Thư viện giới thiệu đến bạn đọc danh mục sách tặng của Tiến sĩ Hồ Thanh Bình. Bạn đọc có thể đến Thư viện để tham khảo

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook về những tiến bộ mới trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường được tổng hợp từ CSDL SpringerLink.

Mời các bạn tham khảo danh mục:

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook về các Luật ở Châu Âu được tổng hợp từ CSDL SpringerLink.

Mời các bạn tham khảo danh mục:

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook về Kế toán quản trị và Kế toán tài chính được tổng hợp từ CSDL SpringerLink.

Mời các bạn tham khảo danh mục:

Các tài liệu được lưu tại kho Tài nguyên nội sinh (Tầng 4), mời quý bạn đọc cùng tham khảo!

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook về Trí tuệ nhân tạo được tổng hợp từ CSDL SpringerLink.

Mời các bạn tham khảo danh mục:

Bộ từ điển song ngữ Việt – Khmer và Khmer – Việt là sản phẩm của Dự án hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia từ 2014 đến 2017.

Thư viện gửi đến quý bạn đọc danh mục sách mới tháng 7/2020, sách được lưu tại kho Mượn đọc - Tầng 3, các bạn ghé qua tham khảo nhé!

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook về An toàn thực phẩm được tổng hợp từ CSDL SpringerLink.

Mời các bạn tham khảo danh mục:

 Các tạp chí được trưng bày tại kho Báo - Tạp chí (tầng 4), mời quý bạn đọc đến tham khảo!