Việc tìm hiểu một ngoại ngữ mới là cả một quá trình dài, nhưng điều đó sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu chúng ta biết tìm cho mình một phương pháp học tập phù hợp. Trong chuyến thăm và làm việc tại Trường Đại học An Giang vừa qua, TS. Thomas N. Robb Giảng viên Khoa tiếng Anh của Trường Đại học Kyoto Sangyo (Nhật Bản) đã nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm và các phương pháp học tiếng Anh, đặc biệt là phương pháp đọc mở rộng (extensive reading) nhằm nâng cao năng lực ngôn ngữ cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh cũng như cho người học tiếng Anh nói chung.

Trong quá trình tự học của sinh viên, đọc sách được coi là khâu quan trọng đầu tiên giúp sinh viên tiếp thu tri thức và phát triển phương pháp tự học hiệu quả. Các tài liệu sau đây cung cấp các kỹ năng và phương pháp đọc sách, từ đó hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

Các tài liệu được lưu trữ tại kho sách Mượn đọc - tầng 3, mời quý bạn đọc cùng tham khảo!

Các tài liệu được lưu tại kho sách Mượn đọc - Tầng 3, mời quý bạn đọc cùng tham khảo!

Các tài liệu được lưu tại kho sách Mượn đọc - Tầng 3, mời quý bạn đọc cùng tham khảo!

Các tạp chí được trưng bày tại kho Báo - Tạp chí (tầng 4), mời quý bạn đọc đến tham khảo!  Chi tiết mục lục Chi tiết mục lục Chi tiết mục lục          

Các tài liệu được lưu tại kho Tài nguyên Nội sinh - Tầng 4, mời quý bạn đọc cùng tham khảo!

Các tài liệu được lưu tại kho sách Mượn đọc - tầng 3, mời quý bạn đọc cùng tham khảo!

Các tạp chí được trưng bày tại kho Báo - Tạp chí (tầng 4), mời quý bạn đọc đến tham khảo!  Chi tiết mục lục Chi tiết mục lục Chi tiết mục lục         Chi...

Các tài liệu được lưu tại kho Tài nguyên nội sinh - Tầng 4, mời quý bạn đọc cùng tham khảo!

  STT   Tựa đề   Nhà XB   Năm XB   Phân loại 1 Luật tố tụng hành chính (hiện hành) và các văn bản hướng dẫn thi hành Chính...