STT

Tựa đề

Nhà XB

Năm XB

Phân loại

1

Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Khmer Tri Tôn . Tập I

Đảng bộ huyện Tri Tôn

2006

306.09597/Gi550-T1

2

Ngoại giao Đại Việt / Lưu Văn Lợi

Công an nhân dân

2000

327.597/L462

3

Kinh tế du lịch & du lịch học / Đổng Ngọc Minh, Vương Lôi Đình ; Nguyễn Xuân Quý dịch; Cao Tự Thanh hiệu đính

Trẻ

2001

338.4791/M312

4

Kinh tế học vĩ mô / David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; Nhóm giảng viên khoa Kinh tế học Đại học Kinh tế quốc dân ; Trần Phú Thuyết dịch

Thống kê

2010

339/B416

5

Kinh tế học vĩ mô / Nguyễn Văn Luân (chủ biên) ... [và những người khác]

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

2008

339/K312

6

Từ câu sai đến câu hay / Nguyễn Đức Dân

Trẻ

2013

495.9225/D121

7

Thí nghiệm vật lí ở trường trung học phổ thông / Phạm Đình Cương

Giáo dục

2002

530.078/C561

8

Ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông và thương mại điện tử trong doanh nghiệp : Sách chuyên khảo / Lê Văn Lợi (chủ biên) ... [và những người khác]

Thông tin và Truyền thông

2009

658.05/Ư556

9

Giáo trình phân tích tác phẩm âm nhạc / Phạm Lê Hòa

Âm nhạc

2013

780.15/H401

10

Bước đầu sáng tác ca khúc / Lam Duy

Trẻ

2004

781.3/D523

11

Du ngoạn trong âm nhạc truyền thống Việt Nam / Trần Văn Khê

Trẻ

2004

781.62009597/Kh250

12

Góp phần nghiên cứu đờn ca tài tử Nam Bộ / Nguyễn Thị Mỹ Liêm

Âm nhạc

2011

781.62009597/L304

13

Hát dân ca : Trung cấp âm nhạc / Nguyễn Thị Mỹ Liêm

Âm nhạc

2008

781.62009597/L304

14

Đặc khảo về dân nhạc ở Việt Nam / Phạm Duy

Thế giới

2017

781.629592/D523

15

Âm nhạc với tuổi thơ / Trần Quỳnh Mai

Thanh niên

2004

782.42/M103

16

Nhạc khí dân tộc Khmer Nam Bộ / Sơn Ngọc Hoàng, Đào Huy Quyền, Ngô Khị

Khoa học xã hội

2005

784.19/H407

17

Tự học căn bản Tây ban cầm / Hoàng Bửu

Phương Đông

2009

787.87/B566

18

Phương pháp kết cấu kịch bản múa / Lê Ngọc Canh

Văn hóa thông tin

2004

792.82/C107

19

Phương pháp sáng tác múa / Đặng Hùng

Văn nghệ

2001

792.82/H513

20

Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng : Giai đoạn từ năm 1920 đến năm 2000 / Sơn Lương, Lưu Quốc Bình, Sơn Hồng Vân

Hội Văn học nghệ thuật

2012

792/L561

21

Đại cương nghệ thuật múa / Lê Ngọc Canh

Văn hóa thông tin

2002

793.31/C107

22

Vài nét về văn nghệ truyền thống Campuchia : (Ca - múa - nhạc) / Nguyễn Đình Phúc

Khoa học xã hội

1981

793.319596/Ph500

23

Phương pháp luận nghiên cứu văn học / Nguyễn Văn Dân

Khoa học xã hội

2006

801/D121