STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB
1 Nghiên cứu sản xuất than sinh học từ rác thải hữu cơ dễ phân hủy và rơm rạ trên địa bàn tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Đào Thành Đạt, ... (và những người khác) ; ThS. Võ Thị Dao Chi, Trần Phú Vinh (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2018 CNKTMT-DH15MT/Đ110 CDTN002082
2 Nghiên cứu khả năng hấp phụ nước nhiễm phèn tại xã Tân Tuyến huyện Tri Tôn bằng than sinh học làm từ rơm rạ : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Phan Thị Ngọc Hương, ... (và những người khác) ; ThS. Võ Đan Thanh, Trần Ngọc Lợi (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2018 CNKTMT-DH15MT/H561 CDTN002081
3 Đánh giá hiện trạng khai thác đất mặt để sản xuất gạch ngói ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang : Thực tập cuối khóa Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Đoàn Thị Mộng Linh, ... (và những người khác) ; ThS. Ngô Thúy An, Võ Quang Trưỡng (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2018 CNKTMT-DH15MT/L312 CDTN002088
4 Tìm hiểu công nghệ xử lý và quy trình vận hành bãi chôn lấp hợp vệ sinh xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Trần Thị Lụa, ... (và những người khác) ; ThS. Lê Thị Cẩm Chi, Lê Minh Thành (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2018 CNKTMT-DH15MT/L501 CDTN002084
5 Khảo sát hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH XNK Thủy Sản Đông Á Seafood : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Lê Thị Ngọc Lý, ... (và những người khác) ; ThS. Ngô Thúy An, Phạm Quốc Đạt (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2018 CNKTMT-DH15MT/L600 CDTN002078
6 Khảo sát hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại Bệnh viện Mắt-Tai Mũi Họng-Răng Hàm Mặt An Giang : Báo cáo thực tập cuối khóa Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Dương Hoàng Phúc, ... (và những người khác) ; ThS. Kiều Đỗ Minh Luân, Trần Phú Vinh (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2018 CNKTMT-DH15MT/Ph506 CDTN002091
7 Đánh giá chất lượng của hệ thống xử lý nước thải y tế phòng khám đa khoa tư nhân TS.BS Châu Hữu Hầu : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Phan Hoàng Sang, ... (và những người khác) ; ThS. Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Thị Quỳnh Anh (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2018 CNKTMT-DH15MT/S106 CDTN002070
8 Thực hành lắp đặt hệ thống Aquaponics : Thực tập tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Phạm Thị Thu Thủy, ... (và những người khác) ; TS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh, Nguyễn Trần Nhẫn Giả (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2018 CNKTMT-DH15MT/Th523 CDTN002093
9 Khảo sát đánh giá hiện trạng nguồn phân bò tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Nguyễn Hữu Trường, ... (và những người khác) ; ThS. Võ Đan Thanh, Chau Quanh Chanh (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2018 CNKTMT-DH15MT/Tr561 CDTN002077
10 Nghiên cứu ủ phân Compost từ bùn thải ao nuôi thủy sản : Thực tập cuối khóa Đại học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường / Nguyễn Thị Ngọc Yến, ... (và những người khác) ; ThS. Ngô Thúy An, Võ Đan Thanh, Nguyễn Trần Thiện Khánh (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2017 CNKTMT-DH15MT/Y254 CDTN002102
11 Đánh giá chất lượng nước trong đê và ngoài đê tại Bắc Vàm Nao, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường / Hoàng Thị Hoàng Anh, ... (và những người khác) ; ThS. Nguyễn Hồng Nhật, Trần Thị Đậm (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2018 QLTNMT-DH15QM/A107 CDTN002073
12 Khảo sát chất lượng nước mặt kênh Rạch Giá - Long Xuyên từ năm 2015-2017 : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường / Lê Hoàng Giang, ... (và những người khác) ; ThS. Trương Khanh Nhật Thảo, Trần Thị Đậm (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2018 QLTNMT-DH15QM/Gi106 CDTN002076
13 Hiện trạng quản lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên ruộng lúa khu vực huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường / Nguyễn Thị Ngọc Giàu, ... (và những người khác) ; ThS. Dương Mai Linh, Lê Minh Thành (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2018 QLTNMT-DH15QM/Gi111 CDTN002075
14 Đánh giá chất lượng nước trong ao nuôi cá tra thâm canh ở xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường / Đặng Thị Ngọc Hà, ... (và những người khác) ; ThS. Nguyễn Hồng Nhật, Trần Huỳnh Thùy Dung (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2018 QLTNMT-DH15QM/H100 CDTN002072
15 Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (Gis) trong quản lý dữ liệu môi trường ở An Giang giai đoạn 2009-2016 : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường / Nguyễn Thị Tuyết Lan, ... (và những người khác) ; ThS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh, Huỳnh Ngọc Yến (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2018 QLTNMT-DH15QM/L105 CDTN002085
16 Đánh giá thực trạng ô nhiễm và đề xuất giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường / Lê Thị Thùy Linh, ... (và những người khác) ; ThS. Võ Thị Dao Chi, Lê Nguyên Cẩn (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2018 QLTNMT-DH15QM/L312 CDTN002074
17 Khảo sát hiện trạng quản lý môi trường trong chăn nuôi ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường / Mai Hiểu Mi, ... (và những người khác) ; ThS. Nguyễn Thị Bé Phúc, Lê Minh Thành (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2018 QLTNMT-DH15QM/M300 CDTN002079
18 Ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt nhằm tiết kiệm nước phục vụ sản xuất cây dưa lưới tại trại thực nghiệm KH&CN  xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường / Dương Thị Ngọc, ... (và những người khác) ; ThS. Trương Đăng Quang, Trần Phú Vinh (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2018 QLTNMT-DH15QM/Ng419 CDTN002086
19 Khảo sát nhận thức về môi trường và rác thải sinh hoạt ở xã Long Điền A (được công nhận xã nông thôn mới) và xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường / Vương Bồi Mỹ Phụng, ... (và những người khác) ; ThS. Hồ Liên Huê, Trần Ngọc Thiện Anh (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2018 QLTNMT-DH15QM/Ph513 CDTN002080
20 Thực trạng quản lý chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Phú Tân tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường / Phạm Thúy Quyên, ... (và những người khác) ; ThS. Nguyễn Trần Thiện Khánh, Lê Minh Thành (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2018 QLTNMT-DH15QM/Q527 CDTN002083
21 Đánh giá chất lượng nước thải chăn nuôi heo sau khi qua xử lý bằng một số phương pháp (Quy mô nông hộ) ở xã Mỹ Hòa Hưng, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường / Hồ Thị Mộng Tuyền, ... (và những người khác) ; ThS. Ngô Thúy An, Nguyễn Thị Quỳnh Anh (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2018 QLTNMT-DH15QM/T527 CDTN002071