Học mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực lớp 5 : Vận dụng phương pháp mới của Dự án Hỗ trợ Giáo dục Mĩ thuật Tiểu học do Vương quốc Đan Mạch tài...

Hẳn trong mỗi người, ai cũng từng trải qua cái cảm giác náo nức khi mùa hè về. Mặc dù mọi người có thể chia sẻ những cảm xúc giống nhau về hè, nhưng chắc hẳn mỗi người lại có những cảm giác rất riêng khi mùa hè đến. Qua tác phẩm “Mùa hè máu lửa” bạn sẽ cảm nhận được sự giống và khác nhau trong mỗi cá nhân khi hè về.

MỘT SỐ NGÀNH LUẬT Hướng dẫn học môn luật hôn nhân và gia đình : Đề cương - Câu hỏi tình huống - Bài tập - Văn bản quy phạm pháp luật áp dụng / Lê Thị Mận, Lê...

LUẬT DÂN SỰ Giáo trình những quy định chung về luật dân sự / Phạm Kim Anh (chủ biên) ... (và những người khác) Nội dung bao gồm: Đối tượng điều chỉnh và...

  Ảnh minh họa   Nghiên cứu khoa học là công việc tốn nhiều thời gian và công sức. Ngoài chuyên môn, nhà nghiên cứu cần có phương pháp đúng đắn. “Phương pháp...

LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ LUẬT HÌNH SỰ Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật / Nguyễn Cảnh Hợp (chủ biên) ... (và những người khác) Nội dung sách trình bày các vấn...

TỔNG QUÁT - TRIẾT HỌC - KHOA HỌC XÃ HỘI Giáo trình kỹ năng nghiên cứu và lập luận / Lê Thị Hồng Vân (chủ biên), Phạm Thị Ngọc Thủy Trình bày các kỹ năng...

  Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX : (Sách tặng) Số phân loại: 324.2597071/ V115 Tìm hiểu một số khái niệm trong Văn kiện Đại hội...

  TỔNG LOẠI Linux-Mandrake operating system 7.0: User guide and reference manual : (Sách tặng) Số phân loại: 005.43/ L735 KHOA HỌC XÃ HỘI Từ...

BÍ MẬT CỦA MAI MẮN   Kho mượn đọc - Thư viện Đại học An Giang Số phân loại: 158.1/ R875 Trong những lời chúc trao nhau, có lẽ cụm từ “may mắn” và “hạnh phúc” là điều mà nhiều...