STT

Tựa đề

Nhà XB

Năm XB

Phân loại

Số ĐKCB

1

Khảo sát, đánh giá, phân vùng sinh thái vùng tứ giác Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường / Nguyễn Thị Diệu Linh ; ThS. Nguyễn Thị Bé Phúc hướng dẫn

Đại học An Giang

2017

333.7/L312

SVLV001921

2

Khảo sát, đánh giá, phân vùng sinh thái và chức năng môi trường lưu vực sông Tiền và sông Hậu tỉnh An Giang : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường / Huỳnh Thị Yến Nhi ; ThS. Hồ Liên Huê hướng dẫn

Đại học An Giang

2017

333.7/Nh300

SVLV001924

3

Khảo sát, đánh giá, phân vùng sinh thái khu vực đồi núi tỉnh An Giang : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường / Nguyễn Thanh Phúc ; TS. Nguyễn Trần Thiện Khánh hướng dẫn

Đại học An Giang

2017

333.7/Ph500

SVLV001920

4

Nghiên cứu mối liên hệ giữa sinh khối và chất lượng nước trong ruộng lúa ba vụ vào vụ Đông Xuân 2016-2017 ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường / Huỳnh Thanh Hải ; ThS. Bùi Thị Mai Phụng hướng dẫn

Đại học An Giang

2017

363.7/H103

SVLV001918

5

Thực trạng quản lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác lúa tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường / Cao Sơn Đại Hải ; TS. Nguyễn Trung Thành hướng dẫn

Đại học An Giang

2017

363.72/H103

SVLV001928

6

Hiện trạng tro trấu phát sinh từ các lò đốt gạch trên địa bàn xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường / Nguyễn An Khang ; ThS. Phan Phước Toàn hướng dẫn

Đại học An Giang

2017

363.72/Kh106

SVLV001925

7

Đánh giá công tác quản lý chất thải rắn y tế nguy hại tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường / Phạm Kim Ngân ; TS. Nguyễn Trung Thành hướng dẫn

Đại học An Giang

2017

363.72/Ng121

SVLV001926

8

Thực trạng chất thải rắn sinh hoạt ở Búng Bình Thiên, huyện An Phú, tỉnh An Giang và đề xuất giải pháp quản lí phù hợp : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường / Trần Thị Hồng Nhung ; TS. Trương Đăng Quang hướng dẫn

Đại học An Giang

2017

363.72/Nh513

SVLV001923

9

Thực trạng chất thải rắn sinh hoạt ở Cù lao Giêng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường / Phan Thị Ngọc Thanh ; TS. Trương Đăng Quang hướng dẫn

Đại học An Giang

2017

363.72/Th107

SVLV001919

10

Đánh giá hiện trạng khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường / Ngô Thị Kim Trang ; ThS. Trương Đăng Quang hướng dẫn

Đại học An Giang

2017

363.731/Tr106

SVLV001922

11

Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp công suất 20.000 m3/ngày.đêm tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, An Giang : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Huỳnh Thị Trúc Ly ; ThS. Hồ Thị Thanh Tâm hướng dẫn

Đại học An Giang

2014

628.1/L600

SVLV002002

12

Ảnh hưởng của thành phần bề mặt của nano oxit sắt với hình dạng flower-like đến khả năng hấp phụ asen : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Trương Thị Hòa An ; TS. Nguyễn Trung Thành, ThS. Nguyễn Hồng Nhật hướng dẫn

Đại học An Giang

2014

628.162/A105

SVLV002003

13

Nghiên cứu khả năng hấp phụ các ion asen và thủy ngân bằng vật liệu FK cải tiến : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Nguyễn Thị Cẩm Nhung ; TS. Nguyễn Trung Thành, Phan Phước Toàn hướng dẫn

Đại học An Giang

2014

628.162/Nh513

SVLV002001

14

Ảnh hưởng hình dạng hạt nano oxit sắt đến khả năng hấp phụ asen : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Nguyễn Văn Tuấn ; TS. Nguyễn Trung Thành hướng dẫn

