Tài liệu theo chương trình đào tạo
STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB
1

Giáo trình địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam / Đỗ Thị Minh Đức, Nguyễn Viết Thịnh, Vũ Như Vân. Tập 2

Đại học Sư phạm 2012 330.9597/Đ552-T2 MD070951
2

Hóa học hữu cơ 3 / Đỗ Đình Rãng (chủ biên) ... (và những người khác

Giáo dục Việt Nam 2013 330.9597/Đ552-T2 MD070952
3

Hóa học hữu cơ 2 / Đỗ Đình Rãng (chủ biên), Đặng Đình Bạch, Nguyễn Thị Thanh Phong

Giáo dục Việt Nam 2015 330.9597/Đ552-T2 MD070953
4

Hóa học hữu cơ 2 / Đỗ Đình Rãng (chủ biên), Đặng Đình Bạch, Nguyễn Thị Thanh Phong

Giáo dục Việt Nam 2012 330.9597/Đ552-T2 MD070954
5

Hóa học hữu cơ 1 / Nguyễn Hữu Đĩnh (chủ biên), Đỗ Đình Rãng

Giáo dục Việt Nam 2015 330.9597/Đ552-T2 MD070955
6

Hóa học các hợp chất có hoạt tính kháng khuẩn và khử trùng / Mai Tuyên

Khoa học và Kỹ thuật 2007 547/H401-T3 MD070981
7

Kế toán ngân hàng / Nguyễn Thị  Loan, Lâm Thị Hồng Hoa (đồng chủ biên)

Phương Đông 2012 547/H401-T3 MD070982
8

Cơ học : Giáo trình cao đẳng sư phạm / Lê Trọng Tường, Nguyễn Thị Thanh Hương

Đại học Sư phạm 2007 547/H401-T3 MD070983
9

Giáo trình địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam / Đỗ Thị Minh Đức . Tập 1

Đại học Sư phạm 2013 547/H401-T3 MD070984
10

Giáo trình địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam / Đỗ Thị Minh Đức . Tập 1

Đại học Sư phạm 2011 547/H401-T3 MD070985
11

Bài tập kinh tế quốc tế / Hoàng Thị Chính ... (và những người khác

Thống Kê 2010 547/H401-T2 MD070986
12

Tìm hiểu phong tục Việt Nam qua lễ - tết - hội hè / Toan Ánh

Thanh niên 2012 547/H401-T2 MD070987
13

Các triều đại Việt Nam / Quỳnh Cư , Đỗ Đức Hùng

Thời đại 2014 547/H401-T2 MD070988
14

Giáo trình cơ sở hóa học hữu cơ / Trần Quốc Sơn, Đặng Văn Liếu, Nguyễn Văn Tòng . Tập 3

Đại học Sư phạm 2007 547/H401-T2 MD070989
15

Cơ sở vật lí / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; Ngô Quốc Quýnh, Hoàng Hữu Thư chủ biên ; Ngô Quốc Quýnh, Phan Văn Thích dịch . Tập 2 , Cơ học II

Giáo dục Việt Nam 2011 547/H401-T2 MD070990
16

Tối ưu hóa tuyến tính : (Lý thuyết - bài tập - đề thi) / Nguyễn Thành Cả

Lao động 2010 547/H401-T1 MD070991
Tài liệu tham khảo
1

Từ điển Tiếng Việt / Hoàng Phê (chủ biên) ... (và những người khác

Hồng Đức 2016 495.9223/T500 TK02930
2

Hán Việt từ điển giản yếu : 5000 đơn tự, 40000 từ ngữ / Đào Duy Anh , Hãn Mạc Tử (hiệu đính)

Văn hóa - Thông tin 2013 495.1395922/A107 TK02932