STT

Tựa đề

Nhà XB

Năm XB

Phân loại

Số ĐKCB

1

Lịch sử tư tưởng Việt Nam : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Bảo Kim

Đại học An Giang

2018

181.197/K310

GT00360

2

Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán / Đặng Hùng Vũ, Nguyễn Thị Kim Anh

Đại học An Giang

2018

332.632/V550

GT00353

3

Bài giảng môn học đánh giá tác động môi trường / Bùi Thị Mai Phụng

Đại học An Giang

2017

333.7/Ph513

GT00352

4

Khảo sát và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch tại khu du lịch núi Sam : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên / Trương Thiên Trang, Nguyễn Thị Kim Thoa ; Nguyễn Phú Thắng (Giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

338.4791/Tr106

SVNCKH00155

5

Tài liệu giảng dạy Toán học 1 / Đinh Quốc Huy

Đại học An Giang

2018

510.71/H523

GT00356

6

Lý thuyết các tập hợp số : Tài liệu giảng dạy/ Phạm Mỹ Hạnh

Đại học An Giang

2018

512.7/H107

GT00355

7

Nhập môn Đa tạp khả vi : Tài liệu giảng dạy / Lê Ngọc Quỳnh

Đại học An Giang

2018

515/Qu609

GT00359

8

Giải tích cổ điển: Tài liệu giảng dạy / Võ Thành Tài . Tập 1

Đại học An Giang

2018

515/T103-T1

GT00361

9

Hình học vi phân : Tài liệu giảng dạy / Lê Ngọc Quỳnh

Đại học An Giang

2018

516.36/Qu609

GT00357

10

Hình học Affine và Euclide : Tài liệu giảng dạy / Lê Ngọc Quỳnh

Đại học An Giang

2018

516.4/Qu609

GT00358

11

Ảnh hưởng của ánh sáng đèn LED đỏ, xanh và trắng đến sự sinh trưởng và phát triển cây cúc tiger (Chrysanthemu sp.) trong nhân giống In vitro và vườn ươm : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên / Nguyễn Văn Thảo ; Diệp Nhựt Thanh Hằng (Giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

631.53/Th108

SVNCKH00156

12

Tự sự học với nghiên cứu văn học : Tài liệu giảng dạy dành cho học viên Cao học / Phạm Thanh Hùng

Đại học An Giang

2018

809/H513

GT00362

13

Văn học trung đại Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XVII : Tài liệu giảng dạy / Trần Tùng Chinh

Đại học An Giang

2018

895.92209/Ch312

GT00354

14

Hình thành tri thức lịch sử cho học sinh phổ thông : Tài liệu giảng dạy / Lưu Thế Hoàng

Đại học An Giang

2018

907/H407

GT00363