Các tài liệu được lưu tại kho Tài nguyên nội sinh - Tầng 4, mời các bạn đến tham khảo!

STT Tựa đề Nhà XB NXB Phân loại Số ĐKCB
1 Đánh giá tình trạng dinh dưỡng khoáng NPK của cây quýt đường tại xã Long Trị, Long Mỹ, Hậu Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Đặng Chí Bảo ; ThS. Cù Ngọc Quí (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/B108 CDTN003219
2 Khảo sát khả năng đối kháng của năm chủng nấm Endophytes (G1) trên nấm Colletotrichum sp. gây bệnh thán thư ớt : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Lời Quốc Ca ; ThS. Văng Thị Tuyết Loan (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/C100 CDTN003239
3 Khảo sát tình hình sâu bệnh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên nhãn Mỹ Đức tại xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Phạm Thành Đạt ; TS. Nguyễn Văn Minh (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/Đ110 CDTN003180
4 Ảnh hưởng của phần bò lên năng suất và chất lượng cây đậu phộng trồng tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn vụ Đông Xuân 2018 : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Huỳnh Hữu Đầy ; TS. Nguyễn Văn Chương (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/Đ126 CDTN003247
5 Khảo sát sinh trưởng và năng suất của 3 giống dưa leo lai F1 tại khu thực nghiệm Đại học An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Dương Văn Đọt ; ThS. Văng Thị Tuyết Loan (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/Đ435 CDTN003242
6 Khảo sát sinh trưởng và năng suất của 3 giống dưa leo lai F1 tại khu thực nghiệm Đại học An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Lưu Hoàng Dũng ; ThS. Văng Thị Tuyết Loan (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/D513 CDTN003213
7 Tuyển chọn vi khuẩn PNSB từ đất nhiễm mặn có khả năng chịu đựng độc chất Cadimi và sử dụng như vi khuẩn kích thích sinh trưởng thực vật : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Lê Phương Duy ; ThS. Cù Ngọc Quí (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/D523 CDTN003236
8 Atlat rệp sáp gây hại cây trồng tại địa bàn tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Đỗ Trung Đức ; ThS. Trần Văn Khải (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/Đ552 CDTN003277
9 Khảo sát ảnh hưởng của Na2SiO3 lên sinh trưởng của cây giọt băng trồng trên giá thể tro trấu : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Nguyễn Văn Được ; ThS. Võ Thị Xuân Tuyền (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/Đ557 CDTN003196
10 Khảo sát đặc điểm hình thái giải phẫu của các giống nghệ đen (Curcuma sp.) : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Võ Văn Ý Em ; ThS. Huỳnh Trường Huê (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/E202 CDTN003227
11 Hiệu lực của bốn dịch chiết thực vật trong phòng trừ sâu tơ, rầy mềm và sâu xanh da láng trên cải bắp trong phòng thí nghiệm : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Hồ Hữu Hải ; ThS. Lê Minh Tuấn (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/H103 CDTN003222
12 Khảo sát khả năng bắt mồi của bọ xít Macrolophus sp. trên rầy mềm Aphis gossypii trong điều kiện phòng thí nghiệm : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Nguyễn Ngọc Hậu ; ThS. Văng Thị Tuyết Loan (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/H125 CDTN003259
13 Khảo sát khả năng đối kháng của năm chủng nấm Endophytes (G3) đối vớn nấm Colletotrichum sp. gây bệnh thán thư ớt : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Võ Nguyễn Hữu Hòa ; ThS. Văng Thị Tuyết Loan (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/H401 CDTN003238
14 Khảo sát tình hình sâu bệnh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây xoài ở xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Phạm Huy Hoàng ; TS. Nguyễn Văn Minh (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/H407 CDTN003268
15 Khảo sát biến động mật số bọ trĩ gây hại trên xoài ba màu của mô hình gap trên ba xã của huyện Chợ Mới tỉnh An Giang năm 2019 : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Lưu Minh Hoàng ; ThS. Trần Văn Khải (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/H407 CDTN003275
