STT

Tựa đề

Nhà XB

Năm XB

Phân loại

Số ĐKCB

1

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xuất nhập khẩu lương thực Vinh Phát : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Ngọc Đẹt ; Trịnh Thị Hợp (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Đ207

CDTN001065

2

Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Sunwa : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Thị Diệu ; Tô Thị Thư Nhàn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/D309

CDTN001064

3

Kế toán mua - bán hàng hóa tại Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Ánh Sao Châu Đốc An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Đặng Thị Ngọc Hân ; Trịnh Thị Hợp (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/H121

CDTN001066

4

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp tư nhân Trung Thạnh : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Văng Hoàng Hiệp ; Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/H307

CDTN001067

5

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên sản xuất giấy An Tâm : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Đỗ Thị Ngọc Hiệp ; Trần Kim Tuyến (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/H307

CDTN001068

6

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV Cơ Khí Long Xuyên : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Cẩm Hoa ; Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/H401

CDTN001069

7

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại nhà máy gạch Ceramic An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Thị Ngọc Kiều ; Trần Thị Kim Khôi (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/K309

CDTN001072

8

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp thức ăn chăn nuôi thủy sản trực thuộc công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang (AFIEX) : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Lê Thị Tuyết Khan ; Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Kh105

CDTN001073

9

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Quang Minh Lợi : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trương Thanh Lâm ; Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/L120

CDTN001074

10

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex II : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Thị Liên ; Châu Hồng Phương Thảo (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/L305

CDTN001075

11

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH MTV Vạn Tín Nguyên : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Ngọc Linh ; Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/L312

CDTN001076

12

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vạn Tín Nguyên : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phan Chí Linh ; Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/L312

CDTN001077

13

Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Tiêu Thị Mai ; Nguyễn Minh Châu (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/M103

CDTN001078

14

Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại chi nhánh công ty cổ phần XNK nông sản thực phẩm An Giang - Xí nghiệp thức ăn chăn nuôi thủy sản : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Võ Điều Nhu Mỹ ; Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/M600

CDTN001079

15

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia I.D.I : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Kim Ngân ; Trần Thị Kim Khôi (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Ng121

CDTN001080

16

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại - Sản xuất - Dịch vụ Quốc Anh : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Võ Hồng Ngọc ; Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Ng419

CDTN001081

17

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại nhà khách Thắng Lợi : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Lê Thị Minh Nguyệt ; Trần Kim Tuyến (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Ng528

CDTN001082

18

Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại quỹ tín dụng Mỹ Hòa : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Lê Thị Minh Nguyệt ; Đặng Thị Hồng Nhung (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Ng528

CDTN001160

19

Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần in An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trình Thị Như Quỳnh ; Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Q531

CDTN001085

20

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại cửa hàng thức ăn nhanh Lotteria Sóc Trăng : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Tiến Sỉ ; Trần Minh Hiếu (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/S300

CDTN001049

21

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Khang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phạm Thị Thủy Tiên ; Trần Thị Kim Khôi (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/T305

CDTN001086

22

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Hữu Khang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Võ Thị Mỹ Tiên ; Tô Thị Thư Nhàn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/T305

CDTN001087

23

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phượng Hoàng Gia Phát : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Lý Kim Tuyền ; Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/T527

CDTN001089

24

Dự án cửa hàng ký gửi và mua bán đồ dùng trang trí nội thất đã qua sử dụng : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Ngọc Thanh ; Phạm Bảo Thạch (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Th107

CDTN001090

25

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Bảo Mai Long Xuyên : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Thanh Thảo ; Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Th108

CDTN001091

26

Giải pháp thu hồi nợ từ hoạt động cho vay vốn học sinh, sinh viên của ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh An Giang giai đoạn 2014 - 2016 : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Lê Thị Cẩm Thu ; Nguyễn Hữu Trí (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Th500

CDTN001092

27

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại chi nhánh công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại dịch vụ Phan Minh : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Anh Thư ; Trần Kim Tuyến (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Th550

CDTN001093

28

Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu và phải trả tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy sản Vinh : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Bùi Thị Việt Trinh ; Tô Thị Thư Nhàn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Tr312

CDTN001094

29

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Anh Dũng : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phan Huỳnh Thanh Trúc ; Trần Thị Kim Khôi (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Tr506

