top
logo
English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)

Giờ phục vụ

  Thời gian mở cửa   Lịch trực Thư viện   Sự kiện trong tháng 

Chế biến rơm tươi
Người đăng Nguyễn Thị Hồng Loan   
Thứ hai, 28 Tháng 12 2009 15:45

Câu hỏi:

Nghiên cứu kỹ thuật vỗ béo bò thịt bằng thức ăn: hỗn hợp, cỏ, rơm

và các nghiên cứu về bánh dinh dưỡng cho bò.

Trả lời:

THÔNG TIN KHOA HỌC: (Liên hệ cán bộ Thư viện quầy tham khảo)

Lê Thị Thúy Hằng, Sử dụng rơm tươi ủ URÊ và vôi để thay thế cỏ lông tây trong khẩu phần ăn của bò sữa ở tỉnh An Giang (TTKH số 024)

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: (Liên hệ cán bộ Thư viện quầy tham khảo)

Nguyễn Minh Trí, Tổng kết hiệu quả mô hình trồng bắp kết hợp chăn nuôi bò vỗ béo huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang năm 2004 (Khóa luận tốt nghiệp).DDC: 636.2/ Tr300
TẠP CHÍ: Lưu tại Kho Báo-Tạp Chí TVĐHAG

1.  Lê Thị Thúy Hăng, Sử dụng rơm tươi ủ URÊ và vôi để thay thế cỏ lông tây trong khẩu phần ăn của bò sữa ở tỉnh An Giang, 26-Oct-2006, Thông tin khoa học số 024 - Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11

2. Ảnh hưởng của nguồn thức ăn thô trong khẩu phần vỗ béo có hàm lượng rỉ mật cao đến tăng trọng và hiệu quả sử dụng thức ăn của bò thịt /  Vũ Chí Cương, Đặng Vũ Hoà, Vũ Văn Nội  // TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2004 . - no.  1 . - tr.  48-49, 47.

3. Nghiên cứu bổ sung bột sắn và lá sắn chế biến trong khẩu phần cơ sở là cây ngô hoặc cỏ tự nhiên với rơm để vỗ béo trâu tơ /  Đào Lan Nhi, Mai Văn Sánh  // TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2003 . - no.  1 . - tr.  44-45

4. Nghiên cứu bảo quản ngọn mía làm thức ăn cho gia súc nhai lại ở đồng bằng sông Cửu Long /  Nguyễn Văn Thu  // TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2005 . - no.  13 . - tr.  100-102

5. Một số kết quả nghiên cứu sử dụng cây dâu (Morus alba) làm thức ăn cho gia súc nhai lại /  Nguyễn Xuân Bả, Vũ Duy Giảng, Lê Đức Ngoan  // TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2004 . - no.  5 . - tr.  643-644, 646.

6. Kết quả nghiên cứu sử dụng rơm tươi ủ chua trong khẩu phần thức ăn cho bò sữa /  Nguyễn Thạc Hoà, Trịnh Xuân Cư, Trần Trọng Thêm  // TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2004 . - no.  8 . - tr.

7. Sử dụng nguồn thức ăn sẵn có để vỗ béo bò đực HF không dùng làm giống tại Sơn La, Vũ Chí Cương;  Phạm Kim Cương;  Phạm Hùng Cường, TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 24 năm 2005.    

8. Nguyễn Xuân Bả, Ảnh hưởng của lượng thức ăn tinh đến năng suất và chất lượng thịt của bò vàng Việt Nam.- Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi.- Số 27, 12/2010, tr. 37-4

9. Giá trị dinh dưỡng của cỏ tự nhiên, cỏ voi, rơm, làm thức ăn cho bò sữa tại các hộ gia đình vùng ngoại thành Hà Nội /  Paul Pozy, Vũ Chí Cương, Armand Deswysen  // TC Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - 2001 . - no.  6 . - tr.  392-393,395

10. Bã sắn ủ chua - nguồn thức ăn bổ sung có giá trị cho bò thịt khi nuôi bằng rơm lúa /  Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Hữu Văn, Lê Đức Ngoan, Bùi Văn Lợi  // TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2008 . - no.  4 . - tr.  41-44

11. Sử dụng bánh dinh dưỡng urê, rỉ mật có chứa hoá dược và thảo dược trong chăn nuôi bò /  Đoàn Đức Vũ, Nguyễn Văn Trí, Nguyễn Thị Hà Tiên, Nguyễn Ngọc Tấn  // TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2005 . - no.  3

12. Đánh giá hiệu quả sử dụng cỏ khô alfalfa nhập từ Hoa Kỳ trong chăn nuôi bò sữa ở Tuyên Quang /  Nguyễn Xuân Hoà, Vũ Chí Cương, Trần Hữu Hùng  // TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2005 . - no.  19 . - tr.  42-44

13. Sử dụng nguồn thức ăn sẵn có để vỗ béo bò đực HF không dùng làm giống tại Sơn La /  Vũ Chí Cương, Phạm Kim Cương, Phạm Hùng Cường  // TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2005 . - no.  24 . - tr.  51-53

