CẨM NANG DÀNH CHO HỌC SINH KỸ NĂNG LÀM BÀI THI Nhằm mang lại kết quả cao cho các bạn học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp, đại học và cao đẳng sắp tới. Thư viện giới thiệu với bạn đọc...

KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC 1/. GIANG QUÂN. Văn hóa gia đình người Hà Nội / Giang Quân. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2010. - 254tr; 21cm Tóm tắt: Gồm 2 phần: là các chuyên...

QUY HOẠCH DU LỊCH NHỮNG VẪN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Ngành du lịch đã nhận được sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước, Tổng cục du lịch tạo mọi điều kiện thiết yếu cho sự phát triển của ngành du...

The Whispering Knights by Penelope Lively. Retold by Clare West This story is in the fantasy and horror category of the Oxford Bookworms Library collection but I think it is more fantasy than...

  DU LỊCH SINH THÁI VÀ BẢO TỒN MÔI TRƯỜNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (A manual on environmental conservation & ecotourism in the Mekong Delta) Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, tác động...

  Harry Potter and the Deathly Hallows by J.K. Rowling This is the last book in the Harry Potter series and it answers many of the unanswered questions in the other books. It is a fight to the...

Clear Light of Day by Anita Desai. A story of a family growing up in India. The novel takes place at the the family home in Old Delhi against the backdrop of some of India’s most significant...

ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2010 - 2012 Hiện nay giáo dục đại học nước ta đã có sự phát triển vượt bậc về quy mô, đa dạng về sở hữu, phủ khắp các tỉnh, thành phố trong cả...

TACTICS FOR TOEIC Listening and Reading Test Tactics for TOEIC Listening and Reading Test is authorized by Educational Testing Service (ETS, the makers of the TOEIC test, and contains official...

Little Women by Lousia May Alcott. Retold by John Escott This story is based on some of the author’s own family experiences. It is a simple story about a family living at the time of the...