STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Giáo trình logic toán và lịch sử toán học / Nguyễn Anh Tuấn Đại học Sư...

Năm 968, sau khi đánh dẹp và thu phục 12 sứ quân, thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh (Đinh Tiên Hoàng) lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Thái Bình, định đô ở Hoa Lư, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự chủ.Nhân dịp kỷ niệm 1.050 năm thành lập Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018), Thư viện Trường Đại học An Giang xin giới thiệu đến quý bạn đọc danh mục tài liệu có liên quan đến chủ đề này.Các tài liệu này hiện được lưu trữ tại kho Mượn đọc tầng 3 Thư viện. Thân mời Quý bạn đọc đến tham khảo!

Những vua chúa sáng danh trong lịch sử Việt Nam  

Tác giả: Vũ Ngọc Khánh

Nhà xuất bản: Thanh niên 

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 313 tr.

Tóm tắt: Giới thiệu những giai thoại về những vị vua sáng, tôi hiền có công lao đối với đất nước như: Lý Nam Đế, Mai Hắc Đế, Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Lý Thái Tổ, Trần Thái Tông, Quang Trung.

Số phân loại: 959.70092/Kh107

Danh nhân quân sự Việt Nam 

Tác giả:  Lê Minh Quốc

Nhà xuất bản:  Trẻ

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 188 tr.

Tóm tắt: Tài liệu giúp hiểu thêm về tài năng và công lao của những con người đã góp phần làm vẻ vang truyền thống đánh giặc của dân tộc Việt Nam: Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Đề Thám, Trương Định.

Số phân loại: 355.0092/Qu451

Hoa lư anh hùng tụ nghĩa

Tác giả:  Nguyễn Đình Tư

Nhà xuất bản: Đồng Nai

Năm xuất bản: 1990

Số trang: 277 tr. 

Số phân loại:  895.9223081/T550

Chuyện đi sứ, tiếp sứ thời xưa 

Tác giả:  Nguyễn Thế Long

Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 495 tr.

Tóm tắt: Chuyện đi sứ từ thời Đinh, tiền Lê, Lý... đến thời Nguyễn (với Pháp).

Số phân loại:  895.9223081/L431

Di dân người Việt từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX 

Tác giả: Đặng Thu, Nguyễn Danh Phiệt

Nhà xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 1994

Số trang: 177 tr.

Tóm tắt: Giới thiệu sự hình thành và phát triển của người Việt và đất Việt qua các giai đọan lịch sử trong quá trình dựng nước và giữ nước từ thế kỷ X đến XIX.

Số phân loại:  959.7/Th500

Giáo trình Lịch sử Việt Nam - Tập II  Từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XVI 

Tác giả:  Đào Tố Uyên, Nguyễn Cảnh Minh

Nhà xuất bản: Đại học Sư Phạm 

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 199 tr.

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình xây dựng và phát triển của quốc gia Đại Việt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và chống ngoại xâm, về nền văn minh Đại Việt trong các thế kỉ từ X đến XV.

Số phân loại: 959.702/U527-T2

Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến 1858  

Tác giả: Trương Hữu Quýnh, Đào Tố Uyên, Phạm Văn Hùng

Nhà xuất bản:  Đại học Sư phạm

Năm xuất bản:  2008

Số trang: 298 tr.

Tóm tắt: Gồm 2 học phần: Học phần I - lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X - đầu thế kỷ XVI; Học phần II - Lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XVI - 1858.

Số phân loại: 959.704/Qu531

Đại cương lịch sử Việt Nam - T1: từ thời nguyên thuỷ đến năm 1858

Tác giả: Trương Hữu Quýnh (ch.b.), Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 487 tr.

Tóm tắt: Giới thiệu bức tranh toàn cảnh về tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam từ thời nguyên thủy đến 1858 với các thời kì tiêu biểu: thời nguyên thủy, thời đại dựng nước, thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, thời đại phong kiến dân tộc.

Số phân loại: 959.7/Đ103 - T1

Đại cương Lịch sử Việt Nam. Toàn tập:  Từ thời nguyên thủy đến năm 2006 

Tác giả: Trương Hữu Quýnh, Đinh Xuân Lâm, Lê Mậu Hãn...[và những người khác. 

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2014

Số trang: 1195 tr.

Tóm tắt: Tổng quan về lịch sử Việt Nam qua các thời kì: từ thời nguyên thuỷ đến năm 1858, từ năm 1858 đến năm 1945, từ năm 1945 đến năm 2006.

Số phân loại:  959.7/Đ103

Tổng hợp: Võ Hồng Thơ

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã cống hiến toàn bộ cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực. Hàng năm, vào ngày 19 tháng 5, nhân dân Việt Nam trên khắp thế giới một lòng hướng về kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Thư viện Đại học An Giang xin giới thiệu đến quý bạn đọc danh mục tài liệu về viết về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Bác.

