STT   Tựa đề   Nhà XB   Năm XB   Phân loại   Số ĐKCB 1 Chủ nghĩa tư bản thế kỉ XX và thập niên đầu thế kỉ XXI - Một cách...

Các tạp chí được trưng bày tại kho Báo - Tạp chí (tầng 4), mời quý bạn đọc đến tham khảo!

  STT   Tựa đề   Nhà XB   Năm XB   Phân loại   Số ĐKCB 1 Nhân viên kinh doanh - Marketing tại Công ty Thương mại Sản xuất An Khởi :...

  STT   Tựa đề   Nhà XB   Năm XB   Phân loại 1 Những quy tắc trong tình yêu / Richard Templar ; Thủy Nguyệt dịch Lao động - Xã...

Các tạp chí được trưng bày tại kho Báo - Tạp chí (tầng 4), mời quý bạn đọc đến tham khảo!

  STT   Tựa đề   Nhà XB   Năm XB   Số ĐKCB   Số phân loại 1 NLP - Lập trình ngôn ngữ tư duy / David Molden, Pat Hutchinson ; Thảo...

Các tại liệu được lưu trữ tại kho Báo - Tạp chí (tầng 4), mời quý bạn đọc cùng tham khảo!

  STT   Tựa đề   Nhà XB   Năm XB   Phân loại   Số ĐKCB 1 Tìm hiểu kế toán thu chi tiền mặt của Công ty Cổ phần Nam Việt : Báo...

  STT   Tựa đề   Nhà XB   Năm XB   Số phân loại   Số ĐKCB 1 Tư duy như Leonardo da Vinci : Bảy nguyên tắc để trở thành thiên tài...

  STT   Tựa đề   Nhà XB   Năm XB   Phân loại   Số ĐKCB 1 Xây dựng hệ thống giám sát điều khiển tưới tiêu trên thiết bị di...