Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã cống hiến toàn bộ cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực. Hàng năm, vào ngày 19 tháng 5, nhân dân Việt Nam trên khắp thế giới một lòng hướng về kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Thư viện Đại học An Giang xin giới thiệu đến quý bạn đọc danh mục tài liệu về viết về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Bác.

Các tài liệu hiện được lưu trữ tại kho Mượn đọc tầng 3 Thư viện. Thân mời Quý bạn đọc tham khảo!

Tìm hiểu lịch sử Việt Nam hướng tới lễ kỷ niệm 56 năm chiến thắng Điện Biên, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tập 1.  

Tác giả:  Phạm Hùng (chủ biên) ... [và những người khác]

Nhà xuất bảnĐồng Nai

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 603 tr.

Tóm tắt: Quyển sách gồm có 3 phần: Phần I nói về những mốc son lịch sử Việt Nam qua hơn 2000 năm. Phần II  giới thiệu việc tìm hiểu về Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến. Phần III giới thiệu về những cái nhất trong lịch sử Việt Nam.

Số phân loại: 959.7/T310-T1

Tìm hiểu lịch sử Việt Nam hướng tới lễ kỷ niệm 56 năm chiến thắng Điện Biên, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tập 2.
 

Tác giả: Phạm Hùng (chủ biên) ... [và những người khác] 

Nhà xuất bản:  Đồng Nai

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 575 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi đáp tổng quát về lịch sử Việt Nam, về 125 danh nhân đất Việt như: Quang Trung, Cao Bá Đạt, Đinh Liễn, Đỗ Xuân Hợp,... đồng thời nêu diễn biến, ý nghĩa chiến dịch Điện Biên Phủ; cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua nội dung giúp tìm hiểu quá trình lịch sử cũng như ghi ơn những bậc tiền bối, những vị anh hùng cách mạng đã có công dựng nước và giữ nước. Truyền thống đấu tranh kiên cường chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Số phân loại: 959.7/T310-T2

50 năm chân dung một con người: Thêm những hiểu biết về Nguyễn Ái Quốc 

Tác giả: Nguyễn Văn Khoan

Nhà xuất bản:  Lao Động

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 391tr.

Tóm tắt: Sưu tập các công trình nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh của các tác giả trong và ngoài nước.

Số phân loại: 959.704/Kh406

79 mùa xuân Hồ Chí Minh  

Tác giả: Bá Ngọc

Nhà xuất bản: Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 158 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách viết về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác phẩm đã tập hợp lại một cách có hệ thống theo thời gian, các sự kiện trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, nhất là các bạn đọc trẻ tuổi. Cuốn sách là chứng nhân lịch sử tái hiện toàn bộ những bước đường hoạt động trong sự nghiệp cách mạng mà Người theo đuổi.

Số phân loại: 324.207592/B100

Bác Hồ con người và phong cách  

Tác giả: Nguyễn Văn Khoan                                 

Nhà xuất bản: Trẻ 

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 238 tr.

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện về con người và phong cách sống giản dị của Bác Hồ.

Số phân loại: 335.4346/Kh406

Bác Hồ với sự nghiệp trồng người

Tác giả: Phan Hiền                

Nhà xuất bản: Trẻ

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 97 tr.

Tóm tắt: Sách ghi lại những lời căn dặn của Bác đối với cán bộ Đảng viên.

Số phân loại:  335.4346/H305

Bác Hồ với việc đọc và tự học 

Tác giả:  Vũ Dương Thúy Ngà

Nhà xuất bản: Trẻ

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 177 tr.

Tóm tắt: Trình bày Bác Hồ với việc đọc; Bác Hồ với việc tự học; Bác Hồ phát biểu về sách báo, về việc đọc và tự học.

Số phân loại:  959.704092/Ng100

 

Bác Hồ nhà báo cách mạng vĩ đại  

Tác giả: Thế Tập, Kim Oanh

Nhà xuất bản: Sự thật

Năm xuất bản: 1985

Số trang: 102 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến cuộc đời làm báo của chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò và sự đóng góp to lớn của người trong sự nghiệp báo chí Việt Nam.

Số phân loại:  324.207592/Th250

Bác Hồ với sự nghiệp bồi dưỡng thế hệ trẻ

Nhà xuất bản: Thanh niên

Năm xuất bản: 1985

Tóm tắt: Quyển sách gồm 5 phần như: trách nhiệm của Đảng, những quan điểm, đánh giá và nhìn nhận, phương thức, biện pháp của Hồ Chí Minh về thanh niên.

Số phân loại:  324.2075092/B101

 

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Nhà xuất bản: Tp. HCM

Năm xuất bản: 1985

Tóm tắt: Cuốn sách này là tập hợp những câu chuyện kể về hành trình của Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ năm 1911 đến năm 1941.

