STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Giáo trình Marketing ngân hàng / Trương Quang Thông (chủ biên) Kinh tế Tp. Hồ Chí...

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” và Người căn dặn phải: “Ra sức học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin”. (Trích “Đạo đức cách mạng”, tháng 12-1958).
Tác phẩm Ðạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời đã nửa thế kỷ, nhưng những nội dung, những lời răn dạy đó của Bác mãi còn nguyên vẹn giá trị cho đến ngày hôm nay.
Nhân Kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958 - 12/2018), Thư viện xin được hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc các tác phẩm tiêu biểu đề cập đến vai trò của đạo đức cách mạng, nhằm giáo dục, tuyên truyền nội dung, khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm đối với công tác xây dựng Đảng về đạo đức và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây còn là dịp để chúng ta cùng ôn lại những lời dạy của Bác Hồ về đạo đức cách mạng, mà chính Người là một tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam noi theo.
Các tài liệu hiện được lưu trữ tại kho sách Mượn đọc - Tầng 3 Thư viện. Thân mời Quý độc giả đến tham khảo!

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Lamap một phương pháp dạy học hiện đại : Cơ sở lí luận và việc vận dụng trong dạy...

STT Tiêu đề Tác giả Nhà XB Năm XB Phân loại 1 Phương pháp dạy trẻ mẫu giáo định hướng thời gian Đỗ, Thị Minh Liên  Đại...

Nhân kỷ niệm 198 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2018), Thư viện xin được hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc một số tác phẩm tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp cũng như những đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân; sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.
Các tài liệu này hiện được lưu trữ tại kho Mượn đọc tầng 3 Thư viện. Thân mời Quý độc giả đến tham khảo!

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Số phân loại Số ĐKCB 1 Thực trạng phát thải rác thực phẩm tại một số chợ trên địa bàn thành phố Long...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Xác định tính kháng của rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal.) đối với ba hoạt chất thuốc...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Tài liệu quy hoạch tuyến tính kinh tế = Linear programming for economics : (Dùng cho các...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại 1 Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Khmer Tri Tôn . Tập I Đảng bộ huyện Tri...

STT Tiêu đề Tác giả Nhà XB Năm XB Phân loại 1 Cơ sở lý luận của báo chí : Sách tham khảo nghiệp vụ. Tập 2 Prôkhôrốp,...