Đại học An Giang

2014

628.162/T502

SVLV001999

15

Nghiên cứu khả năng xử lý nitơ, phospho trong nước thải sinh hoạt bằng vi tảo Chlorella sp. : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Nguyễn Thị Phương Dung ; TS. Nguyễn Trần Thiện Khánh hướng dẫn

Đại học An Giang

2016

628.3/D513

SVLV001993

16

Nghiên cứu sử dụng bùn ao nước phèn trong xử lý nước thải dệt nhuộm : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Huỳnh Thị Cẩm Giang ; TS. Nguyễn Trung Thành hướng dẫn

Đại học An Giang

2016

628.3/Gi106

SVLV001931

17

Khảo sát khả năng hấp phụ phosphate của nano oxit phèn sắt : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Ngô Thúy Hồng ; TS. Nguyễn Trung Thành, ThS. Nguyễn Hồng Nhật hướng dẫn

Đại học An Giang

2015

628.3/H455

SVLV001935

18

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion phốt phát của vật liệu FexOy/RHA : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Đường Thị Nhật Lệ ; TS. Nguyễn Trung Thành hướng dẫn

Đại học An Giang

2015

628.3/L250

SVLV001937

19

Vai trò của chất hấp phụ trong hệ thống Wetland xử lý chất hữu cơ trong nước thải của ao nuôi cá tra : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Nguyễn Thị Kim Liên ; TS. Nguyễn Trung Thành hướng dẫn

Đại học An Giang

2016

628.3/L305

SVLV001934

20

Nghiên cứu ảnh hưởng tải lượng nước thải sinh hoạt đến khả năng xử lý nitơ, phospho của vi tảo Chlorella sp. : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Huỳnh Phúc Luyến ; TS. Nguyễn Trần Thiện Khánh hướng dẫn

Đại học An Giang

2016

628.3/L527

SVLV001929

21

Xác định một số thông số động học cho mô hình bể bùn hoạt tính dòng chảy liên tục xử lý nước thải sinh hoạt : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Phạm Quỳnh Nga ; ThS. Lê Thị Cẩm Chi hướng dẫn

Đại học An Giang

2014

628.3/Ng100

SVLV002000

22

Khảo sát khả năng hấp phụ metylen xanh của tro trấu : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Võ Thị Hồng Nhân ; TS. Nguyễn Trung Thành, Phan Phước Toàn hướng dẫn

Đại học An Giang

2015

628.3/Nh121

SVLV001939

23

Vai trò của chất hấp phụ trong hệ thống Wetland xử lý phốt phát trong nước thải của ao nuôi cá tra : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Lý Thị Thúy Phượng ; TS. Nguyễn Trung Thành hướng dẫn

Đại học An Giang

2016

628.3/Ph561

SVLV001932

24

Xử lý nước thải sinh hoạt tại Xí nghiệp bê tông Ly tâm - Công ty cổ phần Địa ốc An Giang bằng mô hình đất ngập nước nhân tạo chảy ngầm theo phương ngang (Phragmites communis) : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Lê Thị Thoa ; ThS. Dương Mai Linh hướng dẫn

Đại học An Giang

2017

628.3/Th401

SVLV001927

25

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia công suất 2000 m3/ngày.đêm : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Nguyễn Thị Ánh Thuy ; ThS. Hồ Thị Thanh Tâm hướng dẫn

Đại học An Giang

2014

628.3/Th523

SVLV001998

26

Nghiên cứu sử dụng mùn rác sinh hoạt để trồng cây cỏ voi (Pennisetum purpureum) : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Phạm Hoàng Lễ ; ThS. Bùi Thị Mai Phụng hướng dẫn

Đại học An Giang

2015

628.4/L250

SVLV001938

27

Nghiên cứu khả năng tích lũy chì trong cải bắp khi bón bằng phân compost được sản xuất từ rác thải sinh hoạt : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Nguyễn Thị Thùy Vân ; ThS. Bùi Thị Mai Phụng hướng dẫn

Đại học An Giang

2015

628.4/V121

SVLV001936

28

So sánh lượng khí nhà kính phát thải từ công nghệ sản xuất gạch nung và gạch không nung ở tỉnh An Giang : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Nguyễn Thị Thùy Trang ; ThS. Bùi Thị Mai Phụng hướng dẫn

Đại học An Giang

2016

628.53/Tr106

SVLV001930