alt

Hóa môi trường đại cương / Nguyễn Trung Thành (chủ biên), Phan Phước Toàn

Trình bày một số khái niệm liên quan tới vấn đề môi trường, giới thiệu cấu trúc và các thành phần môi trường của trái đất cũng như quá trình phát triển của sự sống trên trái đất; phân tích các vấn đề hóa học của khí quyển, địa quyển và thủy quyển; phân tích các chu trình trong tự nhiên như vòng tuần hoàn nước, chu trình cacbon, chu trình oxi, chu trình nitơ, chu trình photpho.

Số phân loại: 301.09597/Th107

alt

Vai trò của nhà nước đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Mạnh (chủ biên) ... (và những người khác

Nội dung gồm 3 phần trình bày: Cơ sở lý luận về vai trò của nhà nước đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội trong tiến trình đổi mới ở nước ta; Thực trạng thực hiện vai trò của nhà nước đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong tiến trình đổi mới; Xu hướng biến động của các vấn đề xã hội và quan điểm, giải pháp phát huy vai trò của nhà nước đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong giai đoạn 2011-2020.

Số phân loại: 303.4409597/V103

alt

Một số lý thuyết về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội : Những vận dụng đối với Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Ngô Ngọc Thắng (chủ biên) ... (và những người khác)

 

Tập hợp các bài viết về lý thuyết phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội nói chung và một số vấn đề cụ thể như: an sinh xã hội, rủi ro xã hội, phân tầng xã hội, di dân.

 

Số phân loại: 303.4409597/M458

alt

Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta thời kỳ đổi mới : Mô hình, thực tiễn và kinh nghiệm / Đinh Xuân Lý (chủ biên) ... (và những người khác)

 

Tìm hiểu những mô hình, thực tiễn và kinh nghiệm trong quản lý phát triển xã hội đặc biệt là một số mô hình của nước ngoài và rút ra những vấn đề cơ bản, những định hướng quan trọng cùng các giải pháp chủ yếu để xây dựng mô hình phát triển xã hội, quản lí phát triển xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

 

Số phân loại: 303.4409597/Ph110

alt

Luận cứ và giải pháp phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta thời kỳ đổi mới / Hoàng Chí Bảo (chủ biên) ... (và những người khác)

Trình bày phương pháp luận và cơ sở lý luận của phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong tiến trình đổi mới. Nghiên cứu lý thuyết, mô hình phát triển xã hội và quản lý xã hội của một số nước trên thế giới cũng như một số tham khảo cho Việt Nam trong quá trình đổi mới. Thực trạng và những vấn đề đặt ra về biến đổi xã hội và quản lý phát triển xã hội trên một số lĩnh vực chủ yếu ở nước ta hiện nay. Những nhân tố tác động, quan điểm định hướng và hệ giải pháp phát triển xã hội ở nước ta đến năm 2020.

Số phân loại: 303.4409597/L550

alt

Bài tập phân tích dự án đầu tư / Phạm Thị Thu Hà

Nội dung sách đề cập các vấn đề: Giá trị theo thời gian của tiền tệ các giá trị tương đương; Các phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư; Phân tích hiệu quả kinh tế tài chính dự án đầu tư; Phân tích hiệu quả dự án đầu tư trong điều kiện có rủi ro; Tổng hợp các kiến thức dưới dạng câu hỏi lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án kèm theo.

Số phân loại: 303.4409597/H100

alt

Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập : (Sách chuyên khảo) / Phạm Minh Hạc (chủ biên) ... (và những người khác)

 

Tổng quan tình hình nghiên cứu giá trị và định hướng giá trị; Điều tra, khảo sát định hướng giá trị con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập; Xử lý các số liệu điều tra.

 

Số phân loại: 306.4409597/Đ312

alt

Đổi mới và phát triển phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay : Sách tham khảo / Đào Duy Quát

Tìm hiểu vị trí, vai trò, chức năng của phê bình, những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phê bình văn học, nghệ thuật và Đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về văn học, nghệ thuật và phê bình văn học, nghệ thuật; thực trạng, nguyên nhân, dự báo tình hình, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới phát triển phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay.

Số phân loại: 332.6076/Qu110

alt

Hội nhập kinh tế quốc tế 30 năm nhìn lại : (Sách tham khảo) / Vũ Văn Phúc (chủ biên) ... (và những người khác)

Trình bày quá trình nhận thức của Đảng, việc triển khai các chính sách của Nhà nước và kinh nghiệm quốc tế về hội nhập kinh tế; Thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra của hội nhập kinh tế quốc tế gần 30 năm qua; Cơ hội, thách thức và các giải pháp, kiến nghị để Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả trong thời gian tới

Số phân loại: 337.597/H452

alt

Ngôn ngữ văn hóa Nam Bộ / Hồ Xuân Mai

Khái quát vài nét tự nhiên, xã hội và bản chất người Nam Bộ; Đặc điểm tiếng Việt Nam Bộ về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và diễn đạt; Ngôn ngữ giáo dục, chuẩn ngôn ngữ và ngôn ngữ văn hóa của người Nam Bộ.

Số phân loại: 306.4409597/M103

 

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại 1 Dạy học tích hợp phát triển năng lực học...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Số phân...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Số phân...

GIÁO TRÌNH PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC NXB:ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Năm xuất bản: 2016 Nhằm trang bị cho các bạn sinh viên thuộc khối ngành sư phạm bậc Đại học những...

TIẾNG ANH THẾ HỆ MỚI TRONG NGOẠI GIAO – TIẾP KHÁCH   NXB:ĐHSP TP.Hồ Chí Minh Năm xuất bản: 2013 Nhằm giúp bạn đọc sử dụng tiếng Anh...

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC 1/. Hướng dẫn ôn tập kì thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2015 - 2016 môn sinh học / Mai Văn Hưng (chủ biên) ... [và những người khác] Tái bản lần...

CHÍNH TRỊ 1/. Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam : Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19 tháng 1 năm 2011. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2015. - 71 tr. ; 15 cm Tóm tắt: Bao...

Giới thiệu Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về bản chất của toán học và góp phần làm cho việc học toán và dạy toán trở nên hiệu quả hơn, Thư viện trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 2 quyển sách...

NHỮNG TẤM GƯƠNG HAM ĐỌC SÁCH & TỰ HỌC THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH   NXB:Thông tin và truyền thông Năm xuất bản: 2016 Hiếu học và ham đọc sách...