top
logo
English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)

 • 1999

  Cuối năm 1999, Trường đại học An Giang được thành lập. Thư viện trực thuộc Phòng Đào tạo.

  Xem thêm

 • 2002

  Tháng 1 năm 2002, Thư viện được tách ra thành Thư viện Trường Đại học An Giang, trực thuộc Ban Giám hiệu.

  Ngày 16/09/2002, Thư viện khai trương cơ sở mới tại Khu A trường Đại học An Giang.

  Xem thêm

 • 2011

  Tháng 9/2011, Thư viện chuyển sang cơ sở mới tại tầng 3, 4, 5 thuộc tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

  Xem thêm

 • 2015

  Hiện nay, Thư viện không ngừng phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Đại học An Giang. Hoạt động của Thư viện luôn theo sát với sứ mệnh và mục tiêu của nhà trường “Trường Đại học An Giang sẽ là địa chỉ tin cậy trong công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh và khu vực”.

  Xem thêm

Kỷ niệm 13 năm thành lập Thư viện Trường Đại học An Giang
Hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học An Giang

Giờ phục vụ

  Thời gian mở cửa đến 31/08/2016   Sự kiện trong tháng 

Trang chủ Công nghệ sinh học Vi sinh Vi Sinh trong chăn nuôi
Vi Sinh trong chăn nuôi
Người đăng Nguyễn Thị Hồng Loan   
Thứ hai, 28 Tháng 12 2009 11:03

Câu hỏi: Ứng dụng của vi sinh trong chăn nuôi

Các đối tượng của vi sinh trong chăn nuôi
Trả lời:
SÁCH: Có tại kho mượn đọc TVĐHAG
VI SINH VẬT TỔNG HỢP
1. Công nghệ vi sinh / Trần Thị Thanh. - 2nd. - Hà Nội : Giáo dục, 2001. - 167 tr
DDC: 660.62/ Th107
2. Vi sinh tổng hợp / Lương Đức Phẩm,Hồ Sương. - Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 1978. - 471 tr
DDC: 660.6/ Ph120
3. Vi sinh tổng hợp / Lương Đức Phẩm,Hồ Sương. - Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 1978. - 471 tr
DDC: 660.6/ Ph120
4. Công nghệ vi sinh vật, T1: Cơ sở vi sinh vật công nghiệp / Nguyễn Đức Lương. - Tp.HCM : Đại học Quốc gia, 2000. – 191
DDC: 660.62/ L561-t1
5. Công nghệ vi sinh ,T3: Thực phẩm lên men truyền thống / Nguyễn Đức Lượng. - Tp.HCM : Đại học Quốc gia, 2000. – 205
DDC: 660.62/ L561-t3
6. Vi sinh vật học / Nguyễn Vĩnh Phước. - Hà Nội : Nông nghiệp, 1980. - 270 tr
DDC: 636.085/ Ph557
7. Vi sinh vật học / Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phạm Văn Ty. - 3rd. - Hà Nội : Giáo dục, 2000. - 519 tr.
DDC: 579/ D513
8. Vi sinh vật học tập 1 / Nguyễn Lân Dũng,Phạm Văn Ty. - Lần 2. - Hà Nội, 1979. - 335 tr
DDC: 579/ D513/T1
9. Enzim vi sinh vật / Lê Ngọc Tú,La Văn Chứ. - Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 1982. - 173 tr
DDC: 572.7/ T500

SÁCH GIÁO TRÌNH
1. Vi sinh vật học nông nghiệp : Giáo trình dùng cho sinh viên hệ CĐSP / Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Như Thành, Dương Đức Tiến. - 1st. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2003. - 367 ; 24. - (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
DDC: 571.2/ Th107
2. Giáo trình vi sinh vật học / Biền Văn Minh. - Huế, 1995. – 119
DDC: 579/ M312
3. Giáo trình vi sinh vật học môi trường / Trần Cẩm Vân. - 3nd. - Hà Nội : Đại Học Quốc Gia, 2005. - 159tr ; 20cm
DDC: 579/ V121
4. Giáo trình Vi sinh vật học = Microbiology: Phần 1 = Part one: Lý thuyết & bài tập giải sẵn = Core concepts and solved problems Song ngữ Việt Anh / Kiều Hữu Ảnh. - Hà Nội : Khoa Học - kỹ Thuật, 2006. - 402tr ; 27cm
DDC: 579.07/ A107-P1
5. Giáo trình vi sinh vật học = Mỉcobiology : Phần 2 = Part two: CoLý thuyết & bài tập giải sẵn = Core concepts and solved problems Song ngữ Việt - Anh / Kiều Hữu Ảnh. - Hà Nội : Khoa Học - Kỹ Thuật, 2007. - 502tr ; 27cm
DDC: 579.07/ A107-P2
6. Giáo trình vi sinh vật học trồng trọt: dùng trong các trường đại học nông nghiệp / Đường Hồng Dật,Nguyễn Lân Dũng. - Hà Nội : Nông nghiệp, 1979. - 254 tr
DDC: 631.46/ D124

