung cấp một diễn đàn có độ tương tác cao nhằm đánh giá các bài nghiên cứu. Tất cả các bài báo được xuất bản đều có thể truy cập rộng rãi nhằm cung cấp kiến ​​thức khoa học trên toàn thế giới.

Tạp chí cung cấp nhiều chủ đề khác nhau trong lĩnh vực khoa học đời sống, các bạn có thể chọn một trong các nhóm chủ đề tạp chí sau để tham khảo và gửi bài viết:

INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH IN LIFE SCIENCES (IJNRLS)

INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT RESEARCH IN LIFE SCIENCES

INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE SCIENCES RESEARCH

INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH AND INNOVATIONS