STT

Tiêu đề

Nhà XB

Năm XB

Số phân loại

Số ĐKCB

1

Tín ngưỡng dân gian người Hoa ở Sóc Trăng : (Sách tham khảo và lưu hành nội bộ)

TTVH tỉnh Sóc Trăng

2017

 398.4109597/V305

MD073174

2

Tín ngưỡng thờ Ông Địa - Ông Tà của người Việt ở An Giang

Mỹ thuật

2017

398.4109597/Th523

TK03035

3

Khoa học và công nghệ thê giới- Kỹ năng cho đổi mới sáng tạo

Khoa học và kỹ thuật

2017

600/Kh401

MD073175

4

Tổng tập các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng. Quyển 1;  Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng.

Nông nghiệp

2015

634.9/Đ250-Q1

MD073176;
...
MD073179

5

Tổng tập các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng. Quyển 2 ,  Rừng và khoảng xanh - bảo vệ, cải thiện môi trường sinh thái cảnh quan đô thị.

Nông nghiệp

2016

634.9/Đ250-Q2

MD073180;
...
MD073183

6

Truyện đồng thoại trong văn học Việt Nam hiện đại

 Giáo dục Việt Nam

2016

895.9223/K600

MD070727;
MD070728

7

Gương mặt tiêu biểu hội nhập toàn cầu

Thanh niên

2018

920.09597/G561

MD073173