STT

Tựa đề

Nhà XB

Năm XB

Phân loại

Số ĐKCB

1

Giáo trình Marketing ngân hàng / Trương Quang Thông (chủ biên)

Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

2012

332.107/Th455

MD073809

2

Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại / Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên) ... (và những người khác

Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

2014

332.12/Ngh307

MD073906

3

Giáo trình thẩm định tín dụng / Lý Hoàng Ánh (chủ biên) ... (và những người khác

Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

2014

332.175/Gi108

MD073849

4

Phân tích và đầu tư chứng khoán / Bùi Kim Yến (chủ biên) ... (và những người khác

Tài chính

2013

332.632/Ph121

TK03100

5

Đánh giá tác động môi trường : Phương pháp và ứng dụng / Lê Trình

Khoa học và kỹ thuật

2000

363.7/Tr312

TK03039

6

Tối ưu hóa : Giáo trình cho ngành Tin học và Công nghệ thông tin / Nguyễn Hải Thanh

Bách khoa Hà Nội

2006

519.6/Th107

TK03085

7

Quy hoạch tuyến tính / Trần Xuân Sinh

Đại học Sư phạm

2003

519.7/S312

TK03086

8

Bản đồ giáo khoa : Lâm Quang Dốc

Đại học Sư phạm Hà Nội

2004

526/D451

TK03101

9

Các bài giảng về phương trình vật lý - toán / Nguyễn Nhật Khanh

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

2003

530.15/Kh107

TK02262

10

Hóa học các hợp chất dị vòng : Dùng cho sinh viên và nghiên cứu sinh ngành Hóa học / Nguyễn Minh Thảo

Giáo dục

2001

547.59/Th108

TK02827

11

Giáo trình địa chất đại cương và địa chất lịch sử / Trần Thị Thục

Đại học Sài Gòn

2005

551/Th500

TK03098

12

Giáo trình sinh học đất : Dùng cho sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành Sinh học, Công nghệ sinh học, Nông - Lâm - Ngư nghiệp / Nguyễn Xuân Thành (chủ biên) ... (và những người khác

Giáo dục

2007

578.75/Gi108

TK03092

13

Giáo trình phương pháp xử lý nước thải / Lê Hoàng Việt

Đại học Cần Thơ

2003

628.3/V308

TK03090

14

Giáo trình công nghệ xử lý chất thải rắn / Đinh Xuân Thắng (chủ biên), Nguyễn Văn Phước

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2010

628.44/Th116

TK03089

15

Tính toán kỹ thuật lọc bụi và làm sạch khí / Hoàng Kim Cơ

Khoa học Kỹ Thuật

2002

628.53/C460

TK03097

16

Kỹ thuật trồng chăm sóc cây mai / Hà Thiện Thuyên

Thanh niên

2007

635.9/Th527

TK03091

17

Giáo trình Quản trị văn phòng / Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Điệp, Trần Phương Hiền

Kinh tế Quốc dân

2012

651.3/Đ450

TK03095

18

170 mẫu soạn thảo văn bản hành chính và hợp đồng thường dùng trong kinh doanh / Bộ Tài chính

Tài chính

2009

651.75/M458

MD073859

19

Kế toán chi phí / Đoàn Ngọc Quế ... (và những người khác

Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

2015

657.42/K250

MD073799

20

Kiểm toán / Vũ Hữu Đức, Võ Anh Dũng (đồng chủ biên) ... (và những người khác

Lao động xã hội

2012

657.45/K304

MD073896

21

Giáo trình Kế toán tài chính : Đã cập nhật theo Luật Kế toán (số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và Chế độ Kế toán doanh nghiệp Thông tư 200/2014/tt-BTC ngày 22/12/2014) . / Nguyễn Xuân Hưng ... (và những người khác) . . Quyển 1

Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

2017

657.48/Gi108-Q1

MD073861

22

Giáo trình Kế toán tài chính : Đã cập nhật theo Luật Kế toán (số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và Chế độ Kế toán doanh nghiệp Thông tư 200/2014/tt-BTC ngày 22/12/2014) . / Nguyễn Thị Kim Cúc ... (và những người khác) . . Quyển 2

Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

2017

657.48/Gi108-Q2

MD073871

23

Giáo trình Kế toán tài chính : Đã cập nhật theo Luật Kế toán (số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và Chế độ Kế toán doanh nghiệp Thông tư 200/2014/tt-BTC ngày 22/12/2014) . / Đặng Ngọc Vàng (chủ biên) ... (và những người khác) . . Quyển 3

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

2017

657.48/Gi108-Q3

MD073881

24

Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp / Võ Văn Nhị (chủ biên) ... (và những người khác

Phương Đông

2012

657.61/Gi108

MD073821

25

Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Phước Bảo Ân (chủ biên) ... (và những người khác

Phương Đông

2012

657.7/T450

MD073816

26

Hệ thống bài tập và bài giải tài chính doanh nghiệp / Bùi Hữu Phước (chủ biên), Lê Thị Lanh, Phan Thị Nhi Hiếu

Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

2015

658.15076/Ph557

MD073839

27

Phân tích hoạt động kinh doanh / Phạm Văn Dược, Trần Phước

Đại học  Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

2010

658.1511/D557

MD073891

28

Kế toán quản trị / Đoàn Ngọc Quế .... (và những người khác

Kế tế Tp. Hồ Chí Minh

2015

658.1511/K250

MD073789

29

Giáo trình tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Trung Trực (chủ biên) ... (và những người khác) . Phần 1

Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

2013

658.152/Gi108-P1

MD073826

30

Giáo trình tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Trung Trực (chủ biên) ... (và những người khác) . Phần 2

Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

2014

658.152/Gi108-P2

MD073911

31

Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng / F. Robert Jacobs, Richard B. Chase ; Nguyễn Đức Trí ... (và những người khác) dịch và hiệu đính

Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

2017

658.5/J17

MD073886

32

Quản lý quan hệ khách hàng : Customer relationship management / Nguyễn Văn Dung

Giao thông vận tải

2010

658.812/D513

MD073844

33

Giáo trình Cao học Quản trị kinh doanh quốc tế / Hà Khánh Nam Giao

Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

2017

658/Gi108

MD073834

34

Phương pháp nghiên cứu khoa học thể dục thể thao / Nguyễn Tiên Tiến

Đại học Thể dục Thể thao Tp.HCM

2003

796.072/T305

TK02455

35

Giáo trình đá cầu / Nguyễn Thế Lưỡng (biên soạn) ... (và những ngưới khác

Thể dục thể thao

2010

796.33/Gi108

TK02734

36

Đo lường thể thao / Lâm Quang Thành, Nguyễn Thành Lâm

Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh

2011

796/Th107

TK02456