Đây là trang web Trung tâm thông tin - Thư viện của Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM. các bạn có thể khai thác tài liệu trên bộ sưu tập số Greenstone gồm các CSDL về : luận án Tiến sỹ, luận văn...

Là Trung tâm có nguồn tin khoa học và công nghệ lớn nhất Việt Nam được lưu trữ, bảo quản tại Thư viện Khoa học và Kỹ thuật Trung ương. Website truy cập: http://www.vista.gov.vn/ Cách truy cập:...

Bạn muốn biết về đất nước, con người, văn hóa, phong tục nước Úc. Đặc biệt, bạn đang quan tâm đến vấn đề học bổng, du học tại Úc. Đến với trang web Study in Autralia bạn sẽ được cung cấp những...

Là trang web chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, khuyến nông lâm trong lâm nghiệp xã hội. Website: www.socialforestry.org.vn =>  nghiên cứu & KNL / Tài liệu

Cần thiết cho việc nghiên cứu quốc tế. Trang web này cung cấp các nguồn tài nguyên điện tử trên khắp thế giới, được sưu tập và nhóm theo từng chủ đề. Thể hiện thông tin chi tiết về các quốc gia và...

Trang World History Archives của Hartford Web Publishing là bộ sưu tập gồm hơn 13000 bài báo liên quan đến lịch sử các quốc gia trên thế giới. Là nguồn tài liệu hữu ích hỗ trợ cho việc nghiên cứu...

Bạn muốn tìm văn bản về: nghị định, lệnh, pháp lệnh, thông tư, nghị quyết....Bạn có thể vào trang Thư viện Pháp luật.  Thư viện pháp luật cung cấp cho bạn công cụ tra cứu công văn và tra cứu pháp...

Bạn muốn biết về quyền sở hữu trí tuệ, những thông tin liên quan đến vấn đề sáng chế, bản quyền tác giả,… Thư viện có trưng bày góc sở hữu trí tuệ đặt tại tầng trệt. Đây là nguồn thông tin hữu...

Bạn muốn tìm địa chỉ các trang web, không cần mất nhiều thời gian mà kết quả lại cao, bạn hãy vào những danh bạ website, cổng thông tin theo chủ đề, hoặc Web ẩn. Trong đó, tác giả đã tập hợp những...

Trang web cung cấp kiến thức về nông nghiệp đa ngành, hoạt động đa dạng các lĩnh vực: - Chọn tạo và phát triển giống cây trồng mới - Chọn tạo và phát triển giống vật nuôi cải tiến; xây dựng quy...