16 Ảnh hưởng của tổ hợp phân hữu cơ Risopla V và vôi lên sinh trưởng và năng suất của giống nếp CK92, trong vụ Thu Đông 2018, tại huyện Phú Tân, An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Phạm Đỗ Đức Huy ; TS. Nguyễn Văn Chương (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/H523 CDTN003273
17 Ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh đầu trâu HCMK7 lên sinh trưởng và năng suất của cây cải ngọt : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Mai Hoàng Khang ; ThS. Võ Thị Xuân Tuyền (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/Kh106 CDTN003194
18 Khảo sát khả năng đối kháng của năm chủng nấm Endophytes (G2) trên nấm Colletotrichum sp. gây bệnh thán thư ớt : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Trịnh Quốc Khánh ; ThS. Văng Thị Tuyết Loan (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/Kh107 CDTN003240
19 Khảo sát hiện trạng sử dụng và hiệu lực phòng trị sâu xanh da láng tuổi 2,3 trên hành của một số loại thuốc bảo vệ thực vật : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Trần Nguyễn Tuấn Khương ; ThS. Võ Thị Hướng Dương (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/Kh561 CDTN003212
20 Khảo sát nồng độ dịch chiết lá trầu không lên sự sinh trưởng, phát triển của củ cải trắng : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Văng Minh Chí Linh ; ThS. Nguyễn Thị Thúy Diễm (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/L312 CDTN003216
21 Khảo sát ảnh hưởng của đạm Cà Mau và đạm sinh học đến sinh trưởng và năng suất bí đỏ thu trái non : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Phan Đức Lợi ; ThS. Nguyễn Thị Minh Châu (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/L462 CDTN003260
22 Hoàn thiện bộ Atlas bọ trĩ gây hại trên cây trồng : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Phạm Vũ Luân ; ThS. Trần Văn Khải (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/L502 CDTN003293
23 Hiệu lực phòng trừ bọ trĩ của ba loại thuốc hóa học trên dưa hấu tại Tân Châu, An Giang năm 2019 : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Nguyễn Thanh Nam ; ThS. Trần Văn Khải (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/N104 CDTN003295
24 Ảnh hưởng của liều lượng kali bón đến sinh trưởng và năng suất cây khoai lang (Ipomoea batatas L.) tại trường Đại học An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Chau Phi Nuôn ; ThS. Nguyễn Thị Thái Sơn (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/N517 CDTN003292
25 Ảnh hưởng của TDZ và IAA lên khả năng nhân nhanh chồi cây ngãi trắng (Curcuma aromatica Salisb) : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Lê Thị Kim Ngân ; ThS. Nguyễn Thị Thúy Diễm (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/Ng121 CDTN003262
26 Khảo sát hiệu quả dinh dưỡng dích chiết chuối và rau muống lên cây rau mồng tơi (Basella alba) : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Phùng Khắc Nguyên ; ThS. Nguyễn Thị Thúy Diễm (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/Ng527 CDTN003263
27 Tuyển chọn vi khuẩn vùng rễ để sử dụng như phân hữu cơ vi sinh cho cây quýt đường tại Long Trị - Long Mỹ tỉnh Hậu Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Cao Trọng Nhân ; ThS. Cù Ngọc Quí (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/Nh121 CDTN003218
28 Đánh giá hiệu quả của các phương pháp phơi sấy trên các giống nghệ vàng (Curcuma sp.) : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Trần Minh Nhí ; ThS. Huỳnh Trường Huê (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/Nh300 CDTN003228
29 Ảnh hưởng của TDZ & NAA lên sự phát triển Protocom của lan ý thảo (Denrobium gratiosissimm) : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Phạm Lê Hồng Nhung ; ThS. Nguyễn Thị Thúy Diễm (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/Nh513 CDTN003205
30 Hiệu lực của bốn loại dịch chiết sinh học trong trừ sâu tơ, rầy mềm trên cải ngọt tại phòng thí nghiệm : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Ngô Văn Nhựt ; ThS. Lê Minh Tuấn (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/Nh565 CDTN003231
31 Khảo sát tình hình sâu bệnh hại và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên nhãn xuồng cơm vàng ở xã Mỹ Đức huyện Châu Phú tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Trương Hoàng Phê ; TS. Nguyễn Văn Minh (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/Ph250 CDTN003184
