STT

Tựa đề

Nhà XB

Năm XB

Phân loại

Số ĐKCB

1

Tài liệu quy hoạch tuyến tính kinh tế = Linear programming for economics : (Dùng cho các lớp đại học khối ngành Kinh tế) / Dương Phú Điền

Đại học An Giang

2017

330.0151/Đ305

GT00370

2

Bài giảng du lịch làng nghề / Lâm Thị Mai Sương Tú

Đại học An Giang

2015

338.4791/T500

GT00308

3

Đổi mới hình thức tổ hội thi rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở trường Đại học An Giang / Trần Tùng Chinh

Đại học An Giang

2018

378.17/Ch312

SKKN000001

4

Ba Chua Xu festical in Angiang province (Land goddess festival) : Field of study: English language teaching / Võ Thị Hồng Mai

Ho Chi Minh city Open University

2008

394.269597/M103

CDN000016

5

Translation : Bài giảng môn Dịch thuật 2 / Khoa Ngoại ngữ

Đại học An Giang

2017

418.02/T772

GT00375

6

Tài liệu xác suất - thống kê = Probability and statistics : Dùng cho các lớp đại học khối ngành kinh tế / Dương Phú Điền

Đại học An Giang

2018

519.2/Đ305

GT00346

7

Bài giảng tin học ứng dụng trong hóa học / Hồ Chí Thành

Đại học An Giang

2009

540.285/Th107

GT00652

8

Vệ sinh môi trường chăn nuôi : Bài giảng / Đào Thị Mỹ Tiên

Đại học An Giang

2016

628.7/T305

GT00658

9

Bài giảng dịch tễ học thú y / Trương Thanh Nhã

Đại học An Giang

2015

636.089/Nh100

GT00374

10

Bài giảng công nghệ sản xuất đường và chế biến bánh kẹo / Vũ Thị Thanh Đào

Đại học An Giang

2015

664.15/Đ108

GT00371

11

Thiết kế chương trình sinh hoạt ngoại khóa ôn tập văn học Việt Nam giai đoạn 1945-1975 lớp 12 THPT / Trần Tùng Chinh

Đại học An Giang

2006

895.92234/Ch312

SKKN000002

12

Đề cương bài giảng phương pháp dạy học địa lí ở trường phổ thông : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Thị Thanh Nhàn . Tập 1 , Phần một và hai

Đại học An Giang

2011

910.71/Nh105-T1

GT00372

13

Đề cương bài giảng phương pháp dạy học địa lí ở trường phổ thông : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Thị Thanh Nhàn . Tập 2 , Phần ba

Đại học An Giang

2011

910.71/Nh105-T2

GT00376

14

Phương pháp dạy học địa lí 2 : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Đại học An Giang

2015

910.71/Nh105-T2

GT00373

15

Bài giảng du lịch quốc tế / Lâm Thị Mai Sương Tú

Đại học An Giang

2015

910/T500

GT00309