Lịch sử hình thành

Tiền thân của Thư viện Trường Đại học An Giang là Thư viện Trường Cao Đẳng Sư Phạm An Giang, được thành lập từ năm 1976. Đến năm 1995, Tỉnh quyết định sát nhập hai Trường Trung học Sư phạm An Giang và Trường Cao đẳng Sư phạm An Giang lấy tên chung là Trường Cao đẳng Sư phạm An Giang. Thư viện bấy giờ trực thuộc phòng Đào tạo của Trường, với 3 cán bộ phụ trách Thư viện đại học An Giang.

Nhiệm vụ

Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong trường.

Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của nhà trường; thu nhận tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khóa luận, luận văn của cán bộ, giáo viên, học viên và sinh viên, chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện.

Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật.

Nhân sự

Click vào hình để xem thông tin chi tiết về nhân sự Thư viện

Đội ngũ cán bộ và nhân viên 24 người, có trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn đọc.

Cơ sở vật chất

Thư viện gồm 3 tầng với tổng diện tích 4.987 m2.

Tầng 3

Bạn đọc học nhóm tại Thư viện

 • Quầy Lưu thông
 • Phòng Hội thảo
 • Kho sách Mượn đọc
 • Phòng Dịch vụ
 • Phòng nghiên cứu

Tầng 4

Truy cập nguồn tài liệu trực tuyến từ Phòng máy tính Thư viện

 • Quầy Thông tin
 • Phòng Ban Giám đốc
 • Phòng Thông tin - Tin học
 • Phòng Nghiệp vụ
 • Phòng máy tính Sinh viên
 • Phòng máy tính Giáo viên
 • Kho Báo - Tạp chí
 • Kho Tài liệu tham khảo
 • Kho sách Quỹ Châu Á

Tầng 5

Tổ chức hội thảo, tập huấn tại Phòng Chuyên đề Thư viện

 • Phòng máy tính Sinh viên
 • Phòng máy tính Giáo viên
 • Kho sách Giáo trình
 • Phòng Chuyên đề

Trang thiết bị

Thư viện có các khu vực học tập thoáng mát và được trang bị khoảng 316 máy tính phục vụ gồm:

 • 03 Phòng máy sinh viên với khoảng 260 máy có kết nối Internet được sử dụng miễn phí
 • Phòng máy giáo viên: được trang bị 13 máy tính, 01 máy in, 01 máy scan để phục vụ cho giảng viên và CB/CNV của Trường.
 • Phòng đọc: 03 phòng đọc với 3.585 m2 có khoảng 1000 chỗ ngồi học cho cá nhân (tầng 3: 230 chỗ, tầng 4: 330 chỗ, tầng 5: 440 chỗ)
 • 6 máy tính tra cứu opac nhằm phục vụ cho sinh viên tra cứu tài liệu trong thư viện.
 • 33 máy tính phục vụ cho công tác nghiệp vụ tại Thư viện.
 • Phòng Chuyên đề, đã lắp 37 máy tính, 01 máy chiếu và hệ thống âm thanh, phục vụ cho việc báo cáo chuyên đề hoặc giảng dạy với sức chứa 50 người.
 • Phòng hội thảo phục vụ cho việc tổ chức hội nghị, hội thảo với sức chứa 50 người

Vốn tài liệu

Tài liệu in 

 • Sách: 27.937 nhan (121.761 bản) (danh mục tài liệu)
 • Báo/tạp chí: 102 loại
 • Tài liệu nội sinh: 8.423 nhan
 • Tài liệu nghe nhìn: 728 nhan(1.817 bản)

Tài liệu của Thư viện được biên mục theo tiêu chuẩn quốc tế AACR2, khổ mẫu MARC 21, và phân loại theo phân loại thập phân Dewey (DDC).

 Tài liệu theo chương trình đào tạo
 Tài liệu theo ngôn ngữ

(Ngày thống kê: 12/2019)

Tài liệu số

 • 5.730 biểu ghi tài nguyên nội sinh (luận án, luận văn thạc sỹ, khóa luận, nghiên cứu khoa học,...)
 • 1.110 biểu ghi gồm 03 Bộ sưu tập Greenstone (Tuyển tập Thơ văn Lý - Trần, Di tích An Giang, Bộ sưu tập Cá ĐBSCL)
 • 3.487 biểu ghi tài liệu ebook
 • 2.776 biểu ghi tài liệu bài báo nghiên cứu về Việt Nam
 • 3.038 International Journal (Elsevier)

Nội quy & Chính sách

 Quy định sử dụng Thư viện