STT

Tựa đề

Nhà XB

Năm XB

Phân loại

Số ĐKCB

1

Kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH DV TM Bảy Cường : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Thị Thúy An ; Phùng Thị Thu Hương (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/A105

CDTN001642

2

Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH & TM - DV Nam Thành : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Huỳnh Anh ; Tô Thị Thư Nhàn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/A107

CDTN001643

3

Mô tả công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty Cổ phần bê tông ly tâm An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Châu Thị Hồng Anh ; ThS. Châu Hồng Phương Thảo (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/A107

CDTN001723

4

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Tây Phú : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phan Băng Anh

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/A107

CDTN001724

5

Thực trạng quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi Cục Thuế huyện Châu Thành, tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Thị Bé Ba ; Trịnh Thị Hợp (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/B100

CDTN001644

6

Xác định doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trương Quốc Bình ; Tô Thị Thư Nhàn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/B312

CDTN001722

7

Kế toán doanh thu và chi phí dịch vụ ăn uống tại Nhà hàng - Khách sạn Hòa Bình 2 An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Đặng Diễm Chi ; Trần Thị Kim Khôi (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Ch300

CDTN001645

8

Quy trình bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Phà An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Mỹ Duyên ; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/D527

CDTN001666

9

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thủy sản NTSF : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Xuân Đào ; Nguyễn Ngọc Thúy Sơn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Đ108

CDTN001646

10

Kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Võ Phong Điền ; ThS. Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Đ305

CDTN001721

11

Thực trạng kế toán chi tiền tại Bưu điện tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Hà Võ Ngọc Điệp ; ThS. Trịnh Thị Hợp (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Đ307

CDTN001667

12

Quy trình kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Thành Được

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Đ557

CDTN001704

13

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Phước Hải - Thanh Điệp : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Ngọc Hà

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/H100

CDTN001689

14

Quy trình bán hàng và thu tiền tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Hồng Hạnh ; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/H107

CDTN001668

15

Mô tả quy trình bán hàng của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng ROYAL : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Hạnh ; ThS. Châu Hồng Phương Thảo (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/H107

CDTN001720

16

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH MTV cơ khí Long Xuyên : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Đinh Thị Thúy Hằng

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/H116

CDTN001690

17

Mô tả quy trình bán hàng tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phạm Thị Tuyết Hoa

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/H401

CDTN001647

18

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thuận An : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Cao Thị Thu Hồng ; Nguyễn Ngọc Thúy Sơn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/H455

CDTN001702

19

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Kim Huê

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/H507

CDTN001682

20

Thực trạng quản lý và thu thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục thuế Huyện Châu Thành : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Huỳnh Thị Kim Huệ ; ThS. Tô Thị Thư Nhàn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/H507

CDTN001703

21

Quy trình quản lý hàng tồn kho tại Nhà máy Thuốc bảo vệ thực vật Châu Thành : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phạm Nguyễn Ngọc Huyền ; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/H527

CDTN001648

22

Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH DV và TM Quảng cáo An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phùng Thị Ngọc Huyền ; ThS. Tô Thị Thư Nhàn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/H527

CDTN001701

23

Phân tích tình hình huy động vốn tại Qũy Tín dụng nhân dân Mỹ Hòa phòng giao dịch số 1 chi nhánh Mỹ Xuyên : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Ngọc Huyền ; ThS. Lê Thị Thiên Hương (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/H527

CDTN001719

24

Kế toán mua hàng, bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Công Thảnh : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Võ Thị Diễm Huỳnh ; Trần Thị Kim Khôi (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/H531

CDTN001649

25

Kế toán Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Du Lịch An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Đinh Minh Khoa ; ThS. Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Kh401

CDTN001718

26

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia I.D.I : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Đinh Văn Lam

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/L104

CDTN001684

27

Mô tả quy trình ghi nhận kế toán bán hàng tại Nhà máy gạch Ceramic An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Đoàn Hoàng Lan ; ThS. Châu Hồng Phương Thảo (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/L105

CDTN001650

28

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Trung tâm dạy nghề tư thục Lái xe Đồng Bằng : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Ái Liên ; Phùng Thị Thu Hương (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/L305

CDTN001651

29

Mô tả quy trình kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thanh Ngân : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Võ Thị Hồng Liên ; ThS. Trịnh Thị Hợp (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/L305

CDTN001700

30

Quy trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phạm Nguyễn Thị Liễu ; ThS. Trịnh Thị Hợp (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/L309

CDTN001652

31

Kế toán doanh thu, chi phí khu ẩm thực Food Fair An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Lê Thị Trúc Linh ; Trần Thị Kim Khôi (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/L312

