STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB
1

Phân tích hình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Siêu thị Thuốc Việt- Chi nhánh TP.HCM giai đoạn 2014-2016 : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Trần Đình Ái ; ThS. Nguyễn Thị Kim Anh (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/A103 CDTN001194
2

Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai An Giang giai đoạn 2014-2016 : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thị Tường Di ; ThS. Phạm Xuân Quỳnh (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/D300 CDTN001200
3

Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xăng dầu An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Ngọc Dung ; ThS. Phạm Xuân Quỳnh (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/D513 CDTN001202
4

Phân tích tình hình thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt- chi nhánh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thị Thùy Dương ; ThS. Nguyễn Minh Châu (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/D561 CDTN001203
5

Phân tích cấu trúc nguồn vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Trịnh Thị Thùy Dương ; ThS. Phạm Xuân Quỳnh (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/D561 CDTN001204
6

Phân tích khả năng thanh toán của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish) : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thị Thiên Hương ; ThS. Trần Đức Tuấn (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/H561 CDTN001210
7

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Long Xuyên : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Lê Thị Tuyết Kha ; ThS. Nguyễn Thị Kim Anh (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/Kh100 CDTN001212
8

Phân tích hình hình lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Siêu thị Thuốc Việt - Chi nhánh TPHCM : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Đoàn Thị Phương Khanh ; ThS. Nguyễn Thị Kim Anh (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/Kh107 CDTN001213
9

Phân tích tác động đòn bẩy tài chính lên lợi nhuận và rủi ro của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang giai đoạn 2014-2016 (ANGIMEX) : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thị Ngọc Lanh ; ThS. Phạm Xuân Quỳnh (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/L107 CDTN001214
10

Phân tích hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thoại Sơn giai đoạn 2014 - 2016 : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Thái Thị Trúc Linh ; ThS. Đặng Thị Hồng Nhung (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/L312 CDTN001215
11

Phân tích tình hình vốn lưu động của Công ty Cổ phần NTACO tại An Giang giai đoạn 2014-2016 : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Đặng Thị Kim Mai ; ThS. Trần Đức Tuấn (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/N104 CDTN001217
12

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu chi nhánh An Giang giai đoạn 2014- 2016 : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Huỳnh Thị Mén ; TS. Đặng Hùng Vũ (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/M203 CDTN001218
13

Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp tư nhân Kim Sang giai đoạn 2014-2016 : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Thái Nhật Nam ; ThS. Trần Đức Tuấn (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/N104 CDTN001220
14

Phân tích tác động của đòn bẩy tài chính đến lợi nhuận và rủi ro của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen năm 2014-2016 : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Đặng Thị Tuyết Ngọc ; ThS. Nguyễn Thị Kim Anh (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/Ng419 CDTN001223
15

Phân tích rủi ro tài chính của công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành giai đoạn 2014-2016 : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Võ Thị Bảo Ngọc ; ThS. Nguyễn Thị Kim Anh (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/L107 CDTN001224
16

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần xây dựng Bách Khoa giai đoạn 2014-2016 : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Lâm Thị Ly Pha ; ThS. Phạm Xuân Quỳnh (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/Ph100 CDTN001228
17

Phân tích tình hình tài chính Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu An Giang giai đoạn năm 2014 – 2016. : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Phan Thị Mỹ Tiên ; ThS. Nguyễn Thị Kim Anh (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/T305 CDTN001230
18

Phân tích rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Phan Thị Cẩm Tiên ; ThS. Phạm Xuân Quỳnh (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/L107 CDTN001231
19

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp An Giang - chi nhánh nhà máy xi măng An Giang. : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Phạm Thị Cẩm Tú ; ThS. Trình Quốc Việt (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/T500 CDTN001233
20

Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần NTACO : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thị Bích Tuyền ; ThS. Châu Hồng Phương Thảo (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/T527 CDTN001235
21

Phân tích tình hình tài chính công ty ôtô HUYNDAI Ngọc Phát - Long Xuyên : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Đào Minh Tuyền ; ThS. Trần Đức Tuấn (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/T527 CDTN001236
22

Phân tích dòng tiền của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xăng dầu An Giang giai đoạn năm 2014 đến năm 2016 : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thị Mai Thảo ; ThS. Trần Đức Tuấn (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/Th108 CDTN001241
23

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sao vàng Long Xuyên giai đoạn 2014-2016 : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Tạ Thị Bích Thảo ; ThS. Trần Đức Tuấn (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/Th108 CDTN001243
24

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên bột cá Hà Tiên : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Huỳnh Thị Kim Thoan ; ThS. Nguyễn Thị Kim Anh (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/Th406 CDTN001245
25

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty bảo hiểm PJICO An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thị Ngọc Trâm ; ThS. Trần Đức Tuấn (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/Tr120 CDTN001250
26

Phân tích lợi nhuận hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Môi trường xanh : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Lê Thị Tú Uyên ; ThS. Phạm Thị Xuân Quỳnh (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/U527 CDTN001252
27

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần nhựa Bình Minh năm 2014-2016 : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thị Hồng Vân ; ThS. Nguyễn Thị Kim Anh (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/V121 CDTN001253
28

Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần sữa Việt Nam giai đoạn 2014-2016 : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thị Cẩm Xuyên ; ThS. Trần Đức Tuấn (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/X527 CDTN001255
29

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần bê tông Becamex trong  giai đoạn 2014-2016 : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Huỳnh Thị Kim Xuyến ; ThS. Phạm Xuân Quỳnh (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/X527 CDTN001256
30

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây Lắp An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Phạm Như Ý ; ThS. Trần Đức Tuấn (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/Kh100 CDTN001257
31

Phân tích tác động của đòn bẩy hoạt động lên lợi nhuận và rủi ro của Công ty cổ phần Dược Hậu Giang giai đoạn 2014-2016 : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Trần Thị Kim Yến ; ThS. Phạm Xuân Quỳnh (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/Y254 CDTN001258
32

Phân tích công tác quản trị bán hàng của Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Angimex : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Phạm Phương Yến ; ThS. Trịnh Hoàng Anh (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/Y254 CDTN001259
33

Dự án quán ăn Thiên Sơn Các : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thị Yến ; ThS. Phạm Bảo Thạch (hướng dẫn)

Đại học An Giang 2017 TCDN-DH14TC/D513 CDTN001260