Sách niên giám Thống kê Việt Nam 2017 là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê phát hành năm 2018, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế – xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Ngoài ra, nội dung Niên giám còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế. 

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Số phân loại Số ĐKCB 1 Giáo trình phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS : Dành cho sinh viên khối ngành...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Số phân loại Số ĐKCB 1 Xây dựng công cụ phân tích và chuyển đổi dữ liệu giữa XML và cơ sở dữ liệu quan...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Mỹ học và phê bình nghệ thuật / Nguyễn Hoàng Huy sưu tầm và biên dịch Mỹ...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Giáo trình lý thuyết và kỹ năng báo mạng điện tử / Nguyễn Thị Trường...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Óc sáng suốt / Thu Giang Nguyễn Duy...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Một...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Dự án kinh doanh xe tải bán thức ăn nhanh "Green" : Chuyên đề tốt nghiệp Đại học...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Số phân loại Số ĐKCB 1 Luyện trí nhớ bằng kỹ năng ghi nhớ / 1980 books Đại học Kinh tế Quốc...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Phân tích hình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Siêu thị Thuốc Việt- Chi nhánh TP.HCM giai đoạn...