Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook về lĩnh vực Quản lý giáo dục được tổng hợp từ CSDL SpringerLink.

Mời các bạn tham khảo!

 

 

Management Education in India: Perspectives and Practices

Tác giả: Manish Thakur, R. Rajesh Babu
Năm xuất bản: 2017

 

 

Meeting Expectations in Management Education: Social and Environmental Pressures on Managerial Behaviour

Tác giả: Elizabeth Christopher
Năm xuất bản: 2018

 

 

Knowledge Management for School Education

Tác giả: Eric C. K. Chen
Năm xuất bản: 2015

 

 

Risk Management of Education Systems: The Case of STEM Education in Israel

Tác giả: Anat Even Zahav, Orit Hazzan
Năm xuất bản: 2017

 

 

A Problem-based Approach for Management Education: Preparing Managers for Action

Tác giả: PHILIP HALLINGER, EDWIN M. BRIDGES
Năm xuất bản: 2007

 

 

Classroom Management in Teacher Education Programs

Tác giả: Jonathan Ryan Davis
Năm xuất bản: 2018

 

 

Gender, Management and Leadership in Initial Teacher Education Managing to Survive in the Education Marketplace?

Tác giả: Barbara Thompson
Năm xuất bản: 2017

 

 

Application of Management Theories for STEM Education: The Case of SWOT Analysis

Tác giả: Prof. Orit Hazzan
Năm xuất bản: 2018

 

 

The Future of Management Education. Volume 2: Differentiation Strategies for Business Schools

Tác giả: Stéphanie Dameron, Thomas Durand
Năm xuất bản: 2018

 

 

Changing Governance and Management in Higher Education: The Perspectives of the Academy

Tác giả: William Locke, William K. Cummings
Năm xuất bản: 2011

 

 

Higher Education Management and Operational Research: Demonstrating New Practices and Metaphors

Tác giả: Gary Bell, Jon Warwick
Năm xuất bản: 2012

 

 

Strategic Management of Universities in the Ibero-America Region: A Comparative Perspective

Tác giả: Jairo H. Cifuentes-Madrid
Năm xuất bản: 2015
  • Để khai thác tài liệu trên cơ sở dữ liệu, vui lòng đăng ký "Dịch vụ cấp quyền truy cập từ xa" của Thư viện Trung tâm - Đại học Quốc gia Tp.HCM (xem chi tiết).
  • Thông tin hỗ trợ, vui lòng liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.