STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Xác định tính kháng của rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal.) đối với ba hoạt chất thuốc...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Tài liệu quy hoạch tuyến tính kinh tế = Linear programming for economics : (Dùng cho các...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại 1 Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Khmer Tri Tôn . Tập I Đảng bộ huyện Tri...

STT Tiêu đề Tác giả Nhà XB Năm XB Phân loại 1 Cơ sở lý luận của báo chí : Sách tham khảo nghiệp vụ. Tập 2 Prôkhôrốp,...

STT Tiêu đề Nhà XB Năm XB Số phân loại 1 Giáo trình kiểm tra đánh giá trong giáo dục Đại học Sư...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Khảo sát, đánh giá, phân vùng sinh thái vùng tứ giác Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang :...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Số phân loại Số ĐKCB 1 Vòng cung bất ổn Á - Âu và ảnh hưởng của nó tới an ninh Việt Nam : Sách tham...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và lòng trung thành của nhân viên tại...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Số phân loại Số ĐKCB 1 Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1 : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Thu...

STT Tiêu đề Nhà XB Năm XB Số phân loại Số ĐKCB 1 Quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua,...