top
logo
English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)

 • 1999

  Cuối năm 1999, Trường đại học An Giang được thành lập. Thư viện trực thuộc Phòng Đào tạo.

  Xem thêm

 • 2002

  Tháng 1 năm 2002, Thư viện được tách ra thành Thư viện Trường Đại học An Giang, trực thuộc Ban Giám hiệu.

  Ngày 16/09/2002, Thư viện khai trương cơ sở mới tại Khu A trường Đại học An Giang.

  Xem thêm

 • 2011

  Tháng 9/2011, Thư viện chuyển sang cơ sở mới tại tầng 3, 4, 5 thuộc tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.

  Xem thêm

 • 2015

  Hiện nay, Thư viện không ngừng phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Đại học An Giang. Hoạt động của Thư viện luôn theo sát với sứ mệnh và mục tiêu của nhà trường “Trường Đại học An Giang sẽ là địa chỉ tin cậy trong công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh và khu vực”.

  Xem thêm

Kỷ niệm 13 năm thành lập Thư viện Trường Đại học An Giang
Hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học An Giang

Giờ phục vụ

  Thời gian mở cửa đến 31/05/2016   Sự kiện trong tháng 

Trang chủ Đổi mới giáo dục đại học
Đổi mới giáo dục đại học
Người đăng Nguyễn Thị Hồng Loan   
Thứ năm, 08 Tháng 4 2010 09:31
VĂN BẢN CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO


1. Kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCSHCM triển khai Chỉ thị số 296/CT-TTg.
http://www.moet.gov.vn/?page=1.19&view=2129

2. Hướng dẫn tổ chức thảo luận, quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 05 của Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012
http://www.moet.edu.vn/?page=1.19&view=2086

3. Quyết định phê duyệt chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012
http://vanban.moet.gov.vn/?page=1.15&script=viewdoc&view=1945&opt=brpage

 

VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG


1. Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012
http://www.agu.edu.vn/?q=vi/node/324

2. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục giai đoạn 2010 – 2012
http://www.agu.edu.vn/?q=vi/node/316

3. Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012:
http://ado.agu.edu.vn/?q=node/315

4. Chỉ thị của Thủ tướng về đổi mới quản lý giáo dục đại học: Nâng cao chất lượng đào tạo:
http://lid.agu.edu.vn/index.php/tin-gd-dt/125-chithicuathutuong

5. Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012.
http://www.agu.edu.vn/congvan/index.php/topic,1214.msg1214.html#msg1214

6. Dự thảo chương trình hành động thực hiện chỉ thị 296/CT-TTg của thủ tướng chính phủ:
http://www.agu.edu.vn/?q=vi/node/341

7. Trường Đại học An Giang tổ chức hội thảo chủ đề “Làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo”
http://www.agu.edu.vn/?q=vi/node/340


HỘI THẢO TRAO ĐỔI


1. Hồ Phương, Hội thảo “Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012”
http://www.svvn.vn/vn/news/giaoduc/1874.svvn

2. Nguyễn Thuý Hằng, Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012.
http://www.truongluutru1.edu.vn/default.aspx?portalid=1&tabid=191&itemid=485

3. Ngọc Hà, Khởi động tiến trình đổi mới quản lý giáo dục đại học
http://www.thuvienphapluat.vn/default.aspx?CT=NW&NID=35128

4. Nguyễn Nhung, Họp báo giới thiệu Chỉ thị 296/CT-TTg về đổi mới quản lý GD ĐH giai đoạn 2010-2012
http://gdtd.vn/channel/2741/201003/Hop-bao-gioi-thieu-Chi-thi-296/CT-TTg-ve-doi-moi-quan-ly-GD-DH-giai-doan-20102012-1923325/

5. Nguyễn Quang Tuấn, Hội nghị triển khai chủ trương đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012
http://www.vinhuni.edu.vn/Vinhuni/Display/9/0/837/index.htm

6. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc: đổi mới phương pháp giảng dạy đại học theo hệ thống tín chỉ, tháng 05/2010

