STT

Tựa đề

Nhà XB

Năm XB

Phân loại

Số ĐKCB

1

Lamap một phương pháp dạy học hiện đại : Cơ sở lí luận và việc vận dụng trong dạy học / Đỗ Hương Trà

Đại học Sư phạm

2014

371.3/Tr100

MD073559

2

Phương pháp và công nghệ dạy học trong môi trường sư phạm tương tác / Phó Đức Hòa, Ngô Quang Sơn

Đại học Sư phạm

2016

371.33/H401

MD073599

3

Giáo trình dinh dưỡng trẻ em : Tuổi nhà trẻ và mẫu giáo / Lê Thị Mai Hoa

Đại học Sư phạm

2017

372.37/H401

MD073529

4

Một số vấn đề trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT hiện nay / Nguyễn Thanh Bình (chủ biên) ... (và những người khác

Đại học Sư phạm

2011

373.11/M458

MD073604

5

Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông / Lê Đình Trung (chủ biên), Phan Thị Thanh Hội

Đại học Sư phạm

2018

373.13/Tr513

MD073579

6

Phát triển năng lực cốt lõi cho học sinh phổ thông theo tiếp cận giá trị và kĩ năng sống / Nguyễn Thanh Bình (chủ biên) ... (và những người khác

Đại học Sư phạm

2018

373.18/Ph110

MD073479

7

Nghiên cứu văn học dân gian từ mã văn hóa dân gian / Nguyễn Thị Bích Hà

Đại học Sư phạm

2018

398.209597/H100

MD073549

8

Tiếng Anh Giáo dục Mầm non = English in early childhood education : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non / Hoàng Quý Tỉnh

Đại học Sư phạm

2014

428.24/T312

MD073684

9

Dạy học tích hợp Hóa học - Vật lí - Sinh học / Trần Trung Ninh (chủ biên) ... (và những người khác

Đại học Sư phạm

2018

500.712/D112

MD073544

10

Bài tập độ đo - tích phân / Lê Mậu Hải, Lê Anh Dũng, Nguyễn Văn Khiêm

Đại học Sư phạm

2017

515.43/H103

MD073584

11

Kĩ năng sử dụng thí nghiệm trong dạy học vật lí - Lí luận và thực hành tổ chức luyện tập, đánh giá trình độ phát triển / Phạm Xuân Quế (chủ biên), Phạm Kim Chung

Đại học Sư phạn

2016

530.078/Qu250

MD073494

12

Cơ sở lí thuyết trường lượng tử / Lê Trọng Tường, Đào Thị Lệ Thủy

Đại học Sư phạm

2013

530.14/T561

MD073564

13

Kĩ thuật mô phỏng trong vật lí / Phạm Khắc Hùng (chủ biên) ... (và những người khác

Đại học Sư phạm

2014

530.15/K300

MD073609

14

Giáo trình phương pháp tính và tin học chuyên ngành / Nguyễn Chính Cương (chủ biên), Nguyễn Trọng Dũng

Đại học Sư phạm

2015

530.150285/C561

MD073499

15

Phương pháp dạy học môn hóa học ở trường phổ thông / Đặng Thị Oanh, Nguyễn Thị Sửu

Đại học Sư phạm

2015

540.71/O408

MD073699

16

Sử dụng bài tập trong dạy học hóa học ở trường phổ thông : Dành cho giáo viên , sinh viên khoa hóa học / Nguyễn Xuân Trường

Đại học Sư phạm

2012

540.71/Tr561

MD073739

17

Dạy học phát triển năng lực môn sinh học trung học cơ sở / Đinh Quang Báo (chủ biên) ... (và những người khác

Đại học Sư phạm

2018

570.71/D112

MD073689

18

Vi rút học / Đoàn Văn Thược

Đại học Sư phạm

2017

579.2/Th557

MD073574

19

Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm non / Nguyễn Thị Như Mai

Đại học Sư phạm

2018

618.92/M103

MD073744

20

Giáo trình võ thuật / Nguyễn Văn Chung (chủ biên) ... (và những người khác

Đại học Sư phạm

2007

796.815/Gi108

MD073784

21

Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương : Theo loại thể / Nguyễn Viết Chữ

Đại học Sư Phạm

2015

807/Ch550

MD073524

22

Dạy học phát triển năng lực môn ngữ văn trung học cơ sở / Đỗ Ngọc Thống (tổng chủ biên) ... (và những người khác

Đại học Sư phạm

2018

807/D112

MD073679

23

Giáo trình thực hành dạy học ngữ văn ở trường phổ thông / Phạm Thị Thu Hương (chủ biên) ... (và những người khác

Đại học Sư phạm

2018

807/Gi108

MD073729

24

Kĩ năng đọc hiểu văn / Nguyễn Thanh Hùng

Đại học Sư phạm

2017

807/H513

MD073619

25

Diện mạo phê bình văn học phương Tây thế kỉ XX / Lê Nguyên Cẩn

Đại học Sư phạm

2018

809/C121

MD073694

26

Lịch sử lí luận phê bình văn học Việt Nam / Trịnh Bá Đĩnh (chủ biên) ... (và những người khác

Đại học Sư phạm ; Văn học

2016

895.92209/L302

MD073629

27

Ứng dụng ArcGIS trong nghiên cứu và giảng dạy địa lí / Nguyễn Viết Thịnh ... (và những người khác

Đại học Sư phạm

2017

910.285/U556

MD073474