STT

Tựa đề

Nhà XB

Năm XB

Phân loại

Số ĐKCB

1

Mô tả công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty Cổ phần bê tông ly tâm An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Châu Thị Hồng Anh ; ThS. Châu Hồng Phương Thảo (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/A107

CDTN001723

2

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Tây Phú : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phan Băng Anh

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/A107

CDTN001724

3

Xác định doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trương Quốc Bình ; Tô Thị Thư Nhàn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/B312

CDTN001722

4

Kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Võ Phong Điền ; ThS. Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Đ305

CDTN001721

5

Quy trình kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Thành Được

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Đ557

CDTN001704

6

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Phước Hải - Thanh Điệp : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Ngọc Hà

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/H100

CDTN001689

7

Mô tả quy trình bán hàng của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng ROYAL : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Hạnh ; ThS. Châu Hồng Phương Thảo (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/H107

CDTN001720

8

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH MTV cơ khí Long Xuyên : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Đinh Thị Thúy Hằng

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/H116

CDTN001690

9

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thuận An : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Cao Thị Thu Hồng ; Nguyễn Ngọc Thúy Sơn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/H455

CDTN001702

10

Thực trạng quản lý và thu thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục thuế Huyện Châu Thành : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Huỳnh Thị Kim Huệ ; ThS. Tô Thị Thư Nhàn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/H507

CDTN001703

11

Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH DV và TM Quảng cáo An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phùng Thị Ngọc Huyền ; ThS. Tô Thị Thư Nhàn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/H527

CDTN001701

12

Phân tích tình hình huy động vốn tại Qũy Tín dụng nhân dân Mỹ Hòa phòng giao dịch số 1 chi nhánh Mỹ Xuyên : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Ngọc Huyền ; ThS. Lê Thị Thiên Hương (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/H527

CDTN001719

13

Kế toán Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Du Lịch An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Đinh Minh Khoa ; ThS. Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Kh401

CDTN001718

14

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia I.D.I : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Đinh Văn Lam

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/L104

CDTN001684

15

Mô tả quy trình kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thanh Ngân : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Võ Thị Hồng Liên ; ThS. Trịnh Thị Hợp (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/L305

CDTN001700

16

Mô tả công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Điện lực An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Ngô Lam Linh ; ThS. Trịnh Thị Hợp (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/L312

CDTN001691

17

Kế toán tiền lương tại văn phòng đại diện Công ty TNHH một thành viên đầu tư thương mại dịch vụ Hiền Minh : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Mách Sa Léh ; ThS. Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/L33

CDTN001717

18

Quy trình cung cấp dịch vụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Trường PT Ischool Long Xuyên : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phan Minh Lý ; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/L600

CDTN001716

19

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Du lịch An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Thị Hoa Mai ; ThS. Nguyễn Ngọc Thúy Sơn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/M103

CDTN001693

20

Mô tả quy trình hoạt động kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Quách Hưng : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trương Trúc Mai ; ThS. Châu Hồng Phương Thảo (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/M103

CDTN001708

21

Thực trạng về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Hùynh Thị Trúc Mai ; ThS. Trịnh Thị Hợp (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/M103

CDTN001715

22

Quy trình khai báo thuế tại công ty TNHH TM và DV Hạnh Duy : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Ngô Thị Ngọc Mỹ ; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/M600

CDTN001707

23

Quy trình tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần rau quả thực phẩm An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Thủy Ngân ; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Ng121

CDTN001711

24

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trường THPT Lương Văn Cù : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phan Thị Bích Ngọc ; ThS. Trịnh Thị Hợp (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Ng419

CDTN001710

25

Mô tả quá trình của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Kiểm định và đầu tư xây dựng miền Tây : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Thị Mỹ Nhi ; ThS. Châu Hồng Phương Thảo (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Nh300

CDTN001698

26

Mô tả công tác kế toán công nợ tại công ty Điện lực An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Ngô Thị Tú Nhi ; Châu Hồng Phương Thảo (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Nh300

CDTN001699

27

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh Bình : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Huỳnh Như ; ThS. Trần Kim Tuyến (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Nh550

CDTN001685

28

Kế toán tiền lương Công ty TNHH xây dựng kinh doanh phát triển địa ốc Vương Thắng : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Huỳnh Văn Phong ; ThS. Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Ph431

CDTN001697

29

Kế toán tiền lương tại doanh nghiệp tư nhân Garage Hoàng Thắng : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Đoàn Thị Bích Phương ; ThS. Nguyễn Ngọc Thúy Sơn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Ph561

