Thực hiện theo kế hoạch năm học số 91/KH-ThV của Thư viện được Ban Giám hiệu phê duyệt ngày 16 tháng 9 năm 2016,
Nhằm giúp cho cán bộ, giảng viên tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm, sử dụng tài liệu, đồng thời khai thác triệt để các nguồn tài nguyên hiện có tại Thư viện. Nay Trường Đại học An Giang thông báo về việc triển khai dịch vụ mượn – trả tài liệu online và giao – nhận tài liệu tận nơi như sau:
1. Đối tượng: Áp dụng cho bạn đọc là cán bộ, giảng viên Trường Đại học An Giang.
2. Nội dung:
a) Đăng ký mượn:
Cán bộ, giảng viên tra cứu và chọn lựa tài liệu của Thư viện qua hệ thống mục lục trực tuyến (OPAC) tại trang web của Thư viện (http://lib.agu.edu.vn), sau đó đăng ký mượn tài liệu trực tuyến theo Form đăng ký trên trang web. Cán bộ Thư viện sẽ tìm và giao tài liệu cho cán bộ, giảng viên theo hai hình thức:
- Giao tại Thư viện: cán bộ, giảng viên liên hệ tại quầy Lưu thông tầng 3 Thư viện làm thủ tục mượn tài liệu theo thời gian đã đăng ký.
- Giao tại nơi làm việc: cán bộ Thư viện giao tài liệu tận nơi (trong phạm vi của Trường Đại học An Giang) cho cán bộ, giảng viên theo thời gian đã đăng ký.
b) Đăng ký trả:
- Trả tại Thư viện: cán bộ, giảng viên liên hệ trả tại quầy Lưu thông tầng 3 Thư viện.
- Trả tại nơi làm việc: cán bộ, giảng viên đăng ký trước lịch trả tài liệu, cán bộ Thư viện đến nhận lại tài liệu trong phạm vi của Trường Đại học An Giang (có thể liên hệ qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc qua điện thoại: 076 625 6565 nhánh 1604, gặp cô Dương Hoàng Anh).
3. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian phục vụ: trong giờ hành chính.
- Địa điểm phục vụ: Quầy Lưu thông tầng 3 Thư viện và trong phạm vi của Trường Đại học An Giang.
4. Quy định:
- Cán bộ, giảng viên phải kiểm tra tài liệu và ký vào sổ giao nhận tài liệu khi đăng ký giao nhận - tận nơi.
- Tuân thủ theo Quy định sử dụng Thư viện Ban hành kèm theo Quyết định số 1883/QĐ-ĐHAG ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang.
5. Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ ngày 21 tháng 11 năm 2016./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)      

(văn bản đính kèm)[alert]27/11/2016[/alert]