STT

Tựa đề

Nhà XB

Năm XB

Số phân loại

Số ĐKCB

1

Thực hành kinh tế lượng cơ bản với eviews / Nguyễn Văn Tùng

Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

2014

330.0151/T513

MD074096

2

Thống kê ứng dụng trong kinh doanh / Đinh Phi Hổ (chủ biên) ... (và những người khác

Tài chính

2018

330.0151/Th455

MD074056

3

Phương pháp nghiên cứu kinh tế & viết luận văn thạc sĩ / Đinh Phi Hổ

Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

2017

330.072/H450

MD074016

4

Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên)...(và những người khác

Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

2015

332.12076/H250

MD073941

5

Hệ thống bài tập & 315 câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Trần Thế Sao, Phan Ngọc Thùy Như

Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

2015

332.12076/S108

MD073936

6

Kinh tế phát triển / Robert C. Guell; Nguyễn Văn Dung biên dịch

Tổng hợp Đồng Nai

2009

338.9/G925

MD074091

7

Bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Hạ Thị Thiều Dao (chủ biên) ... (và những người khác

Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

2013

339/B124

MD073946

8

Pháp luật đại cương / Lê Học Lâm

Giao thông vận tại

2009

340.597/L120

MD074076

9

Bảo hiểm và giám định hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển / Đỗ Hữu Vinh

Giao thông vận tải

2009

368.22/V312

MD074046

10

Quản trị hành chính văn phòng / Trần Thị Thu Hương

Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh

2008

651.3/H561

MD073956

11

Đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên độc lập : Sách chuyên khảo dùng cho sinh viên đại học và cao học / Trần Thị Giang Tân (chủ biên), Võ Anh Dũng

Tài chính

2009

657.45/T121

MD073951

12

Chiến lược quản trị dòng tiền mặt tạo lợi nhuận / Nguyễn Văn Dung

Tài chính

2009

658.15/D513

MD074061

13

Giáo trình quản trị chiến lược và chính sách kinh doanh / Nguyễn Mạnh Hùng ... (và những người khác

Phương Đông

2013

658.4012/Gi108

MD074031

14

Quản lý chuỗi cung ứng / Nguyễn Công Bình

Thống kê

2008

658.7/B312

MD073996

15

Marketing công nghiệp / Robert W.Haasa; Hồ Thanh Lan dịch

Hồng Đức

2014

658.8/H112

MD073981

16

Quản trị kênh phân phối / Trần Thị Ngọc Trang (chủ biên), Trần Văn Thi

Thống kê

2008

658.8/Tr106

MD073966

17

Đo lường chất lượng dịch vụ tại Việt Nam nhìn từ phía khách hàng : Sách chuyên khảo / Hà Nam Khánh Giao

Tài chính

2018

658.81/Gi108

MD074081

18

Modern corporate governance principles and models / Đinh Trần Ngọc Huy, Đinh Trần Ngọc Hiển . Phần II

Hồng Đức

2014

658/H523-PII

MD073931