top
logo
English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)


Chính Sách Khai Thác Thuộc Địa
Người đăng Nguyễn Thị Hồng Loan   
Thứ ba, 24 Tháng 2 2009 15:58

Câu hỏi: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Nam Kỳ

Trả lời:

SÁCH CÓ TẠI KHO MƯỢN ĐỌC

 1. Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của Pháp tại Việt Nam (1857-1914) / Cao Huy Thuần ; Nguyên Thuận.. - 1st. - Hà Nội : Tôn giáo-Hà Nội, 2003. - 619 ; 21
  Phân loại: 959.705/ TH502
 2. Cơ cấu kinh tế - Xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858 - 1945) / Nguyễn Văn Khánh. - Hà Nội : Đại Học Quốc Gia, 2004. - 274tr ; 20cm
  Phân loại: 330.9597/ Kh107

 3. Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến nay / Trần Bá Đệ. - 5nd. - Hà Nội : Đại Học Quốc Gia, 2006. - 515tr ; 21cm
  959.7/ Đ250
 4. Đại cương lịch sử Việt Nam - T1,T2, T3 : 1858-1945 / Đinh Xuân Lâm,Nguyễn Văn Khánh,Nguyễn Đình Lễ. - 1st. - Hà Nội : Giáo dục, 2000. - 384 tr
  959.7/ Đ103/T2
 5. Lịch sử Việt Nam 1930 -1945 / Trần Bá Đệ,Nguyễn Ngọc Cỏ,Đình Lễ. - Hà Nội : ĐHSP, 1995. - 194
  959.703/ Đ250
 6. Lịch sử việt Nam(1858-cuối thế kỷ 19): Sách Đại Học Sư Phạm / Hoàng Văn Lân,Ngô thị Chấn. - Hà Nội : Giáo dục, 1979. - 152
  959.7/ L121
 7. Lịch sử khởi nghĩa Nam Kỳ. - 1st. - Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia, 2002. - 774 ; 24. - (Hội đồng chỉ đạo biên soạn - Lịch sử khởi nghĩa Nam Kỳ)
  959.7/ L302
  Gồm 7 phấn sau: P1: Hoàn cảnh lịch sử và điều kiện của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. P2: Chủ trương khởi nghĩa của xứ uỷ Nam Kỳ và công cuộc chuẩn bị. P3: Toàn Nam Kỳ nổi dậy. P4: xứ uỷ chủ trương tiếp tục chuẩn bị khởi nghĩa. P5: Trung ương Đảng và các Đảng bộ địa phương cả nước đối với cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. P6: Sự tàn bạo của đé quốc Pháp đối với cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. P7: Tính chất, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của khởi nghĩa Nam Kỳ. -). -. -. -

TẠP CHÍ CÓ TẠI KHO BÁO-TẠP CHÍ TVĐHAG

 1. Công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn khai thác thuộc địa lần thứ hai của người Pháp (1919-1930) /  Tạ Thị Thúy  // Nghiên cứu lịch sử. - 2007 . - no.  6 . - tr.  31-37
 2. Về vấn đề đầu tư của Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam /  Tạ Thị Thúy  // Nghiên cứu lịch sử. - 2005 . - no.  7 . - tr.  15-23 . -ISSN 0866-7497
 3. Sự thật về kế hoạch khai thác Đông Dương lần thứ nhất của thực dân Pháp /  Gerard Sassges  // Nghiên cứu lịch sử. - 2006 . - no.  12 . - tr.  39-54
 4. Việc chuyển nhượng và cấp đất đai của chính quyền thực dân Pháp ở Đà Nẵng cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX /  Nguyễn Thị Đảm  // Nghiên cứu lịch sử. - 2003 . - no.  5 . - tr.  19-27
 5. Tìm hiểu thêm về chính sách cai trị của thực dân Pháp ở Tây Nguyên trước năm 1945 /  Đinh Quang Hải  // Nghiên cứu lịch sử. - 2003 . - no.  6 . - tr.  38-47
 6. Về hoạt động của các đảng phái chính trị ở Nam Kỳ năm 1938 nhìn từ phía chính quyền thực dân Pháp /  Nguyễn Phan Quang, Phạm Thị Huệ  // Nghiên cứu lịch sử. - 2006 . - no.  6 . - tr.  56-64
 7. Có hay không hình thái hai chính quyền cùng tồn tại ở Sài Gòn và Nam kỳ trong Cách mạng tháng Tám /  Trần Giang  // TC Lịch sử Đảng. - 2004 . - no.  8 . - tr.  54-56, 61

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bến Tre, Bến Tre dưới sự thống trị của thực dân Pháp (1895-1945)
  http://www.bentre.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=47
 2. Trích - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Đông Dương ngày (10 - 19/5/1941), Văn kiện của Đảng về Chính sách Dân tộc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1965, tr. 21-25.
  http://cema.gov.vn/modules.php?mid=4319&name=Content&op=details
 3. Lịch Sử Việt Nam. Đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914)
  http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=367&Itemid=35
 4. Lịch Sử Việt Nam. Đợt khai thác thuộc địa lần thứ hai
  http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&Itemid=35&id=371
 5. Gilles de Gantes, Những lúng túng của chính quyền thuộc địa.
  http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=100&News=990&CategoryID=32

 

 


 

 

Cập nhật ngày Thứ sáu, 23 Tháng 8 2013 16:31
 

Tìm kiếm

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

bottom
top

Tin đọc nhiều nhất

Ai đang trực tuyến?

Hiện có 9 khách Trực tuyến

Số lượt truy cập

Từ ngày 27/02/2009
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay157
mod_vvisit_counterTuần này9421
mod_vvisit_counterTuần trước14604

QR code truy cập nhanh


bottom

Bản quyền © 2014 Thư viện Trường Đại học An Giang
18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: +84 76 625 6565 nhánh 1605, E-mail: lib@agu.edu.vn
Website phát triển trên Joomla