ỨNG DỤNG
1. Cơ sở hoá sinh của vi sinh vật học công nghiệp / Wolfgang Fritssche,Kiều Hữu Anh. - Hà Nội : KHKT, 1983. - 264 tr
DDC: 660.6/ F919
2. Vi sinh vật học thú Y T3: nấm học chuyên khoa, virut học chuyên khoa, vi sinh vật học của thú sản / Nguyễn Vĩnh Phước. - 3rd. - Hà Nội : Đại học và THCN, 1978. - 423 tr
DDC: 636.0896925/ Ph557/T3
3. Công nghệ vi sinh: Vi sinh vật học công nghiệp / Nguyễn Đức Lượng. - 1st. - TP.Hồ Chí Minh : Đại Học Quốc Gia, 2002. - 371 ; 24
DDC: 660.62/ L561/T2
4. Vi sinh vật đất và sự chuyển hoá các hợp chất cacbon, nitơ / Nguyễn Lân Dũng. - Hà Nội : KHKT, 1984. – 223
DDC: 631.46/ D513
5. Vi sinh vật học và an toàn vệ sinh thực phẩm / Lương Đức Phẩm. - 1st. - [Hà Nội] : Nông nghiệp, 2001. - 423 tr
DDC: 579/ Ph120
6. Phương pháp phân tích vi sinh vật : Trong nước, thực phẩm và mĩ phẩm / Trần Linh Thước. - 3nd. - Hà nội : Giáo Dục, 2007. - 232tr ; 24cm
DDC: 579/ Th557
7. Sổ tay kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm thủy sản / Nguyễn Đức Hùng, Lê Đình Hùng, Huỳnh Lê Tâm. - 1st. - Hà Nội : Nông Nghiệp, 2004. - 296tr ; 24cm
DDC: 338.403/ K304
8. Vi sinh vật học của các nguồn nước / G. Rheinheimer,Kiều Hữu Anhs. - Hà Nội : KHKT, 1985. – 283
DDC: 579/ R469
9. Sử dụng vi sinh vật có ích : Tập 1: Nuôi trồng chế biến nấm ăn và nấm làm thuốc chữa bệnh / Trần Văn Mão. - 1st. - Hà Nội : Nông Nghiệp, 2004. - 198 tr ; 21 cm
DDC: 579/ M108-T1
10. Sử dụng vi sinh vật có ích. Tập 2 : Ứng dụng nấm cộng sinh và sinh vật phòng trừ sâu hại / Trần Văn Mão. - 1st. - Hà Nội : Nông Nghiệp, 2004. - 195 tr ; 21 cm
DDC: 579/ M108-T2
11. Vi sinh vật y học / Nguyễn Thị Chính. - Hà Nội : Đại Học Quốc Gia, 2005. - 259tr ; 24cm
DDC: 616.9/ Ch312
12. Dự báo ăn mòn vật liệu kỹ thuật do vi sinh vật / M. Rychtera,Đinh Đức Nhuận. - Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1979. - 116 tr
DDC: 625.11223/ R991
LUẬN VĂN VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: Bản in có tại Quầy Tham Khảo TVĐHAG
LUẬN VĂN CỦA SINH VIÊN
1. Ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất nem chua / Ngô Thị Hồng Thẫm. - Đại học An Giang, 2005. - 68 tr ; 30 cm. - (khóa luận tốt nghiệp)
DDC: 664/ Th120
2. Xử lý phụ phế phẩm từ tôm bằng phương pháp vi sinh / Trịnh Ngọc Vinh. - Đại học An Giang, 2005. - 54 tr ; 30 cm. - (Khóa luận tốt nghiệp)
DDC: 660.6/ V312
3. Sản xuất nước mắm ngắn ngày bằng phương pháp vi sinh / Phạm Thanh Vũ. - Đại học An Giang, 2008. - 57 tr ; 30 cm. - (Khóa luận tốt nghiệp)
DDC: 664/ V500
4. Xác định nhiệt độ và thời gian xử lý thích hợp để giảm thiểu lượng vi sinh vật trên sản phẩm trong quy trình sản xuất cá tra Fillet đông lạnh tại F7 - Cty CPXNK TS An Giang - AGFISH / Hồ Thanh Phương. - Đại học An Giang, 2006. - 77 tr ; 30 cm. - (Khóa luận tốt nghiệp)
DDC: 664.9/ Ph561
5. Ứng dụng vi sinh vật lên men Lactic trong sản phẩm Salad cà chua / Mai Ngọc Đoàn. - Đại học An Giang, 2005. - 57 tr ; 30 cm. - (Khóa luận tốt nghiệp)
DDC: 664/ Đ406
BÀI NGHIÊN CỨU TỪ CÁC TẠP CHÍ
Lại Quốc Đạt, Lê Văn Việt Mẫn, Võ Thị Luyến, ‘Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến quá trình lên men bia nồng độ cao’, TC PT KH& CN, tập 9, số 4 năm 2006
http://www.vnulib.edu.vn:8000/dspace/handle/123456789/1825

Cập nhật ngày Thứ sáu, 15 Tháng 8 2014 15:09
 

Tìm kiếm

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

bottom
top

Tin đọc nhiều nhất

Ai đang trực tuyến?

Hiện có 34 khách Trực tuyến

Số lượt truy cập

Từ ngày 27/02/2009
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay387
mod_vvisit_counterTuần này10417
mod_vvisit_counterTuần trước11860

QR code truy cập nhanh


bottom

Bản quyền © 2014 Thư viện Trường Đại học An Giang
18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: +84 76 625 6565 nhánh 1605, E-mail: lib@agu.edu.vn
Website phát triển trên Joomla