STT

Tựa đề

Nhà XB

Năm XB

Số phân loại

Số ĐKCB

1

Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1 : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Thu Hương

Đại học An Giang

2018

372.6/H561

GT00368

2

Thí nghiệm điện - quang : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Hồng Hải

Đại học An Giang

2018

530.078/H103

GT00367

3

Ứng dụng phần mềm Origin để xử lý số liệu trong nghiên cứu vật liệu dựa trên phổ phát xạ huỳnh quang : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa / Hồ Xuân Huy

Đại học An Giang

2018

535.8/H523

NCKH00306

4

Xác định thời điểm xử lý 3 chủng vi khuẩn Pseudomonas sp. đối kháng với bệnh thối gốc lúa Erwinia sp. trong điều kiện nhà lưới : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên / Đào Nhật Quang ; ThS. Nguyễn Phú Dũng hướng dẫn

Đại học An Giang

2018

633.1893/Qu106

SVNCKH00157

5

Xác định mức độ và thời điểm xuất hiện triệu chứng đặc trưng lùn xoắn lá lúa ở điều kiện nhà lưới : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên / Trần Văn Thơ ; ThS. Nguyễn Phú Dũng hướng dẫn

Đại học An Giang

2018

633.1897/Th460

SVNCKH00158

6

Đánh giá khả năng chống chịu bệnh lùn xoắn lá lúa của chitosan và brassinolide ở điều kiện nhà lưới : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên / Võ Lê Kim Yến ; ThS. Nguyễn Phú Dũng hướng dẫn

Đại học An Giang

2018

633.1897/Y254

SVNCKH00159

7

Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu An Giang : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Hồng Hạnh ; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy hướng dẫn

Đại học An Giang

2018

657.4/H107

SVLV001954

8

Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Royal : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Hạnh ; ThS. Châu Hồng Phương Thảo hướng dẫn

Đại học An Giang

2018

657.4/H107

SVLV001956

9

Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Du lịch Đồng Tháp : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Võ Thị Hồng Liên ; ThS. Trịnh Thị Hợp hướng dẫn

Đại học An Giang

2018

657.4/L305

SVLV002004

10

Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Thị Như Liễu ; ThS. Trần Kim Tuyến hướng dẫn

Đại học An Giang

2018

657.4/L309

SVLV001957

11

Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Việt Xanh : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Hồ Thị Kim Ngân ; ThS. Châu Hồng Phương Thảo hướng dẫn

Đại học An Giang

2018

657.4/Ng121

SVLV001952

12

Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Picom Việt Nam : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Lê Thị Kim Ngân ; ThS. Trần Kim Tuyến hướng dẫn

Đại học An Giang

2018

657.4/Ng121

SVLV001958

13

Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khách sạn Nhựt Quang Boss Palace : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Thân Ngọc Bảo Quyên ; ThS. Trịnh Thị Hợp hướng dẫn

Đại học An Giang

2018

657.4/Qu603

SVLV001959

14

Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Ngô Quốc Tiến ; ThS. Trình Quốc Việt hướng dẫn

Đại học An Giang

2018

657.4/T305

SVLV001953

15

Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Trường Thắng : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trương Ngọc Tuyết Thanh ; ThS. Trình Quốc Việt hướng dẫn

Đại học An Giang

2018

657.4/Th107

SVLV001960

16 Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Khải Duyên : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Thị Thúy Trinh ; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy hướng dẫn Đại học An Giang 2018 657.4/Tr312 SVLV001961
17 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phạm Thị Tuyết Hoa ; ThS. Trình Quốc Việt hướng dẫn Đại học An Giang 2018 657.42/H401 SVLV001951
18 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Võ Thị Mai Nhi ; ThS. Trần Kim Tuyến hướng dẫn Đại học An Giang 2018 657.45/Nh300 SVLV001955
19 Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch lá gai bổ sung đến chất lượng bánh mì : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên / Nguyễn Văn Hậu ; TS. Trần Phương Lan hướng dẫn Đại học An Giang 2018 664.75/H125 SVNCKH00160