Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một tấm gương ngời sáng về phẩm chất cao đẹp của người cộng sản, là hình mẫu về nhân cách, đạo đức cách mạng cần kiệm, liêm chính, luôn phấn đấu, hy sinh, hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và công cuộc bảo vệ hòa bình trên thế giới. Bác Tôn mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam nói chung, cho các thế hệ giai cấp công nhân Việt Nam nói riêng noi theo. 

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018), Thư viện Đại học An Giang xin giới thiệu đến quý bạn đọc danh mục tài liệu nói về cuộc đời, sự nghiệp và những mẫu chuyện về Bác.

Các tài liệu này hiện được lưu trữ tại kho Mượn đọc tầng 3 Thư viện. Thân mời Quý độc giả đến tham khảo!

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Luận lý học Phật giáo / Nguyễn Khuê Hồng Đức 2013 294.3/Kh507...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Số phân loại Số ĐKCB 1 Latex và các ứng dụng / Đoàn Quang Tuyền Đại học Quốc gia Hà...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Phương tiện dạy học : Tài liệu giảng dạy / Trần Văn Thạnh Đại học An...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Giáo trình kiểm thử phần mềm / Trần Cao Đệ, Đỗ Thanh Nghị Đại học Cần...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học / Vũ Cao Đàm Giáo...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Giáo trình logic toán và lịch sử toán học / Nguyễn Anh Tuấn Đại học Sư...

Năm 968, sau khi đánh dẹp và thu phục 12 sứ quân, thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh (Đinh Tiên Hoàng) lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Thái Bình, định đô ở Hoa Lư, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự chủ.Nhân dịp kỷ niệm 1.050 năm thành lập Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018), Thư viện Trường Đại học An Giang xin giới thiệu đến quý bạn đọc danh mục tài liệu có liên quan đến chủ đề này.Các tài liệu này hiện được lưu trữ tại kho Mượn đọc tầng 3 Thư viện. Thân mời Quý bạn đọc đến tham khảo!

Những vua chúa sáng danh trong lịch sử Việt Nam  

Tác giả: Vũ Ngọc Khánh

Nhà xuất bản: Thanh niên 

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 313 tr.

Tóm tắt: Giới thiệu những giai thoại về những vị vua sáng, tôi hiền có công lao đối với đất nước như: Lý Nam Đế, Mai Hắc Đế, Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Lý Thái Tổ, Trần Thái Tông, Quang Trung.

Số phân loại: 959.70092/Kh107

Danh nhân quân sự Việt Nam 

Tác giả:  Lê Minh Quốc

Nhà xuất bản:  Trẻ

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 188 tr.

Tóm tắt: Tài liệu giúp hiểu thêm về tài năng và công lao của những con người đã góp phần làm vẻ vang truyền thống đánh giặc của dân tộc Việt Nam: Đinh Tiên Hoàng, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Đề Thám, Trương Định.

Số phân loại: 355.0092/Qu451

Hoa lư anh hùng tụ nghĩa

Tác giả:  Nguyễn Đình Tư

Nhà xuất bản: Đồng Nai

Năm xuất bản: 1990

Số trang: 277 tr. 

Số phân loại:  895.9223081/T550

Chuyện đi sứ, tiếp sứ thời xưa 

Tác giả:  Nguyễn Thế Long

Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 495 tr.

Tóm tắt: Chuyện đi sứ từ thời Đinh, tiền Lê, Lý... đến thời Nguyễn (với Pháp).

Số phân loại:  895.9223081/L431

Di dân người Việt từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX 

Tác giả: Đặng Thu, Nguyễn Danh Phiệt

Nhà xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 1994

Số trang: 177 tr.

Tóm tắt: Giới thiệu sự hình thành và phát triển của người Việt và đất Việt qua các giai đọan lịch sử trong quá trình dựng nước và giữ nước từ thế kỷ X đến XIX.

Số phân loại:  959.7/Th500

Giáo trình Lịch sử Việt Nam - Tập II  Từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XVI 

Tác giả:  Đào Tố Uyên, Nguyễn Cảnh Minh

Nhà xuất bản: Đại học Sư Phạm 

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 199 tr.

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình xây dựng và phát triển của quốc gia Đại Việt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và chống ngoại xâm, về nền văn minh Đại Việt trong các thế kỉ từ X đến XV.

Số phân loại: 959.702/U527-T2

Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến 1858  

Tác giả: Trương Hữu Quýnh, Đào Tố Uyên, Phạm Văn Hùng

Nhà xuất bản:  Đại học Sư phạm

Năm xuất bản:  2008

Số trang: 298 tr.

Tóm tắt: Gồm 2 học phần: Học phần I - lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X - đầu thế kỷ XVI; Học phần II - Lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XVI - 1858.

Số phân loại: 959.704/Qu531

Đại cương lịch sử Việt Nam - T1: từ thời nguyên thuỷ đến năm 1858

Tác giả: Trương Hữu Quýnh (ch.b.), Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 487 tr.

Tóm tắt: Giới thiệu bức tranh toàn cảnh về tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam từ thời nguyên thủy đến 1858 với các thời kì tiêu biểu: thời nguyên thủy, thời đại dựng nước, thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, thời đại phong kiến dân tộc.

Số phân loại: 959.7/Đ103 - T1

Đại cương Lịch sử Việt Nam. Toàn tập:  Từ thời nguyên thủy đến năm 2006 

Tác giả: Trương Hữu Quýnh, Đinh Xuân Lâm, Lê Mậu Hãn...[và những người khác. 

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2014

Số trang: 1195 tr.

Tóm tắt: Tổng quan về lịch sử Việt Nam qua các thời kì: từ thời nguyên thuỷ đến năm 1858, từ năm 1858 đến năm 1945, từ năm 1945 đến năm 2006.

Số phân loại:  959.7/Đ103

Tổng hợp: Võ Hồng Thơ

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã cống hiến toàn bộ cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực. Hàng năm, vào ngày 19 tháng 5, nhân dân Việt Nam trên khắp thế giới một lòng hướng về kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Thư viện Đại học An Giang xin giới thiệu đến quý bạn đọc danh mục tài liệu về viết về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Bác.

Các tài liệu hiện được lưu trữ tại kho Mượn đọc tầng 3 Thư viện. Thân mời Quý bạn đọc tham khảo!

Tài liệu theo chương trình đào tạo