STT

Tựa đề

Nhà XB

Năm XB

Số phân loại

Số ĐKCB

1

Thực trạng phát thải rác thực phẩm tại một số chợ trên địa bàn thành phố Long Xuyên, đề xuất biện pháp xử lý và bước đầu thử nghiệm : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thực phẩm / Trần Thị Thảo Vi; Lê Ngọc Hiệp (Giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

363.72/V300

SVLV002014

2

Nghiên cứu chế biến nước uống từ cây dừa cạn (Catharanthus roseus) : Khóa luận tốt nghiệp Cao đẳng ngành Công nghệ thực phẩm / Huỳnh Thị Ngọc An ; Trịnh Thanh Duy, Nguyễn Duy Tân (Giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

663.63/A105

SVLV002005

3

Nghiên cứu chế biến nước giải khát từ lá trứng cá (Muntingia calabura) : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thực phẩm / Võ Thành Thứ ; Nguyễn Duy Tân (Giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

663.63/Th550

SVLV002013

4

Điều tra thực trạng thu hoạch, sơ chế, đóng gói và bảo quản trái xoài ba màu tại huyện Chợ Mới và bước đầu khảo sát ảnh hưởng của chế độ xử lí sơ chế đến khả năng bảo quản trái xoài ba màu : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ thực phẩm / Nguyễn Thị Ngọc Hằng; Hồ Thị Ngân Hà (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

664.028/H116

SVLV002008

5

Xây dựng bảng màu cho trái xoài ba màu ở huyện Chợ Mới theo độ tuổi thu hoạch và điều tra một số sản phẩm từ xoài trên thị trường An Giang : Khóa luận tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ thực phẩm / Nguyễn Thị Bích Huyền; Trần Xuân Hiển (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

664.07/H527

SVLV002007

6

Nghiên cứu chế biến bánh tráng sữa bí đỏ : Khóa luận tốt nghiệp Cao đẳng ngành Công nghệ thực phẩm / Dương Văn Phúc ; Trần Thanh Tuấn (Giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

664.75/Ph500

SVLV000438

7

Nghiên cứu chế biến bánh Senbei từ gạo mầm lúa mùa nổi : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thực phẩm / Nguyễn Thị Thanh Thanh ; Hồ Thanh Bình (Giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

664.75/Th523

SVLV002011

8

Nghiên cứu chế biến bánh nướng từ bột bình tinh (Maranta arundinacea) : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thực phẩm / Phan Thị Thúy; Trần Thanh Tuấn (Giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

664.75/Th523

SVLV002012

9

Tối ưu hóa quá trình trích ly và tác động của nhiệt độ lên các hợp chất anthocyanin và polyphenol từ vỏ măng cụt : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thực phẩm / Phan Văn Vĩ ; Đào Văn Thanh (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

664.804/V300

SVLV002015

10

Nghiên cứu quy trình chế biến sản phẩm chà bông bề bề (Stomatopoda) : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thực phẩm / Võ Thị Bé Nhung; Trần Phương Lan (Giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

664.94/Nh513

SVLV002006

11

Nghiên cứu quy trình chế biến chạo cá lau kiếng (Hypostomus punctatus) : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thực phẩm / Nguyễn Thị Kim Tuyền; Phan Uyên Nguyên (Giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

664.94/T527

SVLV002010

12

Nghiên cứu chế biến khô ăn liền từ cá trê phi (Clarias gariepinus) : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thực phẩm / Nguyễn Thị Mai Thi; Vũ Thị Thanh Đào (Giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

664.94/Th523

SVLV002009