TÔN GIÁO 1/. ĐỖ, QUANG HƯNG. Nghiên cứu tôn giáo - Nhân vật & sự kiện / Đỗ Quang Hưng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 498tr. ; 21cm Đầu trang tên sách ghi: Viện Nghiên...

Development and Change Volume 41 Number 2 March 2010   Now in its fourth decade of publication, Development and Change is one of the leading international journals in the field of development...

Dracula by Bram Stoker. Retold by Diane Mowat Bram Stoker was an Irish novelist and short story writer. His most famous novel is “Dracula”.  Before Dracula was published in 1897, there were...

CHUYỆN KỂ VỀ ĐỒ VẬT Để giúp các bạn học sinh thư giãn và mở mang kiến thức trong dịp nghỉ hè, Thư viện giới thiệu đến các bạn – nhất là các đọc giả thiếu nhi quyển sách “Chuyện kể về đồ vật” của...

Business Communication Quarterly Volume 72, Number 4, December 2009 Business Communication Quarterly is a refereed journal devoted to the teaching of business communication. The journal aims...

HẠN CHẾ LẠM DỤNG THUỐC TRỪ SÂU VÌ SỨC KHỎE PHỤ NỮ VÀ MỘT NỀN NÔNG NGHIỆP SẠCH Cuốn sách là kết quả nghiên cứu công phu của tập thể tác giả Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong...

GIÁO TRÌNH DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN THỦY SẢN Tài liệu được biên soạn bởi PGS. TS. Vũ Duy Giảng (trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội), PGS. TS. Lê Đức Ngoan và TS. Ngô Hữu Toàn (trường Đại học Nông...

Wuthering Heights by Emily Bronte, retold by Clare West This is Emily Bronte’s only novel. It is a 19th Century English classic love story with a difference. The story tells the tale of the...

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG “Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng” được biên soạn với sự hợp tác tích cực của chuyên gia quốc tế và các chuyên gia giáo dục trong nước. Tài liệu giúp...

Food Science and Technology International Volume 15, Number 6, December 2009 Food Science and Technology International publishes reviews, scientific and technical articles and research...