32 Giâm cành nhãn và bưởi da xanh với ba loại thuốc kích thích ra rễ thương phẩm có NAA và 2,4-D : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Bùi Nhựt Phi ; TS. Nguyễn Văn Minh (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/Ph300 CDTN003211
33 Khảo sát khả năng xua đuổi của bốn loại rau mùi đối với côn trùng trên cây cà chua cherry tại Mỹ Thới An Giang năm 2019 : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Đinh Thiên Phúc ; ThS. Lưu Hữu Phước (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/Ph506 CDTN003241
34 Khảo sát đặc điểm hình thái giải phẫu của các giống nghệ trắng (Curcuma spp) : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Danh Duy Tân ; ThS. Huỳnh Trường Huê (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/T121 CDTN003226
35 Ảnh hưởng TDZ và ba lên sự nhân chồi in vitro cây tam thất nam (Stahlianthus thorelli Gagnep) : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Nguyễn Văn Tiến ; ThS. Võ Thị Xuân Tuyền (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/T305 CDTN003203
36 Khảo sát hàm lượng của phân bón lá HVP 20-20-15 SR lên sự sinh trưởng và phát triển của cây hướng dương : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Nguyễn Văn Tiến ; ThS. Nguyễn Thị Thúy Diễm (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/T305 CDTN003217
37 Khảo sát đặc điểm hình thái giải phẫu của các giống nghệ đỏ (Curcuma spp) : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Đào Thanh Toàn ; ThS. Huỳnh Trường Huê (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/T406 CDTN003237
38 Hiệu lực quản lý ốc bưu vàng của ba loại thuốc TOXBAIT, VT-DAX, HELIX trên lúa sạ vụ Đông Xuân 2018-2019 tại thị trấn Phú Hòa huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Nguyễn Văn Tuấn ; ThS. Trần Văn Khải (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/T502 CDTN003274
39 Hiệu quả của dịch chiết lá trầu không (Piper betle L.) lên sự sinh trưởng và phát triển của cây cải tòa xại trồng trong túi nilon : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Nguyễn Thanh Tùng ; ThS. Nguyễn Thị Thúy Diễm (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/T513 CDTN003178
40 Hiệu quả của dịch chiết lá trầu không (Piper betle L.) lên sự sinh trưởng của cây đậu bắp tại trường Đại học An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Chau Vúth Tha ; ThS. Nguyễn Thị Thúy Diễm (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/Th100 CDTN003224
41 Đánh giá hiệu quả các phương pháp phơi sấy trên các giống nghệ đen : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Huỳnh Trí Thiện ; ThS. Huỳnh Trường Huê (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/Th305 CDTN003225
42 Hiệu lực của bốn dịch chiết thực vật trừ sâu tơ, sâu xanh da láng gây hại cải bẹ xanh (Brassica juncea) trong điều kiện phòng thí nghiệm : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Đào Trần Trân ; ThS. Lê Minh Tuấn (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/Tr121 CDTN003206
43 Đánh giá sự sinh trưởng phát triển và năng suất của 3 giống dưa leo triển vọng trong vụ Đông Xuân 2019 tại An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Trần Minh Trí ; ThS. Trần Vĩnh Sang (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/Tr300 CDTN003207
44 Khảo sát sự ra hoa, phát triển trái và phẩm chất của cây vú sữa trắng tại tỉnh An Giang : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Lê Nhựt Trường ; ThS. Trần Vĩnh Sang (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/Tr561 CDTN003244
45 Khảo sát đặc điểm giải phẫu của các giống nghệ vàng (Curcuma sp.) : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Lê Tuấn Vĩ ; ThS. Huỳnh Trường Huê (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/V300 CDTN003229
46 Ảnh hưởng của hàm lượng phân bón lá Humic đến sự sinh trưởng và năng suất cây khổ qua rừng F1 trồng trong chậu : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngành Bảo vệ thực vật / Nguyễn Quốc Việt ; ThS. Nguyễn Thị Thúy Diễm (giảng viên hướng dẫn) Đại học An Giang 2019 BVTV-DH16BT/V308 CDTN003223