STT

Tựa đề

Nhà XB

Năm XB

Số phân loại

Số ĐKCB

1

Phương pháp nghiên cứu khoa học / Đồng Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Ngọc An

Lao động-Xã hội

2012

001.42/Ph561

TK02662

2

Sự hình thành chủ nghĩa khu vực của ASEAN / Nguyễn Ngọc Dung

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

2002

330.959/D513

MD070240

3

Triết học : Dành cho nghiên cứu sinh và học viên cao học không thuộc chuyên ngành triết học . Nguyễn Ngọc Long (chủ biên) ... (và những người khác) Tập III

Chính trị Quốc gia

1999

335.411/T308-T3

TK03040

4

Thẩm định giá tài sản và doanh nghiệp : Lý thuyết và bài tập / Nguyễn Minh Điện

Thống kê

2014

338.52/Đ305

TK03094

5

Integrated solid waste management : engineering principles and management issues : (Tài liệu photo) / George Tchobanoglous, Hilary Theisen, Samuel Vigil

McGraw-Hill

1993

363.720068/T252

TK02429

6

Quan hệ quốc tế những năm đầu thế kỷ XXI : Vấn đề, sự kiện và quan điểm / Trình Mưu, Vũ Quang Minh (chủ biên) ....(và những người khác

Lý luận chính trị

2005

372.09/Qu105

MD070241

7

Linear algebra / Kenneth Hoffman and Ray Kunze

Prentice-Hall

1971

512.5/H699

TK03093

8

Giáo trình xác suất - thống kê và ứng dụng : Dùng cho bậc đại học và Cao đẳng / Nguyễn Phú Vinh (chủ biên) .... (và những người khác

Thống kê

2008

519.2/Gi108

MD073473

9

Những bài giảng về lý thuyết lượng tử các chất rắn / Nguyễn Văn Hiệu

Nxb. Hà Nội

1999

530.41/H309

TK03096

10

Sinh lý học thể dục thể thao / Lưu Quang Hiệp (biên soạn) ... (và những người khác

Thể dục thể thao

2003

612.044/S312

TK02460

11

Giáo trình dinh dưỡng người / Nguyễn Minh Thủy (chủ biên), Nguyễn Thị Mỹ Tuyền

Đại học Cần Thơ

2015

613.2/Th523

MD073471

12

Mud crab aquaculture and biology : Proceedings of an international scientific forum held in Darwin, Australia, 21-24 April 1997 / Clive E. Keenan, Fuad Cholik, Nguyen Van Trong... ; Ed.: C. P. Keenan, A. Blackshaw

Australian Centre for International Agricultural Research

1999

639.6/M943

TK02619

13

Kế toán chi phí : Tóm tắt lý thuyết, bài tập (120 câu trắc nghiệm, 70 bài tập), bài giải (toàn bộ bài tập) / Bùi Văn Trường

Lao động - Xã hội

2010

657.42076/Tr561

TK02280

14

Kỹ thuật sơ chế bảo quản hạt có dầu / Nguyễn Mạnh Thần, Lại Đức Cận

Nông nghiệp

1982

664.726/Th121

TK03087

15

Fifty Lessons for Medium Voice, Op. 9 / Giuseppe Concone . . Vol.242

Belwin Mills Publishing Corp

0

782/C743-V242

TK03088

16

Sổ tay địa danh nước ngoài / Nguyễn Dược

Giáo dục

2003

910.3/D557

TK03099

17

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn địa lí trung học cơ sở / Phạm Thị Sen (chủ biên) ... (và những người khác

Giáo dục Việt Nam

2010

910.71/H561

TK03102

18

Lịch sử văn minh ấn Độ / Will Durant , Nguyễn Hiến Lê dịch

Văn hóa Thông tin,

0

954/D951

TK02343

19

Một số chuyên đề lịch sử Việt Nam / Trần Bá Đệ (chủ biên) ... (và những người khác

Đại học Quốc gia Hà Nội

2002

959.7/M458

MD073472

20

Vương quốc Phù Nam : Lịch sử và văn hóa: Sách tham khảo / Lương Ninh

Văn hóa Thông tin

2005

959.7/N312

MD070238