STT

Tựa đề

Nhà XB

Năm XB

Phân loại

Số ĐKCB

1

Quy trình cho vay bổ sung vốn lưu động đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Lê Thị Mỹ An ; Lê Thị Thiên Hương (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/A105

CDTN001998

2

Tìm hiểu quy trình cho vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Trần Tuấn Ẩn ; ThS. Lê Thị Kim Chi (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/Â121

CDTN001997

3

Tình hình hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Châu Thành : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Nguyễn Trường Duy ; TS. Tô Thiện Hiền (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/D523

CDTN001996

4

Hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Lê Lập Đông ; ThS. Cao Văn Hơn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/Đ455

CDTN001995

5

Tìm hiểu hoạt động cho vay tiêu dùng dành cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Long Xuyên : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Võ Thị Ngọc Giàu ; TS. Tô Thiện Hiền (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/Gi111

CDTN001994

6

Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Trần Thị Kim Hạnh ; ThS. Lê Thị Thiên Hương (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/H107

CDTN001993

7

Phân tích hoạt động cho vay mua ô tô tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Nguyễn Minh Hiếu ; Đặng Thị Hồng Nhung (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/H309

CDTN001990

8

Tìm hiểu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín chi nhánh An Giang - PGD Long Xuyên giai đoạn 2015-2017 : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Huỳnh Chí Hiếu ; ThS. Trần Công Dũ (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/H309

CDTN001991

9

Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tịnh Biên - An Giang giai đoạn 2015-2017 : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Trần Thị Diễm Hương ; Nguyễn Đăng Khoa (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/H561

CDTN001989

10

Sản phẩm cho vay nhu cầu nhà ở đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Phạm Nguyễn Thiên Kim ; ThS. Lê Thị Thiên Hương (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/K310

CDTN001987

11

Phân tích hoạt động cho vay khách hàng tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Chi Lăng : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Nèang Pho La ; TS. Tô Thiện Hiền (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/L100

CDTN001986

12

Tìm hiểu hoạt động cho vay ngắn hạn đối với hộ sản xuất và cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Tịnh Biên : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Võ Thị Thùy Linh ; ThS. Lê Thị Kim Chi (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/L312

CDTN002018

13

Phân tích hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội PGD Mỹ Qúy giai đoạn 2015-2017 : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Hồ Thành Lực ; Nguyễn Thị Vạn Hạnh (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/L552

CDTN002017

14

Nhân viên tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Tri Tôn - An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Đặng Tuyết Mai ; Huỳnh Phú Thịnh (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/M103

CDTN002016

15

Tìm hiểu công việc của một giao dịch viên tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Nguyễn Thị Diễm My ; ThS. Bùi Thị Mỹ Hạnh (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/M600

CDTN001985

16

Tìm hiểu về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Long Xuyên : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Nguyễn Thị Diễm My ; ThS. Bùi Thị Mỹ Hạnh (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/M600

CDTN002001

17

Phân tích hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - Phòng giao dịch Tài chính cộng đồng Chi Lăng : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Néang Srây Ních ; Nguyễn Thị Vạn Hạnh (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/N302

CDTN002009

18

Quy trình cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Nguyễn Thị Kiều Nương ; TS. Tô Thiện Hiền (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/N561

CDTN002020

19

Phân tích hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Trần Thị Hồng Nương ; ThS. Nguyễn Thị Vạn Hạnh (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/N561

CDTN002021

20

Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Long Xuyên : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Đoàn Bích Ngọc ; ThS. Nguyễn Thị Vạn Hạnh (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/Ng419

CDTN002000

21

Phân tích hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn Thương tín - Phòng giao dịch Chợ Mới : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Nguyễn Yến Nhi ; ThS. Đặng Thị Hồng Nhung (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/Nh300

CDTN002012

22

Thực trạng cho vay tiêu dùng cá nhân có tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Kiều Nhi ; ThS. Phùng Ngọc Triều (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/Nh300

CDTN002013

23

Tìm hiểu hoạt động cho vay ngắn hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh thành phố Long Xuyên : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Đỗ Huỳnh Yến Nhi ; TS. Tô Thiện Hiền (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/Nh300

CDTN002014

24

Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần XNK Việt Nam - Eximbank phòng giao dịch Châu Phú : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Ngô Phước Nhiều ; TS. Tô Thiện Hiền (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/Nh309

CDTN002011

25

Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới lợi nhuận của Công ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc và Trang Trí Nội Thất ID giai đoạn 2014-2016 : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Võ Thị Quỳnh Như ; ThS. Nguyễn Minh Châu (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/Nh550

CDTN002010

26

Chuyên viên tư vấn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín PGD Long Xuyên : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Trần Thị Huỳnh Như ; ThS. Trần Minh Hiếu (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/Nh550

CDTN002019

27

Tình hình cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín - Chi nhánh An Giang 2015-2017 : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Phạm Phi Phàm ; ThS. Lê Thị Kim Chi (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/Ph104

CDTN002008

28

Quy trình cho vay Nông nghiệp có tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM chi nhánh An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Lê Hoàng Phúc ; Lê Thị Thiên Hương (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/Ph506

CDTN002007

29

Thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa, nhỏ lĩnh vực xăng dầu của Ngân hàng HDBANK chi nhánh An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Nguyễn Đức Nhi Phụng ; ThS. Lê Thị Thiên Hương (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/Ph513

CDTN002006

30

Tìm hiểu về nghiệp vụ thanh toán quốc tế và kinh doanh vàng - ngoại tệ của giao dịch viên tại Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam chi nhánh An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Trần Thị Kim Phụng ; ThS. Nguyễn Đăng Khoa (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/Ph513

CDTN002022

31

Hoạt động cho vay tiêu dùng không tài sản đảm bảo đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam chi nhánh Long Xuyên. : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Nguyễn Khắc Qúy ; Lê Thị Kim Chi (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/Q523

CDTN002023

32

Phân tích hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Sài gòn Thương tín chi nhánh An Giang - PGD Long Xuyên : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Dư Tố Quyên ; ThS. Cao Văn Hơn (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/Q527

CDTN002005

33

Quy trình mở sổ tiết kiệm cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Châu Đốc : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Trần Thị Thùy Thanh ; Trần Công Dũ (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/Th107

CDTN002004

34

Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh An Giang giai đoạn 2015-2017 : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Nguyễn Thị Kim Thảo ; ThS. Đặng Thị Hồng Nhung (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/Th108

CDTN002025

35

Tình hình cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Phạm Mai Thi ; ThS. Phùng Ngọc Triều (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/Th300

CDTN002002

36

Tìm hiểu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Diệp Quốc Thịnh ; TS. Tô Thiện Hiền (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/Th312

CDTN002027

37

Phân tích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Eximbank - PGD Châu Đốc : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Thái Minh Thoa ; ThS. Nguyễn Thị Vạn Hạnh (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/Th401

CDTN002028

38

Về rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Thoại Sơn 2014-2017 : Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng / Huỳnh Việt Thu ; Nguyễn Thị Vạn Hạnh (giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2018

TCNH-DH15NH/Th500

CDTN001999