Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) là trận tiêu diệt lớn nhất của Quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đánh bại “kế hoạch Nava” của thực dân Pháp, tạo điều kiện đi đến quyết định ký hiệp định Giơnevơ (21/7/1954), kết thúc 9 năm cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam.
Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, một đất nước nhỏ bé đã đánh bại một đất nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ trên toàn thế giới. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã bảo vệ và phát triển thành quả của cách mạnh tháng Tám, giải phóng hoàn toàn Miền Bắc, chấm dứt  ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta, đưa cách mạng Việt Nam bước sang một giai đoạn mới. Miền Bắc tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa và Miền Nam tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, hoàn thành độc lập dân tộc, dân chủ và thống nhất đất nước.
Nhắc lại để thấy được sự vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhằm giúp các bạn có thể tìm đọc lại, để hiểu và cảm nhận sâu hơn về chiến thắng lịch sử này, Thư viện xin giới thiệu đến các bạn danh mục sách tái hiện lại hình ảnh của những năm tháng hào hùng ấy.

Sách được lưu trữ tại tầng 3 Thư viện, mời quý bạn đọc đến tham khảo!

Điện Biên Phủ 

Tác giả: Võ Nguyên Giáp

Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân

Năm xuất bản: 1979

Số trang: 392 tr.

Tóm tắt: Trình bày rõ ràng, ngắn gọn, những vấn đề đường lối lãnh đạo kháng chiến, tổ chức chỉ đạo chiến tranh, tổ chức các lực lượng vũ trang nhân dân và làm nổi bật những sự kiện lịch sử quan trọng.

Số phân loại: 959.7041/Gi109

Điện Biên Phủ 

Tác giả: Võ Nguyên Giáp

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 548 tr.

Tóm tắt: Tập hợp các công trình, bài viết của Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp về Điện Biên Phủ, được sắp xếp thành 4 phần theo trật tự sau: Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ, Các bài viết về Điện Biên Phủ, Phụ lục.

Số phân loại: 959.7041/Gi109

Điện Biên Phủ trận thắng thế kỷ

Tác giả: Hoàng Minh Thảo

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 853 tr.

Tóm tắt: Nêu vài nét về thế trận, lòng quyết  chiến và những bài học ý nghĩa lịch sử.

Số phân loại: 959.7041/Th108

Mấy vấn đề chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 

Tác giả: Đỗ Văn Ninh, Nguyễn Duy Hinh

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội

Năm xuất bản: 1985

Số trang: 307 tr.

Tóm tắt: Nguồn gốc thắng lợi và những bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Pháp nói chung và của cuộc tổng tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 -1954, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng.

Số phân loại: 959.7044/M126

Điện Biên Phủ trang sử anh hùng

Tác giả: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân

Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân

Năm xuất bản: 1984

Số trang: 110 tr.

Tóm tắt: Nêu lên ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên phủ và ca ngợi sự anh dũng chiến đấu của quân và dân ta.

Số phân loại: 959.707345/H419

Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp và Điện Biên Phủ

Tác giả: Đỗ Hoàng Linh (sưu tầm, tuyển chọn và biên soạn) ... [và những người khác]

Nhà xuất bản: Văn học

Năm xuất bản: 2014

Số trang: 300 tr.

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng, những chiến thắng lịch sử của chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Võ Nguyên Giáp từ 1940 đến 1969 làm nên huyền thoại trong mắt học giả trong nước và thế giới.

Số phân loại: 959.704092 /H450

55 năm hồi ức về những anh hùng làm nên lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2009)

Tác giả: Học Viện Quốc Phòng - Viện lịch sử Quân sự Việt Nam

Nhà xuất bản: Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 180 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách ghi lại những hình ảnh và hồi ức của hơn 160 nhân vật từ hàng trăm nhân chứng của trang sử vàng Điện Biên Phủ. Họ là những chiến sĩ, bộ đội, dân công, văn nghệ sĩ…, tất cả họ đều trở thành một phần của lịch sử. Qua hơn 180 trang sách, chúng ta cùng họ tìm lại tuổi trẻ và cùng sống lại với họ cái thời “máu trộn bùn non, gan không núng, chí không sờn”. Cách đây hơn một nửa thế kỷ. Lịch sử và dân tộc đã vinh danh những chiến sĩ Điện Biên Phủ. Nhưng bên cạnh các anh hùng dũng sĩ được nhắc tên, biết mặt vẫn còn rất nhiều đồng đội của họ và những điều chưa kể - những câu chuyện giản dị, những kỷ niệm sâu sắc thấm đẫm tình người.Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954.

