STT

Tiêu đề

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Phân loại

1

Phương pháp dạy trẻ mẫu giáo định hướng thời gian

Đỗ, Thị Minh Liên

 Đại học Sư phạm

2018

 372.21/L305

2

Giáo trình Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non

Hoàng, Thị Phương

 Đại học Sư phạm

2018

 372.21/Ph561

3

Phương pháp phát triển trí tuệ cho trẻ em : Mầm non và tiểu học

Nguyễn, Công Khanh

 Đại học Sư phạm

2018

372.21/Kh107

4

Lí luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non

Đỗ, Thị Minh Liên

 Đại học Sư phạm

2018

372.21/L305

5

Giáo trình vệ sinh trẻ em : Dùng cho sinh viên ngành Sư phạm Mầm non

Hoàng, Thị Phương

 Đại học Sư phạm

2018

372.21/Ph561

6

Phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non

Đặng, Hồng Phương

 Đại học Sư phạm

2018

372.21/Ph561

7

Phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trong trò chơi học tập

Nguyễn, Thị Hòa

 Đại học Sư phạm

2015

372.8/H401

8

Giáo trình chuyên đề Giáo dục kĩ năng sống

Lê, Thị Thu Hà

 Đại học Sư phạm

2017

373.18/Gi108

9

Lí luận dạy học đại học

Đặng, Vũ Hoạt  

chủ biên

 Đại học Sư phạm

2017

378/H411

10

Cơ học lượng tử

Võ, Văn Hùng

 Đại học Sư phạm

2017

530.12/H513

11

Giáo trình hóa học phân tích hướng dẫn thực hành

Nguyễn, Thị Thu Nga

 Đại học Sư phạm

2017

 543/Ng100

12

Giáo trình sinh lí học trẻ em

Tạ, Thúy Lan

 Đại học Sư phạm

2017

 612.0083/L105

13

Giáo trình sinh lí học trẻ em

Lê, Thanh Vân

 Đại học Sư phạm

2017

612.0083/V121

14

Giáo trình lí thuyết mạch

Phạm, Khánh Tùng

 Đại học Sư phạm

2018

621.3192/T513

15

Giáo trình thực hành sư phạm âm nhạc : Sách dùng cho các trường cao đẳng

Hoàng, Long

 Đại học Sư phạm

2008

780.07/L431

16

Giáo trình bóng chuyền : Nguyễn Viết Minh (chủ biên), Hồ Đắc Sơn

Nguyễn, Viết Minh

 Đại học Sư phạm

2015

796.325/M312

17

Giáo trình đá cầu

Đặng, Ngọc Quang

 Đại học Sư phạm

2010

796.33/Qu106

18

Dẫn luận về văn chương kì ảo

Todorov, Tzevan

 Đại học Sư phạm

2018

 801/T633

19

Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non

Lã, Thị Bắc Lý

 Đại học Sư phạm

2017

808.068/L600

20

Một nền lí luận văn học hiện đại : Nhìn qua thực tiễn Trung Quốc

Trần, Đình Sử

 Đại học Sư phạm

2017

895.1/S550

21

Phương pháp dạy học lịch sử. Tập 1

Phan, Ngọc Liên  

chủ biên

 Đại học Sư phạm

2017

907/L305-T1