STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại
1 100 câu hỏi - đáp về tâm lý học và những tình huống thường gặp trong lãnh đạo quản lý / Nguyễn Đình Pong, Phạm Thanh Tuyền Chính trị Quốc gia - Sự thật 2011 158.7/Ph431
2 Bốn tôn giáo lớn ở Đông Nam Á : Sách tham khảo / Trương Sỹ Hùng Chính trị Quốc gia 2017 200.959/H513
3 Bài giảng môn học chính trị : Dùng cho học sinh, sinh viên cao đẳng nghề, trung cấp nghề / Trương Văn Bính Chính trị Quốc gia - Sự thật 2015 320/B312
4 Công tác xây dựng Đảng ở doanh nghiệp ngoài quốc doanh : Sách tham khảo / Thanh Huyền, Thúy Lan, Văn Tân dịch Chính trị Quốc gia - Sự thật 2014 324.251075/C455
5 Công tác kiểm tra, giám sát của đảng với phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay / Lê Hồng Liêm (chủ biên) ... (và những người khác Chính trị Quốc gia - Sự thật 2011 324.2597071/C455
6 Công tác kiểm tra giám sát thực hiện nghị quyết đại hội X của Đảng : Những dấu ấn sâu sắc / Nguyễn Văn Chi Chính trị quốc gia - Sự thật 2011 324.2597071/Ch300
7 Báo cáo mật của tổng thống : Chuyện chưa kể về các báo cáo tình báo vắn tắt gửi đến các tổng thống Mỹ / David Priess ; Mạnh Chương dịch Chính trị Quốc gia - Sự thật 2017 327.1273/P949
8 Bài tập phân tích dự án đầu tư / Phạm Thị Thu Hà Chính trị Quốc gia 2015 332.6076/H100
9 Các hiệp định phân định biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng : Sách tham khảo / Lê Quý Quỳnh, Nguyễn Trường Giang (chủ biên) ...(và những người khác Chính trị Quốc gia - Sự thật 2014 341.45/C101
10 Cẩm nang về công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư / Phạm Thị Phượng Chính trị Quốc gia - Sự thật 2016 342.597/Ph561
11 Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay : Sách tham khảo / Nguyễn Minh Đoan (chủ biên) .... (và những người khác Chính trị Quốc gia - Sự thật 2016 342.59704/C460
12 Các nghị định hướng dẫn thi hành luật thống kê năm 2015 Chính trị Quốc gia - Sự thật 2016 343.597034/C101
13 Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và hiệp định tránh đánh thuế hai lần / Nguyễn Thanh Huyền, Vũ Thị Lan Hương (chủ biên) ... (và những người khác Chính trị Quốc gia - Sự thật 2014 343.59704/C120
14 Bộ luật hàng hải Việt Nam Chính trị Quốc gia - Sự thật 2015 343.597096/B450
15 Chế định trách nhiệm sản phẩm trong pháp luật Việt Nam : Sách chuyên khảo / Lê Hồng Hạnh (chủ biên) .... (và những người khác Chính trị Quốc gia - Sự thật 2013 344.597042/Ch250
16 Bộ Luật hình sự hiện hành (bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017) Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018 345.597/B450
17 Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 / Nguyễn Ngọc Anh, Phan Trung Hoài (chủ biên) ... (và những người khác Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018 345.59705/B312
18 Bộ luật tố tụng hình sự (hiện hành) Chính trị Quốc gia Sự thật 2018 345.59705/B450
19 Bình luận luật thi hành án hình sự năm 2010 / Nguyễn Ngọc Anh chủ biên, Công Phương Vũ, Nguyễn Thị Thu Hương Chính trị Quốc gia - Sự thật 2012 345.597052/A107
20 Bộ luật tố tụng dân sự (hiện hành) Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018 347.59705/B450
21 Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành bộ luật tố tụng dân sự hiện hành (năm 2015) Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018 347.59705/C101
22 Các mô hình tuyển dụng công chức trên thế giới và định hướng ứng dụng cho Việt Nam / Đào Thị Thanh Thùy Chính trị Quốc gia - Sự thật 2017 352.6509597/Th523
23 Chuyện bảo vệ các chính khách quốc tế đến Việt Nam / Nguyễn Đức Quý Chính trị Quốc gia - Sự thật 2016 363.209597/Qu600
24 A, B, C về nghề lãnh đạo, quản lý / Khoan Vũ Chính trị Quốc gia - Sự thật 2017 658.4/Kh406
25 Bộ công cụ chiến lược quan hệ công chúng : Sách tham khảo / Alison Theaker, Heather Yaxley ; Biên dịch, h.đ.: Vũ Thanh Vân, Hà Mai Thuỳ Giang Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018 659.2/Th374
26 Biên niên sử thế giới : Từ tiền sử đến năm 1945 (Sách tham khảo) / Nguyễn Văn Dân Chính trị Quốc gia- Sự thật 2014 909/D121
27 Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới / Hoàng Phong Hà (chủ biên) ... (và những người khác Chính trị quốc gia - Sự thật 2016 910/C101
28 Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam / Phạm Ngọc Anh (chủ biên) ... (và những người khác Chính trị Quốc gia - Sự thật 2017 959.7/Ch500
29 Đại tướng Lê Đức Anh - Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng : Hồi ký / Khuất Biên Hòa, Nguyễn Trọng Dinh thể hiện Chính trị Quốc gia - Sự thật 2015 959.704092/H401
30 Cuộc đàm phán Pari về Việt Nam (1968-1973) / Nguyễn Thành Lê Chính trị Quốc gia - Sự thật 2018 959.7043/L250