Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook về Công nghệ sinh học thực vật được tổng hợp từ CSDL SpringerLink.

Mời các bạn tham khảo danh mục:

STT Nhan đề Tác giả NXB
1 Advances in Plant Breeding Strategies: Breeding, Biotechnology and Molecular Tools Jameel M. Al-Khayri, Shri Mohan Jain 2015
2 Algae Biotechnology Products and Processes Faizal Bux, Yusuf Chisti 2016
3 Biotechnological Applications of Plant Proteolytic Enzymes María Gabriela Guevara 2018
4 Biotechnologies for Plant Mutation Breeding Joanna Jankowicz-Cieslak 2017
5 Biotechnologies of Crop Improvement, Volume 1 Cellular Approaches Dr. Satbir Singh Gosal 2018)
6 Biotechnologies of Crop Improvement, Volume 2 Transgenic Approaches Dr. Satbir Singh Gosal 2018
7 Biotechnologies of Crop Improvement, Volume 3 Genomic Approaches Dr. Satbir Singh Gosal 2018)
8 Functional Genomics and Biotechnology in Solanaceae and Cucurbitaceae Crops Hiroshi Ezura, Tohru Ariizumi 2016
9 Plant Biology and Biotechnology Volume I: Plant Diversity, Organization, Function and Improvement Bir Bahadur, Manchikatla Venkat Rajam 2015
10 Plant Biology and Biotechnology Volume II: Plant Genomics and Biotechnology Bir Bahadur, Manchikatla Venkat Rajam 2015
11 Plant Biotechnology for Sustainable Production of Energy and Co-products Peter N. Mascia, Jürgen Scheffran 2010
12 Plant Cell and Tissue Culture - A Tool in Biotechnology Jafargholi Imani, Ashwani Kumar 2009
13 Recent Advances in Plant Biotechnology Ara Kirakosyan, Peter B. Kaufman 2009
14 The Gentianaceae - Volume 2: Biotechnology and Applications Jan J. Rybczyński, Michael R. Davey 2015
15 The Plant Cytoskeleton: a Key Tool for Agro-Biotechnology Yaroslav B. Blume, W. Vance Baird 2008

 

Để khai thác tài liệu trên cơ sở dữ liệu, vui lòng đăng ký "Dịch vụ cấp quyền truy cập từ xa" của Thư viện Trung tâm - Đại học Quốc gia Tp.HCM (xem chi tiết).

Thông tin hỗ trợ, vui lòng liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.