STT

Tựa đề

Nhà XB

Năm XB

Phân loại

Số ĐKCB

1

Lịch sử Phật giáo Myanmar từ buổi đầu du nhập đến năm 1948 : Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa / Lê Trương Ánh Ngọc, Vũ Thị Lệ Thương

Đại học An Giang

2018

294.309591/Ng419

NCKH00288

2

Tranh chấp chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa : Thực trạng và giải pháp (từ đầu thế kỷ XVII đến 2015) / Nguyễn Bảo Kim

Đại học An Giang

2018

320.1509597/K310

NCKH00289

3

Tác động của "diễn biến hòa bình" đến tư tưởng sinh viên trường Đại học An Giang / Nguyễn Hồ Thanh, Nguyễn Chí Hải

Đại học An Giang

2018

320.5/Th107

NCKH00296

4

Tác động của vốn xã hội đến khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp tại khoa Kinh tế - QTKD, trường Đại học An Giang / Phạm Xuân Quỳnh , Cao Văn Hơn

Đại học An Giang

2018

331.11/Qu609

NCKH00293

5

Nghiên cứu phổ tán sắc Plasmon và hấp thụ của hệ khí điện tử hai chiều - Graphene ở nhiệt độ không tuyệt đối với hằng số điện môi nền đồng nhất / Nguyễn Văn Mện, Đổng Thị Kim Phượng

Đại học An Giang

2018

535.84/M254

NCKH00300

6

Đóng góp bậc một vòng của hạt Fermion nặng vào quá trình rã Higgs trong mô hình Seesaw III / Trịnh Thị Hồng, Lâm Thị Thanh Phương

Đại học An Giang

2018

539.72/H455

NCKH00301

7

Ảnh hưởng tỷ lệ Mn/Cu đến hiệu quả oxy hóa CO của xúc tác Cuo trên chất mang OMS-2 / Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phan Phước Toàn

Đại học An Giang

2018

628.53/Th107

NCKH00294

8

Tuyển chọn vi khuẩn có khả năng cố định đạm và phân giải lân liên kết với cây lúa cao sản trồng trên đất phèn tại tỉnh An Giang / Lý Ngọc Thanh Xuân

Đại học An Giang

2018

633.188/X502

NCKH00299

9

Thử nghiệm sử dụng Bacteriocin trong điều trị bệnh gan, thận mủ trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn giống tại tỉnh An Giang : Báo cáo tổng kết nhiệm vụ KH&CN cơ sở / Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phan Thị Thanh Vân, Trịnh Thị Lan

Đại học An Giang

2018

639.31/H116

NCKH00295

10

Nghiên cứu chế biến trà hòa tan từ dịch trích cây thuốc dòi bằng công nghệ sấy phun : Báo cáo tổng kết nhiệm vụ KHCN cơ sở / Nguyễn Duy Tân, Võ Thị Xuân Tuyền

Đại học An Giang

2018

663.94/T121

NCKH00298

11

Sản xuất nước tương từ nấm bào ngư Pleurotus Spp. bằng phương pháp lên men : Báo cáo tổng kết nhiệm vụ KHCN cơ sở / Nguyễn Thị Ngọc Giang

Đại học An Giang

2018

664.5/Gi106

NCKH00297

12

Ứng dụng một số bài tập nâng cao sức  mạnh bột phát cho nam sinh viên khóa 40 ngành Giáo dục thể chất trong giờ học bóng chuyền trường Đại học An Giang / Đào Chánh Thức, Đinh Thị Kim Loan

Đại học An Giang

2018

796.325/Th552

NCKH00291

13

Ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao kỹ thuật dẫn bóng luồn cọc sút cầu môn bóng đá năm người cho nam sinh viên khóa 40 ngành Giáo dục thể chất trường Đại học An Giang / Văng Công Danh

Đại học An Giang

2018

796.334/D107

NCKH00292

14

Chúa Nguyễn với công cuộc khái phá vùng đất Nam bộ Việt Nam từ nửa đầu thế kỉ XVII đến nửa cuối thế kỉ XVIII / Dương Thế Hiền

Đại học An Giang

2018

959.7029/H305

NCKH00290