Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook về Toán ứng dụng được tổng hợp từ CSDL SpringerLink (truy cập bằng tài khoản Thư viện Trung tâm, ĐHQG-HCM).

Mời bạn đọc tham khảo!

 

 

 

Advances in Applied Mathematics and Global Optimization In Honor of Gilbert Strang

Tác giả: David Y. Gao, Hanif D. Sherali
Năm xuất bản: 2009

 

 

Advances in Mathematics and Applications

Tác giả: Dr. Carlile Lavor
Năm xuất bản: 2018

 

 

Algorithms and Discrete Applied Mathematics

Tác giả: Sathish Govindarajan, Anil Maheshwari
Năm xuất bản: 2016

 

 

Applications of Mathematics in Models, Artificial Neural Networks and Arts. Mathematics andSociety

Tác giả: Vittorio Capecchi, Massimo Buscema
Năm xuất bản: 2010

 

 

Applied Impulsive Mathematical Models

Tác giả: Ivanka Stamova, Gani Stamov
Năm xuất bản: 2016

 

 

Applied Mathematics and Computational Intelligence

Tác giả: Prof. Anna M. Gil-Lafuente
Năm xuất bản: 2018

 

 

Applied Mathematics for Database Professionals

Tác giả: Lex de Haan
Năm xuất bản: 2007

 

 

Applied Mathematics in Tunisia

Tác giả: Aref Jeribi, Mohamed Ali Hammami
Năm xuất bản: 2015

 

 

Applied Mathematics

Tác giả: Susmita Sarkar, Uma Basu, Soumen De
Năm xuất bản: 2015

 

 

Applied Wave Mathematics: Selected Topics in Solids, Fluids, and Mathematical Methods

Tác giả: Ewald Quak, Tarmo Soomere
Năm xuất bản: 2009

 

 

Essays in Mathematics and its Applications. In Honor of Stephen Smale´s 80th Birthday

Tác giả: Panos M. Pardalos
Năm xuất bản: 2012

 

 

Essays in Mathematics and its Applications. In Honor of Vladimir Arnold

Tác giả: Themistocles M. Rassias
Năm xuất bản: 2016

 

 

Financial Mathematics: Theory and Problems for Multi-period Models

Tác giả: Andrea Pascucci, Wolfgang J. Runggaldier
Năm xuất bản: 2012

 

 

Intelligent Mathematics II: Applied Mathematics and Approximation Theory

Tác giả: George A. Anastassiou, Oktay Duman
Năm xuất bản: 2016

 

 

Interdisciplinary Topics in Applied Mathematics, Modeling and Computational Science

Tác giả: Monica G. Cojocaru, Ilias S. Kotsireas
Năm xuất bản: 2015

 

 

Introduction to the Foundations of Applied Mathematics

Tác giả: Mark H. Holmes
Năm xuất bản: 2009

 

 

Majorization and the Lorenz Order with Applications in Applied Mathematics and Economics

Tác giả: Prof. Barry C. Arnold
Năm xuất bản: 2018

 

 

Mathematical Problems from Applied Logic II. Logics for the XXIst Century

Tác giả: Dov M. Gabbay, Michael Zakharyaschev
Năm xuất bản: 2007

 

 

Mathematics for Computer Graphics

Tác giả: John Vince
Năm xuất bản: 2010

 

 

Mathematics for Life Science and Medicine

Tác giả: Prof. Yasuhiro Takeuchi
Năm xuất bản: 2007

 

 

Mathematics for Multimedia

Tác giả: Mladen Victor Wickerhauser
Năm xuất bản: 2010

 

 

Methods of Applied Mathematics with a Software Overview

Tác giả: Jon H. Davis
Năm xuất bản: 2016

 

 

Numerical Mathematics and Advanced Applications ENUMATH 2015

Tác giả: Bülent Karasözen, Murat Manguoğlu
Năm xuất bản: 2016

 

 

Optimal Transport for Applied Mathematicians Calculus of Variations, PDEs, and Modeling

Tác giả: Filippo Santambrogio
Năm xuất bản: 2015

 

 

Parallel Processing and Applied Mathematics . 11th International Conference, PPAM 2015, Krakow, Poland,September 6-9, 2015. Revised Selected Papers, Part II

Tác giả: Roman Wyrzykowski, Ewa Deelman
Năm xuất bản: 2016

 

 

Parallel Processing and Applied Mathematics . 11th International Conference, PPAM 2015, Krakow, Poland, September 6-9, 2015. Revised Selected Papers, Part I

Tác giả: Roman Wyrzykowski, Ewa Deelman
Năm xuất bản: 2016

 

 

Parallel Processing and Applied Mathematics . 12th International Conference, PPAM 2017, Lublin, Poland, September 10-13, 2017, Revised Selected Papers, Part II

Tác giả: Prof. Dr. Roman Wyrzykowski
Năm xuất bản: 2018

 

 

Parallel Processing and Applied Mathematics 8th International Conference, PPAM 2009, Wroclaw, Poland, September 13-16, 2009, Revised Selected Papers, Part II

Tác giả: Roman Wyrzykowski, Jack Dongarra
Năm xuất bản: 2010

 

 

Parallel Processing and Applied Mathematics 8th International Conference, PPAM 2009, Wroclaw, Poland, September 13-16, 2009. Revised Selected Papers, Part I

Tác giả: Roman Wyrzykowski, Jack Dongarra
Năm xuất bản: 2010

 

 

Parallel Processing and Applied Mathematics

Tác giả: Roman Wyrzykowski, Jack Dongarra
Năm xuất bản: 2008

 

 

Parallel Processing and Applied Mathematics. 9th International Conference, PPAM 2011, Torun, Poland, September 11-14, 2011. Revised Selected Papers, Part II

Tác giả: Roman Wyrzykowski, Jack Dongarra
Năm xuất bản: 2012

 

 

Recent Advances in Applications of Computational and Fuzzy Mathematics

Tác giả: Prof. Snehashish Chakraverty
Năm xuất bản: 2018

 

 

Recent Advances in Computational and Applied Mathematics

Tác giả: Theodore E. Simos
Năm xuất bản: 2011