CDTN001653

32

Mô tả công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Điện lực An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Ngô Lam Linh ; ThS. Trịnh Thị Hợp (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/L312

CDTN001691

33

Kế toán tiền lương tại văn phòng đại diện Công ty TNHH một thành viên đầu tư thương mại dịch vụ Hiền Minh : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Mách Sa Léh ; ThS. Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/L33

CDTN001717

34

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Việt Hà : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phạm Thị Kha Ly ; Phùng Thị Thu Hương (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/L600

CDTN001654

35

Quy trình cung cấp dịch vụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Trường PT Ischool Long Xuyên : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phan Minh Lý ; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/L600

CDTN001716

36

Mô tả công tác kế toán công cụ dụng cụ tại Công ty Điện lực An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Cao Thị Thanh Mai ; Tô Thị Thư Nhàn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/M103

CDTN001681

37

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Du lịch An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Thị Hoa Mai ; ThS. Nguyễn Ngọc Thúy Sơn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/M103

CDTN001693

38

Mô tả quy trình hoạt động kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Quách Hưng : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trương Trúc Mai ; ThS. Châu Hồng Phương Thảo (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/M103

CDTN001708

39

Thực trạng về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Hùynh Thị Trúc Mai ; ThS. Trịnh Thị Hợp (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/M103

CDTN001715

40

Quy trình kế toán thực hiện thanh toán thuế tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Vương Thiên Phú : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Vương Thị Diễm My ; Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/M600

CDTN001680

41

Quy trình khai báo thuế tại công ty TNHH TM và DV Hạnh Duy : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Ngô Thị Ngọc Mỹ ; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/M600

CDTN001707

42

Kế toán bán hàng tại Công ty Bảo hiểm Hàng không Tây Nam Bộ : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Thị Ní ; ThS. Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/N300

CDTN001677

43

Mô tả quy trình kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Du Lịch Việt Xanh : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Hồ Thị Kim Ngân ; ThS. Châu Hồng Phương Thảo (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Ng121

CDTN001674

44

Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Thu Ngân ; Trịnh Thị Hợp (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Ng121

CDTN001669

45

Quy trình tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần rau quả thực phẩm An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Thủy Ngân ; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Ng121

CDTN001711

46

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thuận An : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Ngọc ; Tô Thị Thư Nhàn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Ng419

CDTN001671

47

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trường THPT Lương Văn Cù : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phan Thị Bích Ngọc ; ThS. Trịnh Thị Hợp (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Ng419

CDTN001710

48

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Long Xuyên : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Tuyết Nghi ; Nguyễn Ngọc Thúy Sơn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Ngh300

CDTN001670

49

Kế toán vốn bằng tiền tại nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật Châu Thành : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phan Thị Thảo Nhi ; Trần Thị Kim Khôi (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Nh300

CDTN001675

50

Chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Võ Thị Mai Nhi ; ThS. Trần Kim Tuyến (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Nh300

CDTN001679

51

Mô tả quá trình của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Kiểm định và đầu tư xây dựng miền Tây : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Thị Mỹ Nhi ; ThS. Châu Hồng Phương Thảo (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Nh300

CDTN001698

52

Mô tả công tác kế toán công nợ tại công ty Điện lực An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Ngô Thị Tú Nhi ; Châu Hồng Phương Thảo (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Nh300

CDTN001699

53

Kế toán doanh thu tại Công ty TNHH DV & TM quảng cáo An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Thị Cẩm Nhung ; Trần Thị Kim Khôi (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Nh513

CDTN001676

54

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Bình : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Huỳnh Như ; ThS. Trần Kim Tuyến (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Nh550

CDTN001685

55

Kế toán tiền lương Công ty TNHH xây dựng kinh doanh phát triển địa ốc Vương Thắng : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Huỳnh Văn Phong ; ThS. Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Ph431

CDTN001697

56

Kế toán thanh toán "phải thu khách hàng" tại văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại dịch vụ Hiền Minh : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Hoàng Phúc ; ThS. Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Ph506

CDTN001678

57

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp Môi trường Đô thị Thoại Sơn : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Đỗ Diễm Phương ; Trịnh Thị Hợp (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Ph561

CDTN001655

58

Kế toán tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân Garage Hoàng Thắng : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Đoàn Thị Bích Phương ; ThS. Nguyễn Ngọc Thúy Sơn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Ph561

CDTN001686

59

Kế toán phải thu khách hàng tại Công ty VNPT An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Huỳnh Thị Hồng Phương ; ThS. Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Ph561

