STT

Tiêu đề

Nhà XB

Năm XB

Số phân loại

Số ĐKCB

1

Quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Công Thương

2018

343.087/Qu600

MD072014;
...
MD072016

2

Cẩm nang kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp / Vũ Tươi (hệ thống)

Tài chính

2018

343.597034/C120

MD071945

3

Hỏi - đáp pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Công Thương

2018

344.597042/H428

MD072017;
...
MD072020

4

Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học quy định thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán / Hữu Đại, Vũ Tươi (hệ thống)

Tài chính

2018

344.597076/H561

MD071949

5

Hỏi - đáp pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Công Thương

2018

346.59704679/H428

MD072024;
...
MD072026

6

Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp : Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp / Tường Vi (hệ thống)

Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

2017

657.83/Ch250

MD071947

7

Thực trạng và giải pháp phát triển thương mại bán lẻ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Công Thương

2018

658.81/Th552

MD072021;
...
MD072023

8

Những điều cần biết về bán hàng đa cấp

Công Thương

2018

658.84/Nh556

MD072011;
...
MD072013

9

Tuyển chọn tham khảo các bài diễn văn phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị dùng trong trường học / Hữu Đại, Vũ Tươi (sưu tầm và tuyển chọn)

Thế giới

2018

808.85/T527

MD071943