Thư viện xin giới thiệu đến các bạn một số sách của nhà văn Sơn Nam

Niên giám thống kê An Giang là ấn phẩm được Cục Thống kê An Giang biên soạn và xuất bản hàng năm. Nội dung bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế xã hội của Tỉnh như:

Niên giám Thống kê toàn quốc 2016 là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản năm 2017, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế – xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Ngoài ra, nội dung Niên giám còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế.

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Số phân loại 1 Lưu trữ thông tin trong máy tính / Nguyễn Thế Hùng, Cadasa dịch Thống...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Số phân loại Số ĐKCB 1 Sử dụng sách giáo khoa nâng cao năng lực tự học của học sinh thông qua dạy học chương "Chất khí" vật lý 10 - Trung...

Giải mã biểu tượng văn hóa Nỏ Nường/ Dương Đình Minh Sơn Trình bày những nhận thức ban đầu về văn hóa dân tộc; những nhận thức không đúng về văn hóa Việt...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Số ĐKCB Năm xuất bản 1 Khảo sát ảnh hưởng của phương pháp làm khô đến hàm lượng và khả năng chống oxy hóa của các chất có hoạt tính...

STT Tựa đề Nhà xuất bản Số phân loại Số ĐKCB 1 Kỹ thuật nhiệt lạnh : Tài liệu giảng dạy / Phan Uyên Nguyên Đại học An Giang 621.56/Ng527 GT00292 2 Quản trị...

Với mong muốn giúp thế hệ trẻ hôm nay và mai sau hiểu rõ hơn về tình cảm và sự kính trọng của lớp lớp thiếu nhi miền Nam dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ đã miệt mài sưu tầm và cho ra mắt tập sách với chủ đề “Bác Hồ giữa trái tim trẻ thơ”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng / Bùi Mạnh Cường, Đỗ Thị Quyên (sưu tầm, tuyển chọn) Cuốn sách bao gồm các bài viết, bài nói của Chủ...