Các tài liệu hiện được lưu trữ tại kho Mượn đọc tầng 3 Thư viện. Thân mời Quý bạn đọc tham khảo!

Tài liệu theo chương trình đào tạo

Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) là trận tiêu diệt lớn nhất của Quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đánh bại “kế hoạch Nava” của thực dân Pháp, tạo điều kiện đi đến quyết định ký hiệp định Giơnevơ (21/7/1954), kết thúc 9 năm cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam.
Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, một đất nước nhỏ bé đã đánh bại một đất nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ trên toàn thế giới. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã bảo vệ và phát triển thành quả của cách mạnh tháng Tám, giải phóng hoàn toàn Miền Bắc, chấm dứt  ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta, đưa cách mạng Việt Nam bước sang một giai đoạn mới. Miền Bắc tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa và Miền Nam tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, hoàn thành độc lập dân tộc, dân chủ và thống nhất đất nước.
Nhắc lại để thấy được sự vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhằm giúp các bạn có thể tìm đọc lại, để hiểu và cảm nhận sâu hơn về chiến thắng lịch sử này, Thư viện xin giới thiệu đến các bạn danh mục sách tái hiện lại hình ảnh của những năm tháng hào hùng ấy.

Sách được lưu trữ tại tầng 3 Thư viện, mời quý bạn đọc đến tham khảo!

Thư viện trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc danh mục sách mới vừa bổ sung. Sách được lưu trữ tại tầng 3, mời các bạn đến tham khảo!

Nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx (5.5.1818 – 5.5.2018), Thư viện xin được hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc một số tác phẩm tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp và những học thuyết của Karl Marx. Để từ đó, mỗi người đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Các tài liệu này hiện được lưu trữ tại kho Mượn đọc tầng 3 Thư viện. Thân mời Quý đọc giả đến tham khảo!

Ngày 30/4/1975, Đại Thắng Mùa Xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta.

Hay như đánh giá của đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Trong quá trình cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, ba cái móc chói lọi bằng vàng: Tổng khởi nghĩa tháng Tám, chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến thắng mùa xuân 1975, đại thắng mãi mãi sáng ngời trong sử sách. Nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kì tưởng chừng không thể làm được giữa thế kỷ XX. Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển, đánh thắng những cường quốc, đế quốc chủ nghĩa chủ yếu bằng sức của chính mình, nêu một tấm gương anh dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới”.

Để sống lại những giờ phút hào hùng ấy, Thư viện mời quý bạn đọc tham khảo danh mục tài liệu dưới đây. Đây là tập hợp các tài liệu ghi lại những trận đánh oanh liệt, những năm tháng chiến đấu gian khổ, cho đến những chiến thắng vẻ vang, những khoảnh khắc không thể nào quên của lịch sử Việt Nam,..trong giai đoạn này. 

Các tài liệu được lưu trữ tại tầng 3 Thư viện, thân mời quý bạn đọc đến tham khảo!

Từ rất lâu trong lịch sử Việt Nam, ngày 10 tháng 3 âm lịch đã trở thành một ngày trọng đại của cả dân tộc. Đây là một lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc. 

Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 chính là nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn, công ơn của những người đi trước. Hàng năm, cứ vào ngày này thì người dân Việt Nam dù đang ở đâu cũng cùng nhau hướng về cội nguồn dân tộc.

Nhân dịp này, Thư viện xin giới thiệu đến quý bạn đọc một số tài liệu nói về nguồn gốc con người, cội nguồn nền văn minh Lạc Việt qua các thời kỳ lịch sử, những tác phẩm tiêu biểu viết về thời Vua Hùng, những dấu ấn lịch sử quan trọng trong thời kỳ này…

Các tài liệu này hiện được lưu trữ tại kho Mượn đọc tầng 3 Thư viện. Thân mời Quý đọc giả đến tham khảo!

Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Khi còn sống, Người là người cha, thầy học, đồng chí và cố vấn của chúng ta. Ngày nay, Người là ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng ta đi tới cuộc cách mạng xã hội”. Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, Lênin đã có những cống hiến to lớn cho bước phát triển của xã hội loài người.

Nhân kỷ niệm lần thứ 148 ngày sinh lãnh tụ giai cấp vô sản Vlarimir Ilich Lenin (22/4/1870 - 22/4/2018), Thư viện xin được hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc một số tác phẩm tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp và những học thuyết của V.I.Lênin nhằm tưởng nhớ công lao to lớn, lòng biết ơn sâu sắc đối với V.I.Lenin. Những học thuyết này chính là cẩm nang giáo dục nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ vận dụng sự sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào công cuộc xây dựng đất nước.

Các tài liệu này hiện được lưu trữ tại kho Mượn đọc tầng 3 Thư viện. Thân mời Quý đọc giả đến tham khảo!