CDTN001709

60

Kế toán hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH MTV Minh Thuận Long Xuyên : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Võ Kim Quyên ; Trần Thị Kim Khôi (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Q527

CDTN001409

61

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phan Trần Hồng Quyên ; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Q527

CDTN001656

62

Mô tả quy trình thu chi tại Công ty TNHH thương mại và du lịch khách sạn Nhựt Quang Boss Palace : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Thân Ngọc Bảo Quyên ; ThS. Trịnh thị Hợp (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Q527

CDTN001687

63

Kế toán tiền lương tại Trường THCS Ô Long Vĩ : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Thái Ngọc Sang ; Trịnh Thị Hợp (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/S106

CDTN001657

64

Kế toán thanh toán "phải thu khách hàng tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Đinh Thanh Sang ; ThS. Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/S106

CDTN001714

65

Thực trạng quản lý và thu thuế các doanh nghiệp Nhà nước tại Chi cục Thuế Huyện Thoại Sơn : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Vương Thị Diệu Tâm ; ThS. Nguyễn Đăng Khoa (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/T120

CDTN001713

66

Kế toán doanh thu, giá vốn của hoạt động tư vấn thiết kế tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Đông Khang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phan Ý Tiên ; ThS. Trần Thị Kim Khôi (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/T305

CDTN001696

67

Kế toán vật liệu và công cụ - Dụng cụ tại Công ty Cổ phần rau quả thực phẩm An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phan Diễm Tú ; Phùng Thị Thu Hương (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/T500

CDTN001662

68

Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Ngọc Tủy ; Tô Thị Thư Nhàn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/T523

CDTN001663

69

Quy trình bán hàng tại Công ty TNHH Hiệp Tài : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trương Thị Kim Tuyến ; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/T527

CDTN001664

70

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH phân bón Ba Mùa : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phan Thị Bạch Tuyết ; ThS. Trần Kim Tuyến (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/T528

CDTN001688

71

Xác định kết quả hoạt động kinh doanh của hợp tác xã vận tải thủy bộ Châu Thành : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Thị Diệu Thanh ; Tô Thị Thư Nhàn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Th107

CDTN001658

72

Thực trạng quản lý và thu thuế Công Thương Nghiệp - Ngoài Quốc Doanh tại Chi Cục Thuế huyện Thoại Sơn : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Hồ Ngọc Như Thảo ; ThS. Nguyễn Đăng Khoa (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Th108

CDTN001659

73

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Hồng Tuyền Phát : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Thị Thu Thảo ; ThS. Trần Kim Tuyến (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Th108

CDTN001692

74

Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại DNTN xe gắn máy HANDA : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Kim Thẳng ; Nguyễn Ngọc Thúy Sơn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Th116

CDTN001712

75

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Tú Linh : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Huỳnh Thị Thấm ; ThS. Trần Kim Tuyến (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Th120

CDTN001683

76

Mô tả công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty Điện lực An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Võ Ngọc Thùy ; ThS. Trịnh Thị Hợp (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Th523

CDTN001660

77

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CN Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang - Xuất khẩu lương thực : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Minh Thư ; Tô Thị Thư Nhàn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Th550

CDTN001661

78

Tìm hiểu quy trình kiểm tra thuế tại Chi Cục Thuế huyện Chợ Mới tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Bảo Trân ; ThS. Nguyễn Đăng Khoa (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Tr121

CDTN001706

79

Quy trình bán hàng tại công ty TNHH Khải Duyên : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Thị Thúy Trinh ; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Tr312

CDTN001705

80

Kế toán doanh thu và giá vốn sản phẩm xây lắp điện tại Công ty TNHH Xây dựng điện BK : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trương Thảo Uyên ; Trần Thị Kim Khôi (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/U527

CDTN001672

81

Kế toán mua mới và sửa chữa tài sản cố định tại Trường Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phạm Thảo Vi ; Phùng Thị Thu Hương (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/V300

CDTN001425

82

Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên tại Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Phú Vĩ ; ThS. Lê Thị Thiên Hương (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/V300

CDTN001694

83

Mô tả quá trình làm việc của kế toán bán hàng tại Trung tâm kinh doanh VNPT An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Huỳnh Tường Vi ; ThS. Châu Hồng Phương Thảo (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/V300

CDTN001695

84

Mô tả quy trình công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Phòng tài chính và kế hoạch huyện Hồng Ngự : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phạm Thị Ngọc Vui ; Trịnh Thị Hợp (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/V510

CDTN001673

85

Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Ngọc Xuân

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/X502

CDTN001665