CDTN001686

30

Kế toán phải thu khách hàng tại Công ty VNPT An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Huỳnh Thị Hồng Phương ; ThS. Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Ph561

CDTN001709

31

Mô tả quy trình thu chi tại Công ty TNHH thương mại và du lịch khách sạn Nhựt Quang Boss Palace : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Thân Ngọc Bảo Quyên ; ThS. Trịnh thị Hợp (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Q527

CDTN001687

32

Kế toán thanh toán "phải thu khách hàng tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Đinh Thanh Sang ; ThS. Trình Quốc Việt (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/S106

CDTN001714

33

Thực trạng quản lý và thu thuế các doanh nghiệp Nhà nước tại Chi cục Thuế Huyện Thoại Sơn : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Vương Thị Diệu Tâm ; ThS. Nguyễn Đăng Khoa (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/T120

CDTN001713

34

Kế toán doanh thu, giá vốn của hoạt động tư vấn thiết kế tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Đông Khang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phan Ý Tiên ; ThS. Trần Thị Kim Khôi (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/T305

CDTN001696

35

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH phân bón Ba Mùa : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Phan Thị Bạch Tuyết ; ThS. Trần Kim Tuyến (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/T528

CDTN001688

36

Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Hồng Tuyền Phát : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Thị Thu Thảo ; ThS. Trần Kim Tuyến (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Th108

CDTN001692

37

Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại DNTN xe gắn máy HANDA : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Thị Kim Thẳng ; Nguyễn Ngọc Thúy Sơn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Th116

CDTN001712

38

Tìm hiểu quy trình kiểm tra thuế tại Chi Cục Thuế huyện Chợ Mới tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Bảo Trân ; ThS. Nguyễn Đăng Khoa (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Tr121

CDTN001706

39

Quy trình bán hàng tại công ty TNHH Khải Duyên : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Trần Thị Thúy Trinh ; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/Tr312

CDTN001705

40

Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên tại Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Phú Vĩ ; ThS. Lê Thị Thiên Hương (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/V300

CDTN001694

41

Mô tả quá trình làm việc của kế toán bán hàng tại Trung tâm kinh doanh VNPT An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Kế toán doanh nghiệp / Nguyễn Huỳnh Tường Vi ; ThS. Châu Hồng Phương Thảo (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

KTDN-DH15KT/V300

CDTN001695

42

Đo lường mức độ nhận biết thương hiệu sản phẩm dầu cá Ranee của người tiêu dùng TP. Long Xuyên : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Quản trị kinh doanh / Trần Huỳnh Thái Anh ; Trịnh Hoàng Anh (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

QTKD-DH14QT/A107

CDTN001023

43

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang giai đoạn 2013-2016 : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Quản trị kinh doanh / Trần Thị Diễm Huỳnh ; ThS. Nguyễn Vũ Thùy Chi (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

QTKD-DH14QT/H531

CDTN000957

44

Chất lượng dịch vụ, sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh thành phố Long Xuyên : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Quản trị kinh doanh / Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên ; ThS. Hồ Bạch Nhật (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

QTKD-DH14QT/Ng527

CDTN001042

45

Khảo sát mức độ nhận diện thương hiệu Imexpharm tại thị trường thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Quản trị kinh doanh / Lê Ngọc Phụng ; ThS. Huỳnh Phú Thịnh (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

QTKD-DH14QT/Ph513

CDTN000971

46

Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ mạng di động Vinaphone chi nhánh Châu Phú : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Quản trị kinh doanh / Nguyễn Thị Cẩm Tuyền ; Đoàn Vinh Thăng (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

QTKD-DH14QT/T527

CDTN000977

47

Khảo sát nhu cầu tiêu dùng rau tươi sạch của người dân tại Thành phố Long Xuyên : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Quản trị kinh doanh / Thái Thị Thanh Thảo ; ThS. Cao Minh Toàn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

QTKD-DH14QT/Th108

CDTN000980

48

Hành vi tiêu dùng sản phẩm sữa tươi TH True Milk và Vinamilk của người tiêu dùng tại TP Long Xuyên tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Quản trị kinh doanh / Lâm Thị Hồng Vân ; ThS. Huỳnh Đình Lệ Thu (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

QTKD-DH14QT/V121

CDTN001060

49

Khảo sát đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ thẻ thanh toán của Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Quản trị kinh doanh / Nguyễn Thị Hồng Yến ; ThS. Đoàn Vinh Thăng (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

QTKD-DH14QT/Y254

CDTN000986

50

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Công Đạt : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Quản trị kinh doanh / Trần Thị Kim Yến ; Châu Hồng Phương Thảo (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2017

QTKD-DH14QT/Y254

CDTN001062