Nơi lưu trữ: Quầy tham khảo
a. Đào tạo theo hệ thống tín chỉ : các nguyên lí, thực trạng và giải pháp / Trần    Thanh Ái, tr.42-53
b. Thực trạng và các giải pháp tổ chức, quản lí đào tạo theo hệ thống tín chỉ / Phạm Văn Hai, Nguyễn Văn Bình, tr. 139-146
c. Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ / Nguyễn Văn Hồng, tr. 182-186
d. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đại học - một yếu tố chính giúp đào tạo theo hệ thống tín chỉ thành công / Trần Lộc Hùng, tr. 187-190
e. Phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ / Nguyễn Thị Thúy Hường, tr. 191-200
f. Đề xuất một vài phương hướng nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy theo hệ thống tín chỉ / Lê Chi Lan, tr.206-210
g. Hệ thống tín chỉ - cơ hội và thách thức đối với giáo dục đại học Việt Nam / Vũ Thạch Phát, tr. 275-278
h. Đổi mới phương pháp dạy học theo hệ thống tín chỉ: vai trò, nhiệm vụ của người dạy và người học / Đỗ Duy Tú, tr. 370-375
i. Để dạy tốt và học tốt trong hệ thống tín chỉ - một số kinh nghiệm của Hoa Kì / Huỳnh Phan Tùng, tr. 380-390
j. Xây dựng giáo trình điện tử - biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo cho giáo dục Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, chuyển đổi phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ / Phan Thị Hồng Xuân, tr. 402-408


NGHIÊN CỨU – THẢO LUẬN

 

1. GS. Nguyễn Thiện Nhân, Con đường đổi mới giáo dục đại học
http://www.gdtd.vn/channel/2741/201003/Con-duong-doi-moi-giao-duc-dai-hoc-1923562/

2. Hiếu Nguyễn, Tạo cơ chế và động lực để nâng cao chất lượng giáo dục ĐH
http://www.gdtd.vn/channel/2741/201003/Tao-co-che-va-dong-luc-de-nang-cao-chat-luong-giao-duc-DH-1923418/

3. Gia Bảo, Thủ tướng chỉ thị đổi mới giáo dục đại học
http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Dau-Tu-Giao-Duc/Thu-Tuong-Chi-Thi-Doi-Moi-Giao-Duc-Dai-Hoc.html

4. Vũ Thơ, Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam
http://www.ctu.edu.vn/~dvxe/doc/doimoiGDH.pdf

5. Phương Đông – Thanh Hùng, Đổi mới quản lý giáo dục đại học - Khó khăn do chưa làm đúng quy luật:
http://www.sggp.org.vn/giaoduc/2010/3/220253/

6. Giáo sư - Tiến sĩ khoa học Bành Tiến Long (ảnh), Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) đã dành cho Thanh Niên cuộc trao đổi về nhiều vấn đề liên quan đến đổi mới GD và mùa tuyển sinh 2007
http://web.hanu.vn/cn/mod/forum/discuss.php?d=1956
7. PGS.TS. Phạm Văn Quyết, Những trăn trở cho đổi mới Giáo dục Đại học Việt Nam
http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/Hoithao/VNHOC/TB14/quyet.pdf

8. Đào Hữu Hòa, Đổi mới giáo dục là tiền đề quan trọng để thực hiện mục tiêu “gắn đào tạo vào nhu cầu xã hội”

9. Hiếu Nguyễn, GD đại học Việt Nam: Thành tựu, thách thức và giải pháp
http://www.gdtd.vn/channel/2741/200910/GD-dai-hoc-Viet-Nam-Thanh-tuu-thach-thuc-va-giai-phap-1912949/

10. Quỳnh Phạm, Giáo dục đại học: Đổi mới quản lý là đổi mới cách làm
http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/giao_duc/313471/giao-duc-dai-hoc-%C4%91oi-moi-quan-ly-la-doi-moi-cach-lam.htm

11. Theo Chinhphu.vn, Đổi mới giáo dục đại học bắt đầu từ khâu quản lý
http://www.ud.edu.vn/Default.asp?news=844

12. ThS. Nguyễn Thanh Minh, Thư Viện và vấn đề đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam http://gralib.hcmuns.edu.vn/gsdl/collect/kyyeuhnTV/index/assoc/HASHd835.dir/doc.pdf

Cập nhật ngày Thứ hai, 28 Tháng 2 2011 10:23
 

Tìm kiếm

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

bottom
top

Tin đọc nhiều nhất

Ai đang trực tuyến?

Hiện có 12 khách Trực tuyến

Số lượt truy cập

Từ ngày 27/02/2009
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay261
mod_vvisit_counterTuần này1624
mod_vvisit_counterTuần trước13609

QR code truy cập nhanh


bottom

Bản quyền © 2014 Thư viện Trường Đại học An Giang
18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: +84 76 625 6565 nhánh 1605, E-mail: lib@agu.edu.vn
Website phát triển trên Joomla