Số phân loại: 959.704 /N114

Chuyện những người làm nên lịch sử : Hồi ức Điện Biên Phủ 1954 - 2009

Tác giả: Đào Thanh Huyền ...[và những người khác]

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 451tr.

Tóm tắt: Gồm những trang hồi ức kể về những sự kiện lịch sử của những người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, trực tiếp chiến đấu trên chiến hào trong trận đánh vĩ đại, và của những người lính sau khi kết thúc cuộc kháng chiến đã được lệnh quay lại chiến trường xưa để xây dựng Tây Bắc trở thành mảnh đất giàu đẹp và để bảo vệ một vùng chiến lược hiểm yếu.

Số phân loại: 959.704 /Ch527

Điện Biên âm vang : Ký sự chiến tranh và ký ức của người chiến sĩ

Tác giả: Như Đàm

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 1999

Số trang: 245 tr.

Tóm tắt: Là tập ký sự chiến tranh và ký ức của người chiến sĩ, mà tác giả vừa là người cầm súng ở Đại đoàn Quân Tiên Phong 308 trong chiến dịch Trần Đình giành chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, vừa là người cầm bút, làm phóng viên chiến tranh của báo Nhân dân ở Tây Bắc, Nam Định... Những bài viết phần lớn ghi lại sinh động những sự tích hào hùng của quân và dân ta trên trận địa.

Số phân loại: 959.7044/Nh550

Điện Biên Phủ thời gian và không gian

Tác giả: Hữu Mai

Nhà xuất bản: Thanh niên

Năm xuất bản: 1979

Số trang: 143 tr.

Tóm tắt: Hồi ức về thời khắc chiến đấu anh dũng dẫn đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Số phân loại: 895.9223081/H566

Đường tới Điện Biên Phủ : hồi ức

Tác giả: Võ Nguyên Giáp, Hữu Mai

Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 379 tr.

Tóm tắt: Hồi ức Đường tới Điện Biên Phủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, giúp chúng ta như vừa chứng kiến vừa tham dự những sự kiện ở tầm vĩ mô, ở những thời điểm có tính quyết định. Nhiều vấn đề lịch sử được sáng tỏ, có những điều chưa từng xuất bản và người đọc có cảm giác thú vị: Ta đã gặp lịch sử, lịch sử đích thực.

Số phân loại: 895.922803 /Gi109

Nếm trải Điện Biên : tiểu thuyết

Tác giả: Cao Tiến Lê

Nhà xuất bản: Thanh niên

Năm xuất bản: 2000

Số trang: 183 tr.

Tóm tắt: Nội dung câu chuyện viết về những thanh niên đi tòng quân, nhưng trái với mong ước cháy bỏng là được ra chiến trường thì họ được giao nhiệm vụ đi mua bò cho đơn vị. Trải qua bao nhiêu khó khǎn và vất vả, họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.  

Số phân loại: 895.9223/L250

Chiến đấu trong vòng vây : hồi ức  

Tác giả: Võ Nguyên Giáp, Hữu Mai

Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 371 tr.

Tóm tắt: Đây là những ghi chép theo lời kể của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong giai đoạn từ năm 1945 đến 1950 tức là những năm đầu tiên của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. "Chiến đấu trong vòng vây" miêu tả lại những năm tháng chuẩn bị cho chiến thắng rực rỡ sau này. 

Số phân loại: 895.922803/Gi109

Bài ca Điện Biên Phủ

Tác giả: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân

Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân

Năm xuất bản: 1984

Số trang: 200 tr.

Tóm tắt: Gồm 7 bài viết ghi lại những câu chuyện thần kỳ chưa từng được ghi chép trong chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Số phân loại: 895.922301/B103

Tổng hợp: Phan Hữu Nghị