CDTN001095

STT

Tựa đề

Nhà XB

Năm XB

Phân loại

Số ĐKCB

1

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xuất nhập khẩu lương thực Vinh Phát : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Ngọc Đẹt ; Trịnh Thị Hợp (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Đ207

CDTN001065

2

Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Sunwa : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Thị Diệu ; Tô Thị Thư Nhàn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/D309

CDTN001064

3

Kế toán mua - bán hàng hóa tại Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Ánh Sao Châu Đốc An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Đặng Thị Ngọc Hân ; Trịnh Thị Hợp (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/H121

CDTN001066

4

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp tư nhân Trung Thạnh : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Văng Hoàng Hiệp ; Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/H307

CDTN001067

5

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên sản xuất giấy An Tâm : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Đỗ Thị Ngọc Hiệp ; Trần Kim Tuyến (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/H307

CDTN001068

6

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV Cơ Khí Long Xuyên : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Cẩm Hoa ; Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/H401

CDTN001069

7

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại nhà máy gạch Ceramic An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Thị Ngọc Kiều ; Trần Thị Kim Khôi (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/K309

CDTN001072

8

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp thức ăn chăn nuôi thủy sản trực thuộc công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang (AFIEX) : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Lê Thị Tuyết Khan ; Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Kh105

CDTN001073

9

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Quang Minh Lợi : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trương Thanh Lâm ; Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/L120

CDTN001074

10

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex II : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Thị Liên ; Châu Hồng Phương Thảo (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/L305

CDTN001075

11

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH MTV Vạn Tín Nguyên : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Ngọc Linh ; Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/L312

CDTN001076

12

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vạn Tín Nguyên : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phan Chí Linh ; Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/L312

CDTN001077

13

Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Tiêu Thị Mai ; Nguyễn Minh Châu (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/M103

CDTN001078

14

Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại chi nhánh công ty cổ phần XNK nông sản thực phẩm An Giang - Xí nghiệp thức ăn chăn nuôi thủy sản : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Võ Điều Nhu Mỹ ; Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/M600

CDTN001079

15

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia I.D.I : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Kim Ngân ; Trần Thị Kim Khôi (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Ng121

CDTN001080

16

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại - Sản xuất - Dịch vụ Quốc Anh : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Võ Hồng Ngọc ; Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Ng419

CDTN001081

17

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại nhà khách Thắng Lợi : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Lê Thị Minh Nguyệt ; Trần Kim Tuyến (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Ng528

CDTN001082

18

Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại quỹ tín dụng Mỹ Hòa : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Lê Thị Minh Nguyệt ; Đặng Thị Hồng Nhung (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Ng528

CDTN001160

19

Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần in An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trình Thị Như Quỳnh ; Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Q531

CDTN001085

20

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại cửa hàng thức ăn nhanh Lotteria Sóc Trăng : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Tiến Sỉ ; Trần Minh Hiếu (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/S300

CDTN001049

21

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phú Khang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phạm Thị Thủy Tiên ; Trần Thị Kim Khôi (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/T305

CDTN001086

22

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Hữu Khang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Võ Thị Mỹ Tiên ; Tô Thị Thư Nhàn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/T305

CDTN001087

23

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phượng Hoàng Gia Phát : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Lý Kim Tuyền ; Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/T527

CDTN001089

24

Dự án cửa hàng ký gửi và mua bán đồ dùng trang trí nội thất đã qua sử dụng : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Ngọc Thanh ; Phạm Bảo Thạch (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Th107

CDTN001090

25

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Bảo Mai Long Xuyên : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Thanh Thảo ; Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Th108

CDTN001091

26

Giải pháp thu hồi nợ từ hoạt động cho vay vốn học sinh, sinh viên của ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh An Giang giai đoạn 2014 - 2016 : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Lê Thị Cẩm Thu ; Nguyễn Hữu Trí (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Th500

CDTN001092

27

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại chi nhánh công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại dịch vụ Phan Minh : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Anh Thư ; Trần Kim Tuyến (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Th550

CDTN001093

28

Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu và phải trả tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy sản Vinh : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Bùi Thị Việt Trinh ; Tô Thị Thư Nhàn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Tr312

CDTN001094

29

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Anh Dũng : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phan Huỳnh Thanh Trúc ; Trần Thị Kim Khôi (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

KTDN-DH14KT/Tr506

CDTN001095