Viện Xã hội học Viện Xã hội học là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chuyên giới thiệu thông tin về các sản phẩm nghiên cứu thuộc...

Cổng thông tin an toàn sinh học An toàn sinh học là một trong những vấn đề được đề cập rất nhiều trong cuộc sống hiện nay. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mỗi chúng ta,...

Trung tâm Con người và Thiên nhiên Trung tâm Con người và Thiên nhiên là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động theo định hướng sáng tạo nhằm tìm ra giải pháp cho những vấn đề môi...

Viện Toán học Viện Toán học là một Viện nghiên cứu chuyên ngành toán học, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (trước đây là Trung tâm Khoa học tự nhiên và...

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam là cơ quan sự nghiệp khoa học công nghệ và đào tạo sau đại học về thủy lợi ở phía Nam, trực thuộc Viện Khoa học...

Cổng thông tin tuyển sinh   Là địa chỉ cung cấp thông tin mới nhất về công tác tuyển sinh như: các văn bản chỉ đạo, thông tin giải đáp thắc mắc, các đề thi tham khảo, và đặc...

Hệ thống thông tin địa lý Việt Nam GIS.VN là trang web về hệ thống thông tin địa lý Việt Nam bao gồm các bài viết, hình ảnh, video và các chuyên mục bản đồ về nhiều lĩnh vực văn...

CSDL môi trường nông nghiệp nông thôn Để đáp ứng được yêu cầu cảnh báo ô nhiễm môi trường, dịch bệnh và bộ CSDL chuẩn về môi trường nông nghiệp nông thôn phục vụ cho quản lý,...

Trang thông tin CINET Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Tourism Association (VITA) là một tổ chức tự nguyện phi chính phủ của các doanh nghiệp, tổ...

Trang thông tin CINET Với bề dày của truyền thống lịch sử, người Việt Nam đã xây nên một nền tảng xã hội văn minh. Từ văn hoá Núi Đọ đến văn hoá Đông Sơn, từ thời kỳ đồ đá đến...