Thư viện trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc danh mục Khóa luận tốt nghiệp ngành Khoa học cây trồng năm 2020, các tài liệu được lưu tại kho Tài nguyên nội sinh - Tầng 4, mời các bạn đến tham khảo!

Thư viện trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc danh mục Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính doanh nghiệp năm 2020, các tài liệu được lưu tại kho Tài nguyên nội sinh - Tầng 4, mời các bạn đến tham khảo!

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook về lĩnh vực Quản lý giáo dục được tổng hợp từ CSDL SpringerLink.

Mời các bạn tham khảo!

Thư viện trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc danh mục Khóa luận tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học năm 2020, các tài liệu được lưu tại kho Tài nguyên nội sinh - Tầng 4, thân mời các bạn đến tham khảo!

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các tạp chí chuyên ngành tháng 1-3/2021, mời quý bạn đọc đến kho Báo - Tạp chí (tầng 4) tham khảo!  

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook về Luật Kinh tế được tổng hợp từ CSDL SpringerLink.

  • Để khai thác tài liệu trên cơ sở dữ liệu, vui lòng đăng ký "Dịch vụ cấp quyền truy cập từ xa" của Thư viện Trung tâm - Đại học Quốc gia Tp.HCM (xem chi tiết).
  • Thông tin hỗ trợ, vui lòng liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc danh mục sách mới Góc Hoa Kỳ phần 4/2021, các tài liệu được trưng bày tại Góc Hoa Kỳ - tầng 3, mời các bạn tham khảo!

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc danh mục sách mới Góc Hoa Kỳ phần 3/2021, các tài liệu được trưng bày tại Góc Hoa Kỳ - tầng 3, mời các bạn tham khảo!

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc danh mục sách mới Góc Hoa Kỳ phần 2/2021, các tài liệu được trưng bày tại Góc Hoa Kỳ - tầng 3, mời các bạn tham khảo!

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc danh mục sách mới Góc Hoa Kỳ, các tài liệu được lưu trữ tại tầng 3, mời các bạn tham khảo!