STT

Tựa đề

Nhà XB

Năm XB

Phân loại

Số ĐKCB

1

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên tại các Ngân hàng Thương mại cổ phẩn khu vực thành phố Long Xuyên : Luận văn Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh. Mã số: 60340102 / Trần Thị Tuyết Nhi ; PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải hướng dẫn

Đại học Cần Thơ

2017

332.12/Nh300

LV00350

2

Đánh giá việc ứng dụng mô hình STELLA 10.0 để tính toán cân bằng nước cho 03 xã cù lao, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang : Luận văn Thạc sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường / Nguyễn Văn Tuấn ; PGS. TS. Văn Phạm Đăng Trí hướng dẫn

Đại học Cần Thơ

2017

333.91/T502

LV00343

3

Tổ chức hoạt động vẽ nhằm giáo dục tình cảm gia đình cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi : Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục ngành Giáo dục mầm non. Mã số: 60140101 / Đặng Thị Phấn ; PGS. TS. Lê Thanh Thủy hướng dẫn

Đại học Sư phạm Hà Nội

2017

372.21/Ph121

LV00345

4

Biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non : Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục ngành Giáo dục mầm non. Mã số: 60140101 / Vũ Thị Hồng Ngọc ; PGS. TS. Hoàng Quý Tỉnh hướng dẫn

Đại học Sư phạm Hà Nội

2017

372.37/Ng419

LV00346

5

Nghiên cứu một số trò chơi vận động phát triển thể lực cho học sinh lớp 5 trường Phổ thông Thực hành Sư phạm, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang : Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục ngành Giáo dục thể chất. Mã số: 60140103 / Phạm Ngọc Vũ ; PGS. TS. Trịnh Hữu Lộc hướng dẫn

Đại học Sư phạm Thể dục thể thao

2018

372.86/V500

LV00344

6

EFL lecturers' beliefs of their roles in general English classes at a local university in Mekong Delta : Master thesis Education. Program Principles and methods in English language education. Program code: 60140111 / Nguyễn Thị Kim Thuận ; TS. Lưu Nguyễn Quốc Hưng hướng dẫn

Đại học Cần Thơ

2018

428.0071/Th502

LV00342

7

Sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ khách sạn - Nghiên cứu thực nghiệm tại khách sạn Đông Xuyên, tỉnh An Giang : Luận văn Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh. Mã số: 60340102 / Nguyễn Thị Hoài Thanh ; PGS. TS. Phạm Đức Chính hướng dẫn

Đại học Kinh tế - Luật

2017

647.94/Th107

LV00349

8

Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quyết định thuê ngoài dịch vụ logistics của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại Đồng bằng sông Cửu Long : Luận văn Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh. Mã số: 60340102 / Lê Thị Ngọc Tiền ; TS. Lê Tấn Nghiêm hướng dẫn

Đại học Cần Thơ

2017

658.5/T305

LV00347

9

Measuring risks in supply chain : An attempt to quantify the financial losses from risks in the case of SMEs in Vietnam / Lê Trung Ngọc Phát ; Prof. Wenkai Li (supervisor)

International University of Japan

2018

658.7/Ph110

LV00351

10

Improving probiotic viability and functionality by bioreactors engineering / Nguyễn Hữu Thanh ; Frank Delvigne, Philippe Thonart (supervisor)

University of Liège

2016

660.63/H566

LV00340

11

Nghệ thuật điêu khắc chùa Xà Tón của người Khơ me Nam Bộ vùng Bảy Núi tỉnh An Giang : Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng / Nguyễn Thanh Lũy ; PGS. TS. Ngô Văn Doanh hướng dẫn

Đại học Mỹ thuật công nghiệp

2017

730/L523

LV00348

12

Trò chơi trong giờ học âm nhạc, trường Phổ thông Thực hành Sư phạm An Giang : Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc / Nguyễn Quang Minh ; TS. Ngô Thị Nam hướng dẫn

Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

2017

780.77/M312

LV00341

13

Research on the development of Vietnam men's competitive football / Hàng Quang Thái

Shanghai University of Sport

2018

796.334/Th103

LV00352