Trải qua hơn ba trăm năm hình thành và phát triển, Nam Bộ đã trở thành một vùng văn hóa có nhiều thành tựu rực rỡ và đặc sắc. Điều ấy thể hiện đậm nét trong lĩnh vực văn học và ngôn ngữ ở Nam Bộ. Từ cuối thế kỷ XIX văn học dân gian, văn học Hán Nôm Nam Bộ đã được bước đầu nghiên cứu và giới thiệu qua các công trình của Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Trương Minh Ký. Suốt trong thế kỷ XX, nhiều thế hệ các nhà nghiên cứu đã tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về văn học và tiếng Việt ở Nam Bộ.

Từ sau đổi mới, việc nghiên cứu về văn học Nam Bộ lắng xuống một thời gian, đến đầu thế kỷ XXI, việc nghiên cứu về văn học Nam Bộ được quan tâm trở lại. Viện Văn học, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Khoa Văn học và Ngôn ngữ (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) bắt đầu có những công trình nghiên cứu dài hơi về văn học Nam Bộ. Từ năm 2005 Khoa Văn học và Ngôn ngữ đã nổi lên như một trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về văn học và ngôn ngữ Nam Bộ qua các công trình nghiên cứu xuyên suốt, có hệ thống của các giảng viên trong Khoa với tài trợ đặc biệt của Đai học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và của Quỹ Khoa học công nghệ Quôc gia (NAFOSTED).

Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ : Kỷ yếu hội thảo khoa học - Tập 1
Tác giả: Đoàn Lê Giang ... [và những người khác] biên tập và tuyển chọn
Số phân loại:  895.92209/Nh556-T1

Cho đến nay, việc nghiên cứu về văn học và ngôn ngữ Nam Bộ đã tiến được một bước dài với một đội ngũ nghiên cứu rất hùng hậu, trong đó có nhiều nhà nghiên cứu trẻ đầy tiềm năng. Để có cơ hội công bố những nghiên cứu mới nhất, thảo luận những vấn đề còn chưa thống nhất và tiếp tục chặng đường phía trước với nguồn lực mới, Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cùng với Trường Đại học Thủ Dầu Một, Viện Văn học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) quyết định tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ”. Hội thảo được tiến hành vào ngày 28 tháng 10 năm 2016 tại Trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương). Ban Tổ chức đã nhận được gần 200 bản đăng ký cũng như toàn văn báo cáo của các nhà nghiên cứu từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan, trường phổ thông ở khắp ba miền đất nước. Từ đó Ban biên tập Hội thảo đã lựa chọn ra 123 báo cáo bàn tập trung về chủ đề Hội thảo và có chất lượng khoa học tốt để tập hợp lại thành tập Kỷ yếu này. Kỷ yếu được chia ra thành 5 phần:

  • Những vấn đề chung
  • Văn học dân gian và văn học Hán Nôm Nam Bộ
  • Văn học Quốc ngữ Nam Bộ trước 1945 (tác giả, tác phẩm)
  • Văn học Nam Bộ sau 1945
  • Tiếng Việt ở Nam Bộ

Trong mỗi phần, các báo cáo được sắp xếp theo vấn đề và theo trình tự thời gian.

Sách được lưu tại kho sách Mượn đọc – Tầng 3, mời quý bạn đọc cùng tham khảo!