Số phân loại:  324.2075092/B101

Bác Hồ của chúng ta  

Tác giả: Phác Văn

Nhà xuất bản: Thanh Niên

Năm xuất bản: 1978

Số trang:  59 tr.

Tóm tắt: Gồm 48 mẫu chuyện trong cuộc đời hoạt động và đấu tranh cách mạng của Hồ Chủ Tịch. Mỗi câu chuyện kể ở các thời kỳ và mang nội dung cụ thể khác nhau nhưng đều là những bài học có tính giáo dục sinh động và bổ ích.

Số phân loại:  324.2075092/Ph101

Bác Hồ người Việt Nam đẹp nhất

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 1987

Số trang: 80 tr.

Tóm tắt: Sách "Bác Hồ - Người Việt Nam đẹp nhất" của tác giả Hà Huy Giáp viết về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh qua các hoạt động và tư tưởng của Bác với chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân đạo cộng sản chủ nghĩa, đạo lí làm người và các việc làm của Người.

Số phân loại: 324.2075092/B101

100 câu nói về dân chủ của Hồ Chí Minh  

Tác giả:  Nguyễn Khắc Mai

Nhà xuất bản: Trẻ

Năm xuất bản: 2008

Số trang:  118 tr.

Tóm tắt: Tập sách này gồm 4 phần: Phần I: 100 câu nói, 6 phạm trù. Phần II: Dân chủ - Di sản văn hóa Hồ Chí Minh. Phần III: Tư tưởng Hồ Chí Minh trong một số lĩnh vực thực tiễn. Phần IV: Thế hệ mới và 100 câu nói dân chủ Hồ Chí Minh. Tập sách này ra đời phù hợp với chủ trương của Đảng xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Những vấn đề dân chủ mà tác giả nêu ra như một tài liệu bổ ích cho người lãnh đạo, quản lý để hiểu hơn một mặt của tư tưởng Hồ Chí Minh: vấn đề Dân Chủ.

Số phân loại: 335.4346/M103

Bác Hồ sự cảm hoá kỳ diệu  

Tác giả: Nguyễn Xuân Thông, Nguyễn Minh Hương, Phạm Thị Lai. 

Nhà xuất bản: Thanh niên

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 75 tr.

Tóm tắt: Cuốn sách được xuất bản nhằm giúp bạn đọc hiểu biết thêm về tấm gương và đạo đức cách mạng của Bác Hồ kính yêu.  Nhất là trong  lúc  toàn  Đảng,  toàn  dân  ta  đang  triển  khai  sâu rộng  cuộc  vận  động:  Học  tập  và  làm  theo  tấm gương  đạo  đức  Hổ  Chí  Minh  -  một cuộc  vận  động lớn, có ý nghĩa thiết thực hiện nay. Thông qua những câu chuyện ngắn gọn, được trình
bày hệ thống với  nội dung  bảo đảm tính chính xác, có độ tin  cậy,  hy vọng  cuốn  sách  sẽ đem  đến  cho bạn đọc những bài học bổ ích.

Số phân loại: 324.2075092/Th455

 

Bác Hồ giữa trái tim trẻ thơ   

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Trẻ

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 110 tr.

Tóm tắt: Sách nói về tình thương yêu bao la thắm thiết của Bác đối với thiếu niên nhi đồng và tấm lòng của thiếu nhi đôi với Bác cho đến ngày nay vẫn như vậy.

Số phân loại: 335.4346/B101

Bác Hồ cây đại thọ  

Tác giả: Đoàn Minh Tuấn

Nhà xuất bản: Trẻ

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 164 tr.

Tóm tắt: Nội dung sách gồm 22 mẫu chuyện nói lên tình yêu nhân dân, yêu Tổ quốc của Bác Hồ và lòng kính yêu vô hạn của đồng bào đối với Người.

Số phân loại: 335.4346/T502

 

Hồ Chí Minh sáng ngời trang sử  

Tác giả: Đinh Xuân Lâm, Phan Ngọc Liên.

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 1990

Số trang: 108 tr.

Tóm tắt: Hệ thống các bài viết dưới những hình thức là các mẫu chuyện lịch sử về các sự kiện tiêu biểu ở những thời điểm quan trọng, có ý nghĩa quyết định cho cuộc đời và sự nghiệp giải phóng dân tộc của Bác.

Số phân loại: 324.2075092/L120

 

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh với thời đại   

Tác giả: Phan Ngọc Liên.

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 215 tr.

Tóm tắt: Quyển sách gồm 2 nội dung chính: (1) thời đại Hồ Chí Minh và Hồ Chí Minh với thời đại; (2) tư tưởng Hồ Chí Minh đối với việc nhận thức một số vấn đề của thời đại.

Số phân loại: 324.2075092/L305

Tổng hợp: Võ Hồng Thơ