14. Đánh giá hiện trạng nguồn thức ăn cho gia súc ăn cỏ và bước đầu xây dựng mô hình trồng thức ăn gia súc tại huyện Đồng Văn, Hà Giang /  Nguyễn Thị Mùi, Lương Tất Nhợ, Hoàng Thị Hấn, Mai Thị Hương  // TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2005 . - no.  5 . - tr.  38-40

15. Cỏ và chế biến cỏ để phát triển đàn bò thịt ở Lạng Sơn /  Nguyễn Văn Chung  // TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2005 . - no.  11 . - tr.  30-32

16. Đánh giá tiềm năng một số phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu bò tại tỉnh Đắc Lắc /  Trần Quang Hân  // TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2005 . - no.  10 . - tr.  31-33

17. Kết quả nghiên cứu sử dụng rơm tươi ủ chua trong khẩu phần thức ăn cho bò sữa /  Nguyễn Thạc Hoà, Trịnh Xuân Cư, Trần Trọng Thêm  // TC Nông nghiệp và phát triển nông thôn. - 2004 . - no.  8

TÀI LIỆU TỪ CƠ SỞ DỮ LIỆU VISTA (Liên hệ với Thư Viện để đăng ký "Dịch Vụ Bạn Đọc Đặc Biệt" để có thể xem toàn văn tài liệu)

1. Sử dụng bã sắn ủ chua với cám đỗ xanh để vỗ béo bò thịt, Mai Thị Thơm;  Bùi Quang Tuấn, TC Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, số 2 năm 2006.

2. Sử dụng thân lá áo ngô sau thu hoạch làm thức ăn vỗ béo bò lai Sind trong mùa khô hạn, Nguyễn Tuấn Hùng;  Đặng Vũ Bình, TC Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, số 5 năm 2004.

3. Ảnh hưởng của ủ kiềm hoá rơm tươi với urê đến khả năng thu nhận thức ăn và tăng trọng của bê sinh trưởng, Nguyễn Xuân Trạch;  Bùi Quang Tuấn, TC Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, số 3 năm 2006.

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

1. PGS.TS Đinh Văn Cải, Nuôi bò thịt ( kỹ thuật – kinh nghiệm và hiệu quả)

    http://www.iasvn.org/uploads/files/sach%20bo%20thit%20a4_0711160110.pdf

2. PGS.TS Đinh Văn Cải, Nuôi bò thịt ( kỹ thuật – kinh nghiệm và hiệu quả)

    http://www.iasvn.org/uploads/files/sach%20bo%20thit%20a4_0711160110.pdf

3. Đinh Văn Dũng, Ảnh hưởng của nguồn protein trong thức ăn tinh đến lượng ăn vào, tỷ lệ tiêu hóa và tăng trọng ở bò thịt. Tạp chí khoa học, đại học Huế, số 52, 2009.

    http://www.hueuni.edu.vn/hueuni/issue_file/52_5.pdf

4. Nghiên cứu kỹ thuật vỗ béo bò lấy thịt trên cơ sở sử dụng nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương, Nguyễn Văn Vinh, Phan Tấn Thảo, Hoàng Văn Trường và CTV. (file pdf)
    www.cucchannuoi.gov.vn/ccn_cms/vanban/200751182722.doc
5. NACESTI: Chế biến rơm làm thức ăn cho trâu bò trong vụ đông xuân (28/10/2008),

    http://www.stp.vn/index.asp?mstl=2485&type=1

6. Kỹ thuật vỗ béo bò

    http://www.haiduongdost.gov.vn/nongnghiep/?menu=news&catid=4&itemid=85&lang=vn&expand=news

7. Hà Bích Ngọc, Ủ chua cỏ làm thức ăn gia súc

    http://www.baophutho.org.vn/baophutho/vn/website/kinh-te/12498DBA34D/2011/4/124992986C1/

8. Kỹ thuật vỗ béo bò thịt

    http://khuyennonglamdong.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=171:ky-thuat-vo-beo-bo-thit&catid=48:quy-trinh-ky-thuat&Itemid=120

9. Đỗ Kim Tuyên, Hội nghị đẩy mạnh sản xuất, chế biến, bảo quản thức ăn thô xanh phát triển chăn nuôi gia súc cỏ.

    http://www.ildex.com.vn/vn/Ve-Ildex/Tin-Tuc/Tin-Cong-Nghiep/Hoi-Nghi-Day-Manh-San-Xuat-Che-Bien-Bao-Quan-Thuc-An-Tho-Xanh-Phat-Trien-Chan-Nuoi-Gia-Suc-An-Co/

Cập nhật ngày Thứ sáu, 15 Tháng 8 2014 15:14
 

Tìm kiếm

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

bottom
top

Tin đọc nhiều nhất

Ai đang trực tuyến?

Hiện có 60 khách Trực tuyến

Số lượt truy cập

Từ ngày 27/02/2009
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay315
mod_vvisit_counterTuần này12956
mod_vvisit_counterTuần trước15654

QR code truy cập nhanh


bottom

Bản quyền © 2014 Thư viện Trường Đại học An Giang
18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: +84 76 625 6565 nhánh 1605, E-mail: lib@agu.edu.vn
Website phát triển trên Joomla