STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB

1

Giáo trình kiểm thử phần mềm / Trần Cao Đệ, Đỗ Thanh Nghị

Đại học Cần Thơ

2012

005.14/Đ250

MD072078

2

Giáo trình hệ thống lãnh thổ du lịch : Dùng đào tạo sinh viên ngành du lịch / Đào Ngọc Cảnh, Nguyễn Trọng Nhân

Đại học Cần Thơ

2014

338.4791/C107

MD072103

3

Giáo trình con người và môi trường / Huỳnh Thu Hòa, Võ Văn Bé

Đại học Cần Thơ

2012

363.7/H401

MD072073

4

Đa trí tuệ trong lớp học = Multiple intelligences in the classroom / Thomas Armstrong ; Lê Quang Long dịch ; Lê Thị Kim Dung hiệu đính

Giáo dục Việt Nam

2014

370.152/A735

MD072143

5

Quản lí hiệu quả lớp học = Classrom management that works / Robert J. Marzano, Jana S. Marzano, Debra J. Pickering ; Phạm Trần Long dịch ; Lê Văn Canh hiệu đính

Giáo dục Việt Nam

2016

371.102/M298

MD072133

6

Các phương pháp dạy học hiệu quả = Classroom instruction that works / Robert J. Marzano, Debra J. Pickering, Jane E. Pollock ; Nguyễn Hồng Vân dịch

Giáo dục Việt Nam

2016

371.102/M298

MD072138

7

Giáo trình kiểm tra đánh giá trong giáo dục / Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh

Đại học Sư phạm

2015

371.26/Kh107

MD071525

8

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 4 / Lưu Thu Thủy (chủ biên) ... (và những người khác

Giáo dục Việt Nam

2016

372.1/H561

MD072108

9

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán ở trường phổ thông : Sách dùng cho giáo viên, sinh viên và học sinh / Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thủy

Giáo dục Việt Nam

2011

510.285/Ch125

MD072123

10

Các phát minh toán học = Découverte des mathématiques / Irving Adler ; Lê Đình Phi dịch

Giáo dục

2008

510.9/A237

MD072146

11

Tài liệu chuyên sinh học trung học phổ thông : Bài tập sinh lí học động vật / Nguyễn Quang Vinh (chủ biên), Trần Thu Hương

Giáo dục Việt Nam

2017

571.1076/V312

MD072128

12

Giáo trình sinh học phát triển / Ngô Thanh Phong, Bùi Tấn Anh

Đại học Cần Thơ

2014

571.8/Ph431

MD072093

13

Dinh dưỡng người / Nguyễn Minh Thủy

Nông nghiệp

2010

613.2/Th523

MD071528

14

Giáo trình hóa lý đất / Nguyễn Mỹ Hoa, Lê Văn Khoa, Trần Bá Linh

Đại học Cần Thơ

2012

631.41/H401

MD072088

15

Giáo trình kỹ thuật nuôi cá nước ngọt / Dương Nhựt Long, Nguyễn Anh Tuấn, Lam Mỹ Lan

Đại học Cần Thơ

2014

639.31/L431

MD072083

16

Giáo trình kỹ thuật phản ứng / Đoàn Văn Hồng Thiện, Trương Chí Thành, Trần Nam Nghiệp

Đại học Cần Thơ

2014

660.2/Th305

MD072098

17

Luật thi đấu bóng bàn / Tổng Cục thể dục thể thao

Thể dục thể thao

2011

796.346/L504

MD072149

18

Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao

Thể dục thể thao

2010

796.42/L504

MD072155

19

Luật bơi / Tổng Cục thể dục thể thao

Thể dục thể thao

2